X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52068
Przesłano:

Program koła rozmaitości

Program koła rozmaitości dla uczniów klasy III i IV
Cele i zadania

Cel główny:

Kształtowanie umiejętności właściwego zagospodarowania czasu wolnego. Rozbudzanie różnorodnych zainteresowań, predyspozycji i zdolności u uczniów.

Cel szczegółowe:
1.Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.
2.Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości.
3.Rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień do uczenia się informatyki oraz nauk przyrodniczych.
4.Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania.
5.Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz kreatywności i samodzielności.
7.Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowości i wyobraźni.

Tematyka zajęć ( zaplanowano 32 godziny zajęć )

Przyroda i ekologia
Obserwacje przyrodnicze i ich dokumentowanie.

• Sposoby prowadzenia obserwacji. Prowadzenie własnych obserwacji.
• Przyrządy stosowane w obserwacjach obiektów przyrodniczych i obserwacjach meteorologicznych.
• Jak tropić zwierzęta?
• Prawidłowe posługiwanie się lupą i lornetką.
• Dokonywanie i dokumentowanie obserwacji przyrodniczych.
• Spacer młodego tropiciela. Zajęcia terenowe z leśniczym.
• Uczymy się rozpoznawać grzyby wykorzystując aplikacje internetowe.

Świat w powiększeniu, obserwacje za pomocą mikroskopu.
• Budowa i funkcje mikroskopu.
• Zasady mikroskopowania.
• Rodzaje preparatów mikroskopowych.
• Samodzielne przygotowanie preparatu mikroskopowego.
• Dokumentowanie obserwacji mikroskopowej. Budujemy własny mikroskop.

Dbamy o nasz klimat.
• Jak segregować śmieci?
• Udział w akcji sprzątanie świata.
• Drugie życie śmieci – recykling.
• Roboty z odpadów.
Eksperymenty
• Jak powstają bańki?
• Chemia w kuchni (gęstość płynów, wysycenia, .
• Zmiana napięcia powierzchniowego.
• Hodowla kryształów.

Nowe technologie

• Wykorzystanie telefonu w edukacji.
• Właściwe wykorzystywanie aplikacji internetowych.
• Wykorzystanie komputera do nauki i zdobywania informacji.
• Do czego człowiek wykorzystuje roboty?

Teatr
• Budzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie uzdolnień indywidualnych.
• Przygotowanie wybranej inscenizacji.
• Tworzenie scenografii.
• Prezentacja dorobku.

Grywalizacja:

• Najstarsze gry świata.
• Gry naszych pradziadków.
• Nasze ulubione gry planszowe.
• Wykorzystanie gier w edukacji.
• Świat najciekawszych gier wirtualnych.

Patriotyzm
• Poznawanie historii najbliższej okolicy.
• Konkurs wiedzy o Polsce.
• Zabytki naszej okolicy.
• Spotkanie z ciekawym człowiekiem.
• Kuchnia naszego regionu.

Sport
• Poznajemy historię piłki nożnej.
• Sposoby poruszania się po boisku, gry i zabawy z piłką.
• Zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu.
• Tworzenie krótkich układów tanecznych.
• Ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.