X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5226
Przesłano:

Pomysł na obcowanie ze sztuką w szkolnym kole teatralnym

Plan zajęć:

Semestr I: zapoznanie się z historią teatru i wybitnymi twórcami teatralnymi, składnikami dzieła teatralnego, oglądanie przedstawień teatralnych i próba ich interpretacji, przygotowanie do wystąpień publicznych, nauka ruchu scenicznego, praca na dykcją, opracowanie prostych scenek, krótkie przedstawienie np. Bajek Ignacego Krasickiego, Fraszek Jana Kochanowskiego.

Semestr II: kontynuacja pacy nad ruchem scenicznym i dykcją, praca nad interpretacją i inscenizacją tekstów, np. Antygona, Romeo i Julia, Dziady, scenki kabaretowe, próba tworzenia własnych tekstów, praca nad interpretacją i inscenizacją tekstów opracowanych przez uczniów, scenki kabaretowe, oglądanie przedstawień teatralnych i ich interpretacja.

Cele dydaktyczno - wychowawcze:

- Rozwijanie teatralnych zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności recytatorskich, plastycznych, tanecznych i literackich,
- Kształcenie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu poprzez ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, ruchowe,
- Wyposażenie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii teatru, etapów jego rozwoju, znanych dramaturgów, reżyserów, współczesnych tendencji w tej dziedzinie sztuki, warsztatu pracy aktora, różnorodnych technik i form teatralnych,
- Wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych poprzez gry dramowe, krótkie inscenizacje, ćwiczenia zmysłów i koncentracji,
- Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, współtworzenia dzieła scenicznego, odpowiedzialności i rzetelności,
- Pobudzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
- Rozbudzanie motywacji do korzystania z różnych źródeł, tekstów kultury, wprowadzenie
w tradycję kultury narodowej i europejskiej, kręgu kultury wysokiej. Zachęcanie do samokształcenia oraz stałego rozwoju własnej osobowości,
- Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, szczerość, szacunek do pracy innych.Ośmielanie do działania, wyrabianie w uczniach pewności siebie, zwalczanie tremy.

Wiedza o teatrze:

- składniki dzieła teatralnego: scenografia, kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty, muzyka, choreografia, reżyseria,
- pojęcia dotyczące budowy tekstu dramatycznego, tworzyw teatralnych, różnych form i technik teatralnych,
-warsztat pracy aktora i reżysera – etapy pracy nad tekstem i przygotowaniem przedstawienia,
-historia teatru: od starożytności do czasów współczesnych (wybitni twórcy teatralni i ich dzieła).

Twórcze działania uczniów:

1. krótkie inscenizacje reżyserowane przez uczniów na bazie lektur i tekstów własnych,
2. scenariusz teatralny na podstawie tekstu epickiego(np. Lalki Bolesława Prusa),
3. spektakl teatralny na bazie tekstu lub własnej propozycji,
4. działania plastyczno- techniczno- muzyczne: afisze, plakaty, programy teatralne, podkłady muzyczne, projekty scenografii i kostiumów (z opisem),
4. dyskusje po obejrzanych spektaklach, redagowanie sprawozdań i recenzji, szkolnych artykułów.

Dodatkowe formy pracy:

1. wyjścia na przedstawienia (w zależności od repertuaru,1-2 razy w miesiącu) lub prezentacja ciekawych przedstawień z płyt CD),
2.śledzenie ciekawych imprez kulturalnych w regionie,
3.gromadzenie materiałów, pamiątek, czasopism, afiszy, programów teatralnych itp. w formie kroniki szkolnej,
4. przygotowywanie akademii z okazji świąt narodowych, oprawy uroczystości szkolnych, np. Dnia Nauczyciela i tradycyjnych, np. wigilii szkolnej, pierwszego dnia wiosny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.