X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5408
Przesłano:

Scenariusz zajęć: Symbole i tradycje Świąt Wielkanocnych

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, blok humanistyczno-społeczny

klasa : I Szkoły Przysposabiającej do Pracy

czas realizacji : 3 godz.lekcyjne
cele główne :
- Przypomnienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej znaczenia symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
- Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych .
cele operacyjne :
- Wypowiadanie się w rozwiniętej formie na określony temat .
- Uwrażliwienie uczniów na polskie zwyczaje i tradycje.
- Redagowanie wypowiedzi w oparciu o zgromadzone eksponaty i własne doświadczenia.
- Rozumienie pojęć i nazywanie przedmiotów będących symbolami Świąt .
cele szczegółowe :
uczeń wie, rozumie, zna
- wypowiada się na temat zwyczajów i tradycji Świąt
Wielkanocnych,
- rozumie znaczenie słów : symbol, tradycja, zwyczaj ,
- wzbogaca słownictwo związane z Wielkanocą ,
- interpretuje symbole Świąt Wielkanocnych ,
- zna tradycje wielkanocne kultywowane w domu rodzinnym,
- ma świadomość znaczenia tradycji dla podtrzymywania
więzi rodzinnych,
- potrafi czytać i rozumie teść zagadek ,
- układa zdania z rozsypanek wyrazowych,
- potrafi współpracować w grupie,
- przeżywa pozytywne emocje płynące ze współdziałania w zespole

cel emocjonalny :
- Uwrażliwienie uczniów na poszanowanie tradycji dla podtrzymywania więzi rodzinnych.
metody pracy :
podające ( rozmowa, pogadanka, opowiadanie, czytanie treści
przygotowanych tekstów )
poszukujące ( problemowe )
eksponujące ( pokaz, obserwacja )
aktywizujące ( rozwiązywanie krzyżówek, rozwiązywanie zagadek,
rozwiązywanie zadania

formy pracy :
praca zbiorowa, jednolita i zróżnicowana
praca grupowa, jednolita i zróżnicowana
praca indywidualna jednolita i zróżnicowana

środki dydaktyczne :
jajka z liczbami i hasłem sylabowym, krzyżówka z hasłem
Wielkanoc, zagadki ,których rozwiązaniem są nazwy symboli,
ilustracje do zagadek, wyrazy związane z tematyką wiosenną, z
zaznaczonymi literami, które tworzą hasło,przedmioty-naturalne
okazy, będące symbolami Świąt Wielkanocnych,tekst informujący
o zwyczajach i tradycjach Świąt Wielkanocnych,napisy z nazwami
poznanych zwyczajów,tekst z likami do uzupełnienia brakującymi
wyrazami, quiz o wiośnie, test sprawdzający znajomość tradycji i

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

przebieg zajęć :
1.Przywitanie się z uczniami ,czynności organizacyjno-porządkowe, przygotowanie się do zajęć, sprawdzenie gotowości uczniów do lekcji.
2.Przypomnienie,utrwalenie i sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy o
wiośnie – quiz o wiośnie
3.Przekazanie uczniom arkusza z wyrazami- nazwy kwiatów ,ptaków
powracających z ciepłych krajów - związanymi z aktualną porą roku
Zaznaczone w nawiasach litery utworzą hasło Wielkanoc

CZĘŚĆ REALIZUJĄCA
1.Rozmowy na temat Świąt Wielkanocnych
* Co to jest Wielkanoc ?
Formułowanie odpowiedzi na pytanie nauczyciela, rozmowy na temat Świąt Wielkanocnych na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń uczniów.
Opowiadanie nauczyciela na temat Świąt Wielkanocnych, na temat Wielkiego Tygodnia
* Jakie czynności podejmuje się w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi-przygotowania do Świąt Wielkanocnych
* Z czym kojarzą się Święta Wielkanocne ?
2. Symbole Świąt Wielkanocy
* Rozwiązywanie zagadek, wpisywanie rozwiązań w kratki ,kratki zaznaczone pogrubionym drukiem utworzą hasło:symbole
* wybór spośród zgromadzonych eksponatów – naturalnych okazów ,
rozwiązań zagadek (koszyk,mazurek,babka,baranek,pisanki,jajko,palma
* wyszukiwanie rozwiązań zagadek spośród ilustracji
* omówienie znaczenia symboli wielkanocnych
3.Tradycje Świąt Wielkanocnych
Wyjaśnienie znaczenia słowa „zwyczaj” , „tradycja „
* Przekazanie uczniom jajek z cyframi od 1 do 8 ,ich ułożenie od najmniejszej do największej utworzy hasło odczytane z sylab
* Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat tradycji wielkanocnych w
ich domach, na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń.
* Wklejenie do zeszytu kartek z nazwami tradycji wielkanocnych.
( Niedziela Palmowa ,malowanie jajek, pieczenie bab i mazurków, dzielenie się jajkiem, oblewanie się wodą ,przygotowanie świątecznego stołu, spotkania rodzinne przy świątecznym stole, zajączek )
* Opowiadanie nauczyciela o tradycjach Świąt Wielkanocnych.
* Uzupełnianie zdań związanych z tradycją wielkanocną brakującymi wyrazami

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 Ewaluacja – sprawdzenie poprzez pytania testowe z możliwością wyboru odpowiedzi czy uczniowie znają i czy zapamiętali wiedzę dotyczącą tradycji Świąt Wielkanocnych.
2.Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach,porządkowanie miejsc pracy, sali ,pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.