X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5586
Przesłano:
Dział: Języki obce

Pomoc uczniom z trudnościami w nauce języka angielskiego

Pracuję w szkole podstawowej. Codziennie spotykam uczniów, którzy z różnych powodów zmagają się z kłopotami w nauce. W moim przekonaniu pomoc dziecku z trudnościami w nauce to nie tylko wzmożona praca poprzez większą ilość godzin dydaktycznych i większą ilość ćwiczeń językowych. To w dużej mierze kształtowanie w dziecku świadomości posiadanego potencjału, uczenia go umiejętności rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron, wprowadzanie innowatorskiego spojrzenia na sens i potrzebę uczenia się. To również pedagogizacja rodziców, którzy często sami potrzebują pomocy i ukierunkowania w pracy z własnym dzieckiem. To też dostarczanie dziecku jak największej ilości bodźców stymulujących jego rozwój i dostarczenie mu okazji do odkrywania własnych talentów.
Starając się dzielić czas równomiernie między uczniów zdolnych i mniej zdolnych dbam o przyjazną atmosferę w klasie, tak aby uczniowie czuli się bezpiecznie i byli zrelaksowani. Zaufanie do nauczyciela oraz kolegów i koleżanek stanowi kluczowy element powodzenia w nauce. Pozwala to słabszym uczniom bez obaw podejmować próby mówienia w języku angielskim bez ryzyka krytyki ze strony rówieśników.
Jednoczenie staram się zachęcać dzieci do podejmowania coraz większego wysiłku i bardziej systematyczniej pracy. Zawsze staram się umacniać dzieci w przekonaniu, że dobre opanowanie języka obcego wymaga ciężkiej, systematycznej pracy. Uważam bowiem, że mimo iż zajęcia z języka angielskiego w nauczaniu początkowym mają formę zabawy, należy pamiętać, że odnoszenie sukcesów wymaga ciężkiej pracy, do której trzeba umiejętnie wdrażać dziecko od początku jego edukacji.
Pracuję z dziećmi w taki sposób, aby nie miały poczucia porażki. Zawsze staram się umacniać w nich świadomość ich możliwości, mocnych stron i posiadanych zdolności nawet, jeśli nie są one związane z językiem angielskim.
Częstą przyczyną kłopotów w nauce jest nieumiejętne wykorzystywanie własnego potencjału intelektualnego i niewłaściwa organizacja pracy. Krótko mówiąc, dzieci często nie wiedzą, jak się uczyć. Toteż na swoich zajęciach często przeprowadzam z uczniami analizę poszczególnych czynności lekcyjnych i ćwiczeń językowych, w czasie której uczniowie zastanawiają się, które ćwiczenia lubią najbardziej, dzięki którym uczą się najszybciej, a które są trudne lub słabo zrozumiałe. Taka forma analizy i autorefleksji pozwala dzieciom na zrozumienie własnych potrzeb i możliwości.Ponadto dzielimy się nawzajem sposobami przyswajania słówek, szybkiej nauki piosenki na pamięć itp.
Zastanawiamy się także nad tym, w jakich godzinach uczniowie uczą się najbardziej efektywnie po to, aby określić indywidualny rytm sprawności intelektualnej każdego dziecka. Taka analiza pomaga uczniom ustalić godziny, kiedy najlepiej pracują oraz czas, który z powodu słabej aktywności powinny przeznaczyć na wypoczynek i zabawę. Uczą się w ten sposób racjonalnego wykorzystywania swojego czasu i możliwości.
Określamy ulubione formy pracy dzieci: indywidualnie, w parach lub w grupach. Dzięki temu dzieci pozyskują większą świadomość na temat własnych umiejętności funkcjonowania w zespole klasowym.
Jednocześnie kładę nacisk na kształtowanie mocnych stron uczniów. Umacniam ich w przekonaniu, że każdy posiada potencjał, który można wykorzystać jak najlepiej z korzyścią i dobrymi efektami w uczeniu się oraz w podnoszeniu samooceny.
Zachęcam ich do podejmowania prób sprawdzania się w jak najliczniejszych dziedzinach uczestnicząc na przykład w oferowanych przez szkołę kółkach zainteresowań.
Mimo, że style uczenia się dzieci ulegają zmianie wraz z rozwojem, jestem przekonana, że rozbudzenie w uczniach świadomości posiadania określonych rodzajów inteligencji, które trzeba pogłębiać pomaga im w umacnianiu poczucia własnej wartości, zrozumienia samego siebie i swoich potrzeb,a także w podniesieniu swojej samooceny.
Nie wszyscy uczniowie osiągną w życiu biegłą znajomość języka obcego. Część z nich będzie szczęśliwa wykonując rozmaite zawody, w których dobra znajomość języka nie będzie potrzebna. Istotne będzie jednak to, czy moi uczniowie w przyszłości wybiorą zajęcie zgodne z ich indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami, tak aby mogli wykonywać je z pasją. Wybór właściwego wykształcenia i zawodu możliwy jest dzięki umiejętności wnikliwego zrozumienia samego siebie i odkrycia własnych talentów. A te posiada zarówno zdolny, jak i słaby uczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.