X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5585
Przesłano:

Kolory główne i ich pochodne. Wprowadzenie słownictwa z zakresu kolory - scenariusz lekcji

Lekcja: język angielski
Klasa: I szkoła podstawowa
Liczba godzin w tygodniu: 2
Temat lekcji: Kolory główne i ich pochodne. Wprowadzenie słownictwa z zakresu kolory.

Cele lekcji dla uczniów:

1. w zakresie wiedzy
• uczeń utrwala liczebniki (1 – 6)
• uczeń poznaje nowe słownictwo z zakresu kolorów
• uczeń potrafi nazwać kolory główne i pochodne
• uczeń potrafi powiedzieć wierszyk

2. w zakresie umiejętności
• uczeń nazywa kolory i potrafi wskazać przedmiot w danym kolorze
• uczeń reaguje na krótkie polecenia nauczyciela
• uczeń miesza dwa kolory w celu uzyskania trzeciego
• uczeń wskazuje na kolory usłyszane w wierszyku
• uczeń koloruje cyferki zgodnie z treścią wierszyka

3. w zakresie rozwoju kompetencji socjalnych i umiejętności kluczowych
• uczniowie uczą się prezentowania swoich krótkich wypowiedzi na forum klasy
• uczniowie uczą się zachowania porządku i dyscypliny na lekcji
• uczniowie uczą się dbać o porządek na swoich ławkach
• uczniowie uczą się wzajemnej komunikacji podczas zabaw ruchowych

Cele lekcji dla nauczyciela:
• nauczyciel utrwala z uczniami liczebniki w zakresie 1 - 6
• nauczyciel wprowadza nowe słowa z zakresu kolory
• nauczyciel uczy dzieci otrzymywania nowych barw z kolorów podstawowych

Środki dydaktyczne:
• podręcznik
• kaseta + magnetofon
• flashcards z kolorami i cyframi (1 – 6)
• blok rysunkowy
• farby, pędzle kubeczki na wodę
• kredki

Formy pracy:
• praca indywidualna (wykonywanie ćwiczeń w podręczniku słuchanie nagrań, malowanie plam)
• praca na forum klasy (udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania nauczyciela

Metody:
• podające - wprowadzenie nazw kolorów
• aktywizujące – szukanie przedmiotu w klasie w konkretnym kolorze, zabawy dydaktyczne „What is missing”, „ Łączenie się w pary”- zabawy ruchowa
• praktyczne – ćwiczenia plastyczne „Mieszanie barw”
• kolorowanie cyferek zgodnie z treścią nagrania
• opowiadanie o obrazku
• nazywanie tego, co jest na obrazku
• powtarzanie słownictwa za nagraniem
• nauka i powtarzanie wierszyka
• słuchanie nagrania ze wskazaniem na ilustracji

Ćwiczone sprawności językowe:
• mówienie
• rozumienie ze słuchu

Tok lekcji:

Faza wstępna:
Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza obecność. Krótko prezentuje uczniom, o czym będzie mowa na dzisiejszej lekcji.

Nauczyciel przy użyciu flashcards powtarza z uczniami cyfry z zakresu 1-6.
Nauczyciel prosi uczniów o pokazanie pracy domowej.

Faza prezentacji:
Nauczyciel prezentuje nazwy kolorów po angielsku pokazując flashcards w odpowiednim kolorze (this is red). Przytwierdza obrazek do tablicy, kilkakrotnie wymawia nazwę koloru, prosi uczniów o powtórzenie (repeat, please),
a następnie, aby znaleźli w klasie coś, co jest w tym kolorze (show me something red). Nauczyciel w ten sposób prezentuje nazwy następujących kolorów: red, orange, blue, green, yellow, purple.
Uczniowie patrząc na tablicę powtarzają za nauczycielem wszystkie kolory.

Faza ćwiczeń:
Zabawa „What is missing”
Nauczyciel mówi: ‘Close your eyes’ i pokazuje gestem, co uczniowie mają robić. Gdy uczniowie mają zamknięte oczy nauczyciel zabiera z tablicy jeden kolor i mówi do uczniów: ‘Open your eyes’. Uczniowie zgadują, jakiego koloru brakuje. Ten, kto pierwszy i poprawnie wypowie nazwę brakującego koloru podchodzi do tablicy i teraz on chowa jakiś kolor.

Nauczyciel prosi o otworzenie książek na str. 18 (open your books at page 18), wskazuje na bohaterów i pyta: Who is this? Uczniowie opisują, co i kogo widzą na rysunku. Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 (słuchają nagrania i wskazują na poszczególny kolor w podręczniku a następnie powtarzają jego nazwę).
Nauczyciel pyta uczniów czy wiedzą coś na temat mieszania kolorów. Chętni uczniowie wypowiadają się.

Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie bloku technicznego, farb, pędzli
i kubełków z wodą.
Umieszcza na tablicy flashcards z kolorem żółtym i niebieskim stawiając między nimi znak +. Pyta dzieci czy wiedzą, jaki kolor powstanie po zmieszaniu tych dwóch kolorów. Dzieci na swoich kartonach robią pędzelkiem plamy z tych kolorów mieszając je. Dochodzą do wniosku, że powstaje kolor zielony. Ochotnik podchodzi do tablicy i wiesza obok kolor zielony.
Yellow flashcard + blue flashcard = green flashcard.
Nauczyciel mówi: Yellow paint and blue paint... look, it’s green!

Nauczyciel prezentuje ćwiczenie 2 (wierszyk o mieszaniu kolorów).Uczniowie słuchają uważnie i wychwytują z nagrania nazwy kolorów. Wieszają na tablicy flashcards z usłyszanym kolorem. Podczas drugiego słuchania uczniowie łączą kolory w pary i dopasowują kolor, który wyjdzie w wyniku ich zmieszania.
Ochotnik podchodzi do tablicy i układa następujące równania:
Red flashcard + yellow flashcard = orange flashcard
Blue flashcard + red flashcard = purple flashcard.

Uczniowie robią odpowiednie plamy na swoich kartonach mieszając farby.

Uczniowie powtarzają słowa wierszyka. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy: (orange, purple, and green) każda grupa mówi tę zwrotkę wierszyka, w której występuje barwa pochodna, którą jej przydzielono.

Nauczyciel przeprowadza z uczniami ćwiczenie 3. Prosi o przygotowanie
kredek w 6 poznanych kolorach. Sprawdza przygotowanie uczniów prosząc o podniesienie i pokazanie konkretnej kredki ( show me red pencil). Nauczyciel wyjaśnia uczniom polecenie. (Pokolorować cyfrę na odpowiedni kolor, który usłyszą w nagraniu). Nauczyciel prezentuje nagranie dwukrotnie. Następnie sprawdza poprawność wykonanego zadania zadając pytania: What colour is number one?

Faza podsumowania:
Nauczyciel podsumowuje to, co dzieci poznały dzisiaj na lekcji. Wspólnie powtarza z uczniami nazwy kolorów.
Jeśli czas na to pozwoli można przeprowadzić na zakończenie lekcji zabawę w łączenie się w pary.
Nauczyciel dzieli uczniów na 3 dwuosobowe grupy: yellow, red, blue. Wydaje polecenie: Make orange! A wtedy uczniowie z grupy czerwonej i żółtej łączą się w pary.

Zadanie pracy domowej:
Nauczyć się krótkiego wierszyka na pamięć. Uczniowie mają płytę CD z nagraniem, która była dołączona do książki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.