X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5545
Przesłano:

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej

Opracowała Dorota Hołyńska – katechetka Szkoły Podstawowej w Udaninie

1. Ksiądz proboszcz z ministrantami procesyjnie wychodzi na plac przed kościołem do dzieci, wita je i kropi wodą święconą na pamiątkę ich chrztu świętego.
2. Dzieci proszą o błogosławieństwo:
Chłopiec:
W dniu naszej Pierwszej Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, co złego już nie pamiętajcie kochany tatusiu i mamusiu droga.

Dziewczynka:
Wznieście swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem wasze pociechy, by serca nasze były gorące, by w nich nie było już miejsca na grzechy.

Chłopiec:
Byśmy z Bogiem już zjednoczeni nigdy od Niego nie odstąpili, błogosławieństwem waszym wzmocnieni w łasce, na co dzień żyli.

3. Rodzice i chrzestni na czole swojego dziecka kreślą znak krzyża świętego.
4. Wejście do kościoła przy śpiewie: „Oto jest dzień”
5. Obrzędy wstępne Mszy świętej – śpiew na rozpoczęcie: „Kiedyś o Jezu”
6. Liturgia słowa: dzieci czytają czytanie I i II, dziewczynki śpiewają psalm responsoryjny i Alleluja.
7. Wyznanie wiary.
8. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy zapalonych świecach (ojcowie zapalają świece dzieci od paschału) śpiew „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz”
9. Modlitwa wiernych – dzieci i rodzice czytają wezwania- organista śpiewa refren:
· Módlmy się za Kościół święty, aby całym życiem świadczył o bliskości Boga wobec wszystkich ludzi.
· Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich biskupów i kapłanów, aby Bóg darzył ich zdrowiem i obfitością swoich łask.
· Módlmy się za nasze dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Komunię św., aby dzisiejsze spotkanie z Jezusem Chrystusem w Eucharystii stało się dla nich początkiem prawdziwej przyjaźni.
· Módlmy się za naszych kochanych rodziców – pierwszych i najważniejszych wychowawców -niech Chrystus będzie im siłą i wzorem Nauczyciela.
· Módlmy się za naszych wychowawców i katechetów, aby Pan Jezus swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w doprowadzenie nas do Eucharystycznego stołu.
· Módlmy się za naszych rodziców chrzestnych, dziadków i wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością.
· Módlmy się za naszych wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy posileni Ciałem i Krwią naszego Pana, tworzyli jedną wielką rodzinę.

10. Procesja z darami: komentarz mówią poszczególne dzieci niosące dary.
· Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia
· Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij te kwiaty, które są znakiem naszej radości i wdzięczności. Spraw, abyśmy rosnąc i rozwijając się dążyli tak jak one, ku niebu.
· Przynosimy na ołtarz chleb, który codziennie spożywamy. Niesiemy także Hostię, która za chwilę stanie się Ciałem Chrystusa i my dzisiaj się Nią posilimy. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.
· Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i mocą Ducha świętego przemień w Krew Swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz z Jezusem Chrystusem.
11. Śpiew na ofiarowanie: „Ofiaruję Tobie Panie mój”
12. Komunia święta – śpiew w czasie Komunii świętej „Bóg jest miłością”, „Idzie mój Pan”, „Pan Jezus już się zbliża”
13. Dziękczynienie po Komunii Świętej:

Podziękowanie Panu Jezusowi
Szczęście, radość wielką me serduszko czuje, bo dziś po raz pierwszy Jezus w nim króluje Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim. Ja Ci daję serce moje, chcę być przyjacielem Twym.

Proszę pomóż mi przez życie razem z Tobą iść, ja w Twym sercu pragnę zostać ja w Nim zawsze pragnę być. Poprzez cały dzień dzisiejszy uśmiechnięty we wszystkie strony, wszelkiej chwały najgodniejszy bądź po trzykroć pochwalony.

Podziękowanie kapłanowi.
Czcigodny Księże Proboszczu!
Dziękujemy Ci za pracę, trud i staranie, by Jezus był od dziś naszego życia Panem.
Dziękujemy za pracy wielki wkład, żeby On królował, dziękujemy za troskę, za Ewangelii słowa. Ten, co dziś głębię naszych serc napełnił nieba blaskiem, niech Twą modlitwę, pracę twą, zjedna z ogromem łaski.Za każdy gest Twój, każdą myśl wielbiącą Jego chwałę, niech Cię nagrodzi dobry Bóg, radością nieprzebrzmiałą.

Podziękowanie rodzicom
Za tę chwilę, za ten dzień, za tę radość, co czujemy dziś Tatusiom oraz Mamom my serdecznie dziękujemy. Dziękujemy dzisiaj wszystkim, co nam czynem dopomogli zapewniając ich, że zawsze będziemy się za nich modlić.

Podziękowanie nauczycielom.
Ciesząc się obecnością wśród nas kochanych wychowawczyń, w tej ważnej chwili naszego życia- z serca dziękujemy Wam, za Waszą cierpliwość, poświęcenie i troskę o to, abyśmy wyrośli na wartościowych ludzi. Niech dobry Bóg obficie wam błogosławi, a Jezus hojnie obdarza swymi łaskami. Szczęść Boże.

Podziękowanie organiście.
Dziękujemy panu organiście, który tak pięknie gra, niech miłość i pokój zawsze w sercu swoim ma.

14.Błogosławieństwo, poświęcenie i rozdanie obrazków komunijnych.

15.Pieśń na zakończenie: „Panie Jezu zbierzemy Cię do domu”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.