X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5247
Przesłano:

Dysocjacja jonowa. Konspekt lekcji chemii w klasie drugiej

Konspekt do lekcji chemii w klasie drugiej (zakres podstawowy)
Dział programowy: Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów
Temat lekcji: Dysocjacja jonowa
Lekcja dla klasy drugiej LO, obejmująca jedną jednostkę lekcyjną- 45 minut.
Ścieżka edukacyjna, której treści realizuje się w danym temacie: EEk, EZ

Cele operacyjne lekcji:
-uczeń potrafi wyjaśnić, co to są elektrolity i nieelektrolity
-uczeń potrafi podać przykłady elektrolitów i nieelektrolitów
-uczeń potrafi wymienić podstawowe wskaźniki kwasowo-zasadowe
- uczeń potrafi zbadać odczyn wodnych roztworów substancji
-uczeń potrafi zapisać równania reakcji dysocjacji kwasów, zasad i soli
-uczeń potrafi podać założenia teorii dysocjacji Arrheniusa
-uczeń potrafi zdefiniować kwasy, zasady i sole według Arrheniusa

Metody dydaktyczne:
- pokaz
- pogadanka
- aktywizująca- praca w zespołach uczniowskich

Materiały, środki dydaktyczne:
-odczynniki chemiczne- roztwory: NaOH, HCl, KI, NaCl, KOH, H2SO4, woda destylowana, lakmus, oranż metylowy, fenoloftaleina
-sprzęt laboratoryjny- zlewki, probówki, bateria z zamocowaną źarówką

Przebieg lekcji

1.Część organizacyjna:
a) przywitanie i sprawdzenie obecności
b)sprawdzenie wykonanej przez uczniów pracy pozalekcyjnej

2.Część nawiązująca:
a)podanie tematu lekcji
b)przypomnienie pojęć kation, anion

3.Część właściwa:
a)pokaz- badanie przewodzenia prądu przez roztwory: wodorotlenku sodu, kwasu chlorowodorowego, wody destylowanej, jodku potasu, chlorku sodu,
a)formułowanie wniosków z doświadczenia- podział substancji na elektrolity i nieelektrolity
a)wprowadzenie pojęcia dysocjacja jonowa, podanie założeń teorii dysocjacji elektrolitycznej Arrheniusa
b)pogadanka na temat jonowego ujęcia kwasów, zasad i soli według Arrheniusa
c)ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji dysocjacji kwasów, zasad i soli

4.Część podsumowująca
a)podział uczniów na grupy 5-osobowe
b)praca w grupach- badanie zachowania wskaźników (lakmus, oranż metylowy, fenoloftaleina) wobec roztworów: wodorotlenku sodu, kwasu chlorowodorowego, wodorotlenku potasu, kwasu siarkowego(VI), chlorku sodu, wody destylowanej
b)formułowanie wniosków

5.Zadawanie pracy pozalekcyjnej
Zad1.
Zapisz równania dysocjacji jonowej związków:
a)kwas ortofosforowy(V)
b) wodorotlenek strontu
c)siarczan(VI) wapnia
d)kwas azotowy(V)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.