X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5409
Przesłano:

Scenariusz imprezy intergacyjnej : Dzień pieczonego ziemniaka

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Cele ogólne :

- integracja środowiska Szkoły Przysposabiającej do Pracy
- wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy członkami grup,klas,
wdrażanie do pracy w zespole i wspólnego udziału w zabawie,
- wzbudzanie zainteresowania obrzędami ludowymi związanymi z
wykopkami

cele szczegółowe :
- bogacenie wiedzy z zakresu przyrody,rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych,
- wzbudzanie zainteresowań obrzędami ludowymi,
- wyzwalanie aktywności i inwencji twórczej,
- usprawnianie sprawności manualnych i koordynacji ruchowej
poprzez udział w powierzonych zadaniach i zabawach ruchowych,
- rozwijanie takich cech osobowości jak : poczucie solidarności, „zdrowa
rywalizacja „ ,silna wola,zręczność ,orientacja,wyobraźnia,dyspozycje twórcze,

cele operacyjne :
Uczniowie :
- mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu przyrody,
- chętnie uczestniczą w zabawie wraz z rówieśnikami z innych klas
Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
- posiadają podstawową wiedzę o ziemniakach : historia,walory odżywcze
i smakowe,potrawy,
- znają i stosują zasady higieny podczas przygotowywania i spożywania
posiłków
- znają i stosują zasady bezpiecznego zachowania się przy ognisku,
- poznają kolegów i koleżanki z innych klas Szkoły Przysposabiającej do
pracy,są opiekuńczy wobec mniej sprawnych rówieśników,
- rozwijają sprawność ruchową,
- sumiennie wywiązują się z powierzonych zadań i obowiązków

struktura imprezy :

W imprezie bierze udział około 50-cio osobowa grupa uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 wraz z wychowawcami.

czas trwania imprezy : 13.października 2008 , godz.9.30-12.00 ok. 2,5 godziny

metody : praktycznego działania, twórcza, aktywizująca, pogadanki, zadania, wspólne zabawy,

formy : grupowa,zbiorowa,indywidualna

miejsce : ogród szkolny

praca nauczyciela przy organizowaniu imprezy :
- opracowanie scenariusza imprezy,
- kontakt z wychowawcami klas Szkoły przysposabiającej do Pracy,
- przydzielenie zadań poszczególnym klasom,
- kontakt z Dyrekcją szkoły odnośnie zorganizowania Dnia Pieczonego Ziemniaka,
- zorganizowanie zakupów,soków i słodyczy,
- prowadzenie imprezy i wspólna zabawa z uczniami

praca uczniów przy organizowaniu imprezy :
- wykonanie zadań powierzonych w tygodniu poprzedzającym Dzień
Pieczonego Ziemniaka
- przygotowanie ziemniaków do pieczenia,owijanie w folię,
- pomoc w przygotowaniu i organizowaniu zabaw na świeżym powietrzu,
- pomoc w dotarciu do ogrodu mniej sprawnym kolegom i rówieśnikom poruszającym się na wózkach,
- aktywny udział w przygotowanych zadaniach i zabawach i quizie

Przebieg imprezy

1.Czynności przygotowawcze (przed Dniem Pieczonego Ziemniaka ):

- opracowanie scenariusza imprezy,
- przydzielenie poszczególnym zespołom klasowym zadań do wykonania
(załącznik 1)
- przygotowanie środków i materiałów dydaktycznych,gromadzenie
materiałów informacyjnych,wyszukiwanie przepisów na potrawy z wykorzystaniem ziemniaków,

2.Czynności wstępne ( w dniu imprezy ) :
- przygotowanie ziemniaków do pieczenia,sosów i napojów oraz
stanowisk do przeprowadzenia zabaw i zadań ruchowych,
- poinformowanie uczniów o przebiegu imprezy,o zadaniach,konkursach i zadaniach do wykonania w czasie trwania imprezy,
- zwrócenie uwagi na aktualną pogodę ,sposób ubrania się adekwatny do pory roku,
- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się przy ognisku,
zachowania bezpieczeństwa i ostrożności,
- umieszczenie ziemniaków w żarze – rozgarnianie żaru z ogniska,
wsypywanie ziemniaków,nagarnianie żaru i pieczenie ziemniaków
3.Wspólne przejście do szkolnego ogrodu w czasie pieczenia się ziemniaków :
4.Zapoznanie zgromadzonych z tradycją Święta Pieczonego Ziemniaka
5.Przypomnienie „Bajki o ziemniaku”,zapoznanie uczniów z historią ziemniaka.
( załącznik 2 )
6.Quiz wiedzy o ziemniakach –uczniowie odpowiadają na pytania ( załącznik 3)

7.Zabawy i konkursy :
- toczenie ziemniaka po wyznaczonym torze przy pomocy kija do hokeja,
( dla chętnych )
- „ziemniacza koszykówka”- rzuty ziemniakami do celu,( dla chętnych )
- marsz z ziemniakiem na łyżce,( dla chętnych )
- konkurs na najdłuższa obierkę ( po jednym przedstawicielu z każdej klasy oraz wszyscy wychowawcy )
We wszystkich zabawach i konkursie uczestnicy nagradzani się brawami i drobnymi słodyczami przez pozostałych uczniów oraz wychowawców klas.
Należy zwracać uwagę aby w każdej z zabaw brali udział uczniowie o różnym stopniu sprawności.
8.Odpoczynek przy herbacie/soku oraz pieczonym ziemniaku.
9.Zakończenie imprezy ok. 12
10.Wspólne sprzątanie
11.Podziękowanie wszystkim uczestnikom,osobom które pomagały w przebiegu
imprezy,
12.Pożegnanie

komentarz :
Impreza została zorganizowana dla uczniów wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka w celu integracji środowiska SPdP,wzmacniania więzi emocjonalnej i wzajemnej współpracy w zespole uczniów tej szkoły a także w celu przybliżenia uczniom obrzędów i tradycji związanych z wykopkami ziemniaków.
Pamiątką oraz dokumentem imprezy jest scenariusz jej przebiegu oraz zdjęciaOpracowała : Małgorzata Szymanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.