X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5171
Przesłano:

Jezus Chrystus - Bóg i człowiek. Unia hipostatyczna - konspekt lekcji religii

Szkoła ponadgimnazjalna

Cel wychowawczy: uczeń chce poznawać osobę Jezusa Chrystusa, pogłębiać wiedzę o nim
- uznaje Jezusa za prawdziwego Boga i człowieka
- świadomie wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa w Credo
Cel dydaktyczny ogólny: rozumie i uzasadnia pojęcie unia hipostatyczna
Cel dydaktyczny operacyjny:
- (2) uczeń potrafi uzasadnić, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem
- (3) uczeń potrafi wymienić i opisać herezje dot. Chrystusa
- (4) potrafi wymienić Sobory na których rozstrzygnięto problemy związane z herezjami
- (5) potrafi zacytować i wyjaśnić fragment Credo, dotyczący tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa.
- (6) potrafi wyjaśnić określenie: unia hipostatyczna

Pomoce metodyczne: tablica, podręcznik, mapa pojęciowa, karteczki z tekstami,

Przebieg katechezy:

„Ojcze nasz” Modlitwa

Sprawdzenie obecności

Mapa pojęciowa

Za pomocą różnych przymiotników, tytułów, skojarzeń określamy osobę Jezusa Chrystusa.
I tak było od samego początku. Ludzie stale zadawali sobie pytanie: „Kim jest Jezus Chrystus?” Próby odpowiedzi były różne i niestety nie zawsze zgodne z prawdą.

Pogadanka

Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o Bóstwie i człowieczeństwie Chrystusa.

Proszę kogoś o zapisanie tematu na tablicy:
„Jezus Chrystus- Bóg i człowiek. Unia hipostatyczna”

Chciałbym aby teraz podniosły rękę te osoby, które czują się chrześcijanami i katolikami.
Kto z was potrafiłby stanąć w obronie tego, w co wierzy?

Miesiąc temu, będąc w domu usłyszałem pukanie do drzwi. Otwieram i widzę starszego pana i młodą dziewczynę. Przedstawili się jako świadkowie Jehowy. Wyciągnęli Pismo Święte i „Strażnicę”. W sposób kulturalny próbowali mnie przekonać do swoich poglądów i tego w co sami wierzą.
Wiem, że gdybym nie czytał Pisma Świętego, gdybym nie poznawał Jezusa Chrystusa, gdybym nie chodził do kościoła czy na katechezę, wówczas bałbym się bronić swojej wiary. Nie miałbym żadnych argumentów, nie podjąłbym rozmowy z nimi.
Dla świadków Jehowy, Jezus Chrystus to tylko stworzony człowiek, w prawdzie najdoskonalszy z ludzi i bez grzechu. Ale nie będący Bogiem, nie posiadający ani osoby, ani natury Boskiej.

Z takim i podobnym myśleniem Kościół borykał się już od III w.

Notatka - Sekty

Arianizm- Ariusz i jego zwolennicy odmawiali Jezusowi Bóstwa. Uważali, że nie jest wieczny. Zatem nie jest też równy Bogu, jest tylko stworzeniem.

Apolinarym- Dusza ludzka została zastąpiona w Jezusie przez Bóstwo

Monofizyci- odrzucali człowieczeństwo Jezusa, które w całości zostało pochłonięte przez Bóstwo w momencie przyjęcia przez Logos ciała ludzkiego.

Było też kilka innych sekt, które rozmijały się z prawdą o Jezusie

Sobory

Wszystkie spory dotyczące osoby Chrystusa, jego ludzkiej i Boskiej natury zostały rozstrzygnięte na Soborach:

Nicea 325r
Efez 431r.
Chalcedon 451r.
Konstantynopol I i II 553 i 680

Symbol wiary

W wyniku orzeczeń Soborowych zostało sformułowane wyznanie wiary, które obowiązuje do dziś w Kościele tzw. Symbol wiary.
Jest to fragment Credo, Wyznania wiary, który najczęściej po kazaniu na niedzielnej Mszy wyznajemy.

Unia hipostatyczna

(Nauczyciel rozdaje karteczki z tekstem i prosi o wklejenie do zeszytu)

Unia hipostatyczna- jest to złączenie w Chrystusie dwóch natur: Boskiej i ludzkiej.

Nauczyciel Rysuje schemat objaśniający

1. działanie Boskie (cuda) i ludzkie (sen, płacz, jedzenie) w Jezusie odnosi się do jednego podmiotu- Boga (Osoby Boskiej)

2. Moment wcielenia- to przyłączenie natury ludzkiej do Osoby Boskiej i natury Boskiej Jezusa Chrystusa
Praca w grupach

(Dobieram uczniów w grupy, rozdaję im różne teksty z literatury teologicznej o bóstwie i człowieczeństwie Chrystusa)
Teraz proszę abyście w grupach przeczytali to, co znajduje się na kartkach i później własnymi słowami spróbowali streścić. Wybierzcie sobie lidera, który podzieli się z nami streszczeniem. Można pisać a potem odczytać. 7 min.

Na zadnie domowe chciałbym, żebyście zadali sobie pytanie: Jakie znaczenie dla twojego życia ma to, że Bóg urodził się w ciele ludzkim.

Modlitwa „Wierzę w Boga Ojca”.

Bibliografia:

Pismo Święte
KKK
Grun A., Portrety Jezusa, Kraków 2002
Muller G., Chrystologia- nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998
Rusecki M., Być chrześcijaninem dziś, Lublin 1994
Rogowski R., ABC Teologii dogmatycznej, Wrocław 1999

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.