X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51866
Przesłano:

Projekt edukacyjno-wychowawczy "Dobre wychowanie z nami pozostanie" realizowany w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu w roku szkolnym 2022/2023

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Dobre wychowanie z nami pozostanie” realizowany w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu w roku szkolnym 2022/2023

Cel główny:
- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się uczniów w życiu codziennym: w domu, w szkole i poza szkołą,
- uczenie zasad obowiązujących w szkole,
- uczenie dbałości o kulturę słowa - kulturalne wyrażanie się na co dzień.

Cele szczegółowe:
- propagowanie pozytywnych wzorców zachowania się uczniów we współpracy z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
-uświadomienie uczniom znaczenia słów: kultura osobista, dobre maniery, savoir-vivre ,
-propagowanie zasad obowiązujących w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu: „Magiczne słowa”, „Szacunek”, „Życzliwość” , „Odpowiedzialność”, „Reagujemy w niepożądanych sytuacjach”,
-propagowanie szkolnego Kodeksu Kulturalnego Ucznia.

Adresaci projektu: Społeczność OSM I stopnia w Piszu.

Termin realizacji: październik 2022r. - czerwiec 2023r.

Metody i formy: projekt, praca indywidualna, praca w grupach, inscenizacja, konkurs plastyczny na najciekawszy lapbook na temat: ”Dobre wychowanie”, zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej dotyczące zasad dobrego wychowania i zachowania, czytanie tematycznych tekstów: opowiadań, wierszy, scenki dramowe.

Koordynator projektu: pedagog szkolny.

Ocena projektu:
Podczas realizacji projektu ocenie podlegają:
-wkład pracy uczniów,
-zaangażowanie,
-estetyka wykonanych prac plastycznych,
-wykorzystanie różnych źródeł informacji.
Uczniowie zaangażowani w realizację projektu otrzymają publiczne podziękowanie przed społecznością szkolną. Udział poszczególnych uczniów zostanie też odnotowany w dzienniku elektronicznym (opisowa pochwała). Uczniowie otrzymają nagrody w ramach konkursu plastycznego na najciekawszy lapbook na temat „Dobre wychowanie”.
Uczniowie, którzy zwyciężą w szkolnym konkursie „Mistrz dobrego zachowania”, otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.

Etapy projektu:

1.Wstęp

Zadania dla nauczyciela:
1. Apel szkolny - poinformowanie uczniów na temat projektu, jego celów i planowanych działań.
2. Spotkanie z uczniami, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie.
3.Nauczyciel przedstawia uczniom zadania do wykonania, metody, formy pracy w zależności od realizowanego zadania.
4.Przygotowanie uczniów do pracy metodą projektu.
5.Nauczyciel przyjmuje rolę koordynatora i konsultanta, kieruje pracą uczniów.

Zadania dla uczniów:
1.Udział uczniów klas I-VIII w apelu szkolnym, w celu zapoznania się z planowanymi działaniami w ramach projektu.
2.Spotkanie zainteresowanych uczniów z nauczycielem, wyrażenie swoich poglądów w sprawie projektu.
3.Propozycje własnych pomysłów działań, dyskusja.
4.Przygotowanie się do pracy metodą projektu.
5.Dobranie się w grupy zadaniowe, które będą pracowały pod kierunkiem i przy wsparciu nauczyciela .

Kształtowane umiejętności:
-umiejętność słuchania innych,
-formułowanie i wyrażanie poglądów,
-podejmowanie decyzji,
-planowanie i organizacja pracy,
-samodzielność,
-kreatywność.

Miejsce i termin realizacji: OSM I stopnia w Piszu, październik 2022r.

2.Analiza zebranej dokumentacji

Zadania dla nauczyciela:
1.Nauczyciel gromadzi u siebie wyniki pracy wykonanej przez uczniów.
2.Nauczyciel wspomaga pracę uczniów.

Zadania dla uczniów:
1.Uczniowie wykonują przydzielone zadania w poszczególnych grupach zadaniowych.
2.Uczniowie korzystają z pomocy i wsparcia nauczyciela.

Kształtowane umiejętności:
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy, która jest częścią całego przedsięwzięcia,
-analiza zebranej dokumentacji,
-wyciąganie wniosków,
-praca indywidualna,
-praca w grupach.

Miejsce i termin realizacji: OSM I stopnia w Piszu, październik 2022r.- czerwiec 2023r.

3.Ewaluacja projektu

Zadania dla nauczyciela:
1.Prezentacja poszczególnych etapów realizacji projektu.
2.Przygotowanie scenografii dla przedstawienia i podsumowania projektu.
3.Prezentacja efektów pracy, działań.
4.Wręczenie nagród w konkursie plastycznym.
5.Uroczyste wręczenie medali i dyplomów przyznanych uczniom w konkursie „Mistrz dobrego zachowania”.

Zadania dla uczniów:
Uczniowie przy wsparciu nauczyciela prezentują społeczności szkolnej efekty swojej pracy:
1.Opracowanie gazetki szkolnej na temat dobrego wychowania i zachowania.
2.Przygotowanie scenografii dla przedstawienia i podsumowania projektu.
3.Grupa odpowiedzialna za recytację wierszy - przedstawia je w czasie prezentacji projektu.
4.Wręczenie nagród w konkursie plastycznym.
5.Przyznanie tytułu „Mistrz dobrego zachowania” (medale, dyplomy).
6.Uczniowie zaangażowani w realizację projektu otrzymają publiczne podziękowanie przed społecznością szkolną, a ich udział zostanie odnotowany w dzienniku elektronicznym (opisowa pochwała).

Kształtowane umiejętności:
-umiejętność autorefleksji,
-samoocena pracy,
-prezentacja przez uczniów efektów swojej pracy.

Miejsce i termin realizacji: OSM I stopnia w Piszu, listopad 2022r.- czerwiec 2023r.

Literatura:
1. Torończak E., Metoda projektu edukacyjnego w procesie kształcenia [w:] M. Szpotowicz,Europejski wymiar edukacji – program Comenius w Polsce, Warszawa 2011
2. Krzyżanek J., Dobre maniery czyli savoir- vivre dla dzieci,
3. Kasdepke G., Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu,
Kasdepke G., Kacperiada,
4. Lupa –Marcinowska A., Magiczne słowo – przepraszam,
5. Dańkowska M., Nastolatki i bon ton.
6. Cornelia von Schelling., ABC dobrego wychowania dla nastolatków,

Opracowanie projektu: Joanna Bałdyga pedagog szkolny, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.