X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51928
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Miłosz odkryty na nowo"

Projekt edukacyjny
„ MIŁOSZ ODKRYTY NA NOWO”

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców, który na stałe wpisał się w polską oraz światową literaturę, ustanowił rok 2024 - Rokiem Czesława Miłosza.
Uznając zasługi poety w kształtowaniu literatury oraz niezależności intelektualnej, przygotowałam projekt edukacyjny „Miłosz odkryty na nowo”.
Proponowany projekt będzie realizowany w ZSS we Włocławku, ale swoimi działaniami obejmie także klasy VIII szkół podstawowych z Włocławka i okolic.

CELE PROJEKTU
I. CELE OGÓLNE:
• stworzenie warunków do poznania życia i twórczości Czesława Miłosza,
• rozpowszechnienie twórczości Czesława Miłosza wśród uczniów i nauczycieli ZSS we Włocławku oraz uczniów szkół podstawowych z Włocławka i okolic,
• uczczenie pamięci o poecie,
• promocja szkoły.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• poszerza wiedzę na temat życia i twórczości Czesława Miłosza,
• rozwija twórczą postawę,
• kształci postawę krytycznego czytelnictwa,
• aktywnie włącza się w obchody Roku Czesława Miłosza,
• kształtuje wrażliwość na piękno języka mówionego i języka poetyckiego,
• rozwija zdolności rozumienia utworów literackich,
• kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej,
• rozwija swoje zdolności.

III. ADRESACI PROJEKTU:
• uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku,
• młodzież klas VIII szkół podstawowych z Włocławka i okolic.

IV. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
• styczeń- listopad 2024r.

V. AUTORKA PROJEKTU: mgr Iwona Jerzyło

VI. REALIZATORKI PROJEKTU:

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

1.
Rozpropagowanie informacji o projekcie (strona internetowa szkoły, szkolny FB, pokój nauczycielski, dziennik elektroniczny, Teams, szkolna TV, w razie potrzeby lokalne media).

2.
„Rok 2024- Rokiem Czesława Miłosza- galeria zdjęć i wierszy na korytarzu w budynku C.

3.
„Kącik pamięci” – stała wystawa w bibliotece szkolnej.

4.
„Słowa piórem malowane ...” - Szkolny Konkurs Recytatorski (recytacja wierszy Czesława Miłosza).

5.
Międzyszkolny Konkurs dla klas VIII (regulamin zamieszczony w dziale: Regulaminy)
• lapbook,
• ilustracja do wybranego utworu Czesława Miłosza

Prace konkursowe zostaną ocenione zgodnie z ustalonymi kryteriami przez powołane jury.

6.

„Miłosz odkryty na nowo” – opracowanie materiałów na lekcje o Czesławie Miłoszu.

7.
„Być jak Miłosz”
- krótki filmik nagrany przez uczniów ZSS wcielających się w rolę Czesława Miłosza,
- zdjęcia zrobione przez uczniów ZSS wystylizowanych na Czesława Miłosza

8.
„Herbatka z Miłoszem” – podsumowanie projektu (montaż słowno-muzyczny).

Zaplanowane zadania mogą ulec modyfikacji.

VIII. PREZENTACJA PROJEKTU:
• prezentacja efektów projektu wykorzystując szkolną stronę internetową, szkolny FB, szkolną telewizję, lokalne media (zgodnie ze szkolnymi procedurami).

IX. EWALUACJA:
• zebranie informacji/ opinii na temat przeprowadzonego projektu po wykonaniu poszczególnych zadań oraz po zakończeniu całego projektu ( w formie ustnej i/lub pisemne).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.