X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 560
Przesłano:

Scenariusz imprezy środowiskowej z okazji Dni Rodziny - turniej wiedzy i umiejętności "Drużyna Mistrzów"

CELE TURNIEJU:

Integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego

Wykazanie się umiejętnościami i wiadomościami z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo-społecznej oraz ruchowej zwłaszcza ze strony środowiska szkolnego

Kształtowanie pożądanych postaw w działaniu indywidualnym, jak i zespołowym.

Praktycznego wykorzystania podstawowych informacji z zakresu wiedzy ogólnej


MIEJSCE IMPREZY:

Boisko szkolne przy Zespole Szkół w DąbrówceORGANIZATOR IMPREZY:

Zespół Szkół w Dąbrówce


NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI:

Dorota Augustyniak, Anna Kuźmicka, Anna ZabłockaREGULAMIN TURNIEJU:

1.Turniej „Drużyna mistrzów” odbędzie się podczas obchodów „Dni Rodziny”

2.W turnieju biorą udział trzy zespoły. W skład każdego zespołu wchodzi: 4 osoby /wśród nich 1 uczeń szkoły/.

3.Każda drużyna wybiera kapitana, który będzie miał prawo głosu w imieniu całej drużyny.

4.W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni.

5.Nad przebiegiem będzie czuwało jury.

6.Zadania z zakresu wiedzy i umiejętności przeplatane będą rywalizacją sportową.

7.Podczas turniejowych rozgrywek drużyny będą zdobywały punkty – ich liczba zdecyduje o zajętym miejscu.

8.Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

9.Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują nagrody pocieszenia w postaci słodyczy lub drobnych upominków.

10.W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez dwie drużyny przewidziano dodatkowe konkurencje.Konkurencje


1.Sportowa – bieg z przełożeniem szarfy Udział bierze cała drużyna. Uczestnicy kolejno biegają jak najszybciej po wyznaczonym torze do szarfy, przechodzą prze nią i wracają.

I miejsce-3pkt

II miejsce- 2pkt

IIImiejsce-1pkt


2. Przyporządkuj bohaterów do odpowiedniego tytułu lektury szkolnej. Udział bierze całą drużyna. Uczestnicy otrzymują zestawy po trzy tytuły książek i karteczki z bohaterami tych książek /wszyscy uczestnicy otrzymują takie same zestawy/. Zadaniem drużyny jest uporządkować te zestawy. Propozycje lektur: „Zemsta”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Calineczka”.

Czas na wykonanie zadania-2 minuty.

I miejsce-3pkt /3 /odpowiedzi prawidłowe/

II miejsce-2pkt / 2 odpowiedzi prawidłowe

III miejsce-1pkt / przynajmniej 1 odpowiedź prawidłowa/


3. Liczba 48 Udział bierze całą drużyna. Musi zapisać liczbę 48, używając jak największej liczby sposobów – za pomocą sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu.

Czas trwania- 1 minuta

Punktacja jak wyżej


4. „Tak-nie”

Udział bierze cała drużyna.

Każda drużyna wybiera numer zadania.

Wybiera 3 zadania z 15.

Każda drużyna kolejno po wysłuchaniu zadania, za pomocą tabliczki musi odpowiedzieć, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa.

Zadania:

1. Najniższą warstwę lasu stanowi ściółka. (tak)

2. Jodła gubi igły na zimę. (nie)

3. Z buraka pastewnego wytwarza się cukier. (nie)

4. Pierwszą stolicą Polski był Kraków. (nie)

5. Muzeum M. Kajki znajduje się w Klusach. (nie)

6. Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia. (tak)

7. Początek rzeki to ujście. (nie)

8. Woda zamarzając zwiększa swoja objętość. (tak)

9. Polska od północy graniczy ze Słowacją. (nie)

10. Jan Christian Andersen z pochodzenia był Norwegiem. (nie)

11. Karpaty to najwyższe góry w Polsce. (tak)

12. Twórczość M. Kajki związana była z krajobrazem mazurskim. (tak)

13. M. Kajka walczył o prawa Niemców na ziemiach polskich. (nie)

14. Nasza szkoła będzie nosiła imię M. Kajki. (tak)

Za każdą dobrą odpowiedź 1pkt. Punktacja jak wyżej. Wyznaczona osoba z drużyny odpowiada.

5. Sportowa – wyścig w workach
Udział bierze cała drużyna.

I miejsce-3pkt

II miejsce- 2pkt

IIImiejsce-1pkt


6. Przysłowia. Udział bierze całą drużyna. Każda drużyna otrzymuje kopertę, w której znajduje się 6 przysłów w rozsypance wyrazowej. Zadaniem drużyny jest prawidłowe ich ułożenie w ciągu 2 minut.

Przysłowia:

1. Komu w drogę temu czas.

2. Idzie luty obuj buty.

3. Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał.

4. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie.

5. Z pustego nawet Salomon nie naleje.

6. Bez pracy nie ma kołaczy. 6 przysłów-3pkt

5 przysłów-2pkt

4 przysłowia-1pkt

Poniżej bez punktu


7. Mistrz ortografii.

Każda drużyna otrzymuje kartę, na której musi uzupełnić brakujące litery.

Wyrazy do uzupełnienia:

Pr…ba, ślusa…, wł…częga, …uragan, p…łnoc, kł…tnia, bie…nia, u…rzędnik, je…yna, …ądać, zda…enie, ja…yna, …adki, p…czołą, sk…wka, dop…ki, szcze…uja, wa…adło.

18-17 wyrazów-3pkt

16-15 wyrazów- 2pkt

14-12 wyrazów- 1pkt

Poniżej- bez punktu.


8. Sportowa - dmuchanie balonów na czas Udział bierze cała drużyna. Czas na wykonanie zadania 30 sek./ jak najwięcej balonów/.

Jedna drużyna maksymalnie 10 sztuk.

I miejsce-3pkt

II miejsce- 2pkt

IIImiejsce-1pkt


9. „Mazurski krajobraz z przymrużeniem oka”.
Drużyna wybiera jednego przedstawiciela do tego zadania, który namaluje farbami, mając zawiązane oczy mazurki krajobraz. Wybrana osoba z drużyny jest osobą naprowadzającą, która jest „oczyma” zawodnika który maluje. Czas na wykonanie zadania 2 minuty. Jury ustala punktację za poszczególne prace.


10. „Kopciuszek”- wybieranie ziaren grochu na czas. Drużyna wyznacza zawodnika. Wygrywa ta drużyna, która wykona to zadanie najszybciej. Warunkiem zaliczenia jest dokładnie oddzielenie ziaren grochu.

Czas na wykonanie zadania 1 min.

I miejsce-3pkt

II miejsce- 2pkt

IIImiejsce-1pktPotrzebne materiały:

Szarfy – 3 sztuki

Koperty – 6 sztuk

Kartki ksero

Brystol – 5 arkusze

3 worki na śmieci

30 balonów

Farby plakatowe 3 opakowania + pędzle

3 szklanki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.