X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 528
Przesłano:

Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI - Oceany zasobami wodnymi na Ziemi

Cel ogólny: Poznanie zasobów wody na Ziemi, w tym oceanów oblewających kontynenty
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 Analizuje mapy i diagramy
 Rozróżnia źródła wody na Ziemi
 Wnioskuje na podstawie obserwacji
 Podaje definicję oceanu
 Wymienia nazwy kontynentów i ograniczających je oceanów
 Wskazuje położenie kontynentów i oceanów na mapie
 Określa na podstawie map kształt i wielkość oceanów
 Zaznacza na mapie konturowej świata położenie oceanów i
kontynentów
 Podaje cechy charakterystyczne oceanów

Metody pracy:
 Poszukujące: praca z mapą
 Eksponujące: prezentacja multimedialna
 Praktyczne: eksperyment
 Aktywizujące: burza mózgów, gry dydaktyczne
 Ewaluacyjne: kosz i walizeczka
Formy pracy:
 Indywidualna, praca w grupach

Środki dydaktyczne: globusy, mapa fizyczna świata, mapy konturowe, krzyżówka, zadania dla grup, zlewki, łyżki, wiadro z wodą

Przebieg lekcji:
I. Faza wprowadzająca:
1. Powitanie i prezentacja zdjęć Błękitnej Planety
2. Rozwiązanie krzyżówki i określenie tematyki zajęć
3. Podanie tematu i celów lekcji.

II. Faza realizacyjna:
1. Analiza mapy fizycznej świata i doprowadzenie do stwierdzenia, że na
Ziemi dominują oceany.
2. Prezentacja i analiza diagramu przedstawiającego % udział lądów i wód oceanicznych na Ziemi
3. Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego półkula południowa nazywana jest półkulą morską?
4. Wykonanie prostego eksperymentu przy pomocą wiadra z wodą, zlewek
i łyżek ilustrującego proporcje między różnymi źródłami zaopatrzenia w wodę
(w przybliżeniu)
 Wody rzeczne – 1 łyżeczka
 Wody jezior słonych – 1 łyżeczka
 Wody jezior słodkich – 1 łyżeczka
 Wody podziemne – 6 łyżek
 Woda w atmosferze – 1 łyżeczka
 Wody w lodowcach i lądolodach – 20 łyżek
Wyciągniecie wniosku z przeprowadzonego eksperymentu
5. Prezentacja źródeł wody na Ziemi w % i w postaci diagramu kołowego
a) Udzielenie odpowiedzi na pytanie co jest źródłem największej ilości wody?
6. Zdefiniowanie metodą burzy mózgów pojęcia oceanu
a) Prezentacja definicji zaczerpniętych ze słownika geograficznego
7. Analiza wykresu i diagramu przedstawiającego skład Wszechoceanu

a) Udzielenie odpowiedzi na pytanie, który z oceanów zajmuje największą,
a który najmniejszą powierzchnię?

8. Rozdanie grupom map, globusów i zadań (według zasady indywidualizacji)

I grupa
1. Określ na podstawie mapy i globusa, gdzie rozciąga się Ocean Arktyczny
i między jakimi kontynentami się znajduje?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jaki kształt przyjmuje basen Oceanu Arktycznego?
……………………………………………………………………………………………..

II grupa
1. Jakie kontynenty ograniczają Ocean Indyjski od:
 Północy…………………………………………………………………………
 Zachodu………………………………………………………………………...
 Wschodu………………………………………………………………………..
 Południa………………………………………………………………………...

III grupa
1. Jaki kształt przyjmuje Ocean Atlantycki?
……………………………………………………………………………………………….
2. Pomiędzy jakimi kontynentami on się znajduje?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Jak się nazywa najgłębsze miejsce Atlantyku?
………………………………………………………………………………………………..........

IV grupa
1. Jaki kształt przyjmuje basen Pacyfiku?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Między jakimi kontynentami znajduje się Pacyfik?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Ile wynosi i jak się nazywa najgłębsze miejsce Pacyfiku?
……………………………………………………………………………………………….
4. W jaki sposób Ocean Arktyczny łączy się z Oceanem Spokojnym?
..................................................................................................................................
a) po wykonaniu zadań przedstawiciele grup podchodzą do mapy fizycznej świata i charakteryzują wybrany ocean
b) po każdej prezentacji efektów pracy grupy nauczyciel dokonuje podsumowania.

9. Rozdanie map konturowych świata i przedstawienie zadania do wykonania:
Podpisz oceany i kontynenty
a) Uczniowie podpisują nazwy oceanów i kontynentów.
b) Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania

III Faza podsumowująca:
1. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania
1) Jaki kształt ma Ocean Atlantycki?
2) Który z oceanów jest najmniejszy?
3) Który zestaw przedstawia oceany uszeregowane od największego do
najmniejszego?
a) Atlantycki, Spokojny, Indyjski, Arktyczny
b) Arktyczny, Indyjski, Atlantycki, Spokojny
c) Spokojny , Atlantycki, Indyjski ,Arktyczny,
4) Które zasoby są źródłem najmniejszych ilości wody?
a) Wody podziemne i jeziora słone
b) Jeziora słodkie i słone
c) Atmosfera i rzeki
2. Zadanie pracy domowej
Dla wszystkich:
Czy dno oceaniczne jest płaskie? Odpowiedź spróbuj uzasadnić?

Dla grupy I, II i III
W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 a), b) i c) str.8

Dla grupy IV
Uzupełnij legendę pod mapą zamieszczoną w zeszycie ćwiczeń str.9. zgodnie z poleceniem zawartym w zadaniu 2 str.8

3. Rozdanie 2 karteczek w różnych kolorach i prośba o zapisanie na:
Jednej: Co mi się w lekcji podobało i przeklejenie jej na walizeczce
Drugiej: Co mi się w lekcji nie podobało i przyklejenie jej na koszu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.