X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5175
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
Nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

mgr Magdalena Cebula

rok szkolny 2008/2009
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Cele
Zadania
Formy realizacji
Osoby (instytucje współpracujące)
Spodziewane efekty
Sposób dokumentowania
Termin realizacji

§6 pkt2 ust.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż Poznanie Statutu Szkoły Analiza dokumentu, omówienie jego treści z opiekunem stażu Opiekun stażu, dyrektor Znajomość statutu, umiejętność posługiwania się nim w codziennej pracy Notatki z analizy dokumentów (pytania, refleksje, wnioski) Wrzesień 2008
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentów:
- Statut szkoły
- plany i regulaminy
- program wychowawczy i profilaktyczny Opiekun stażu Znajomość dokumentów pracy szkoły i wykorzystanie ich w codziennej pracy Załącznik nr 1 – wykaz dokumentacji pracy szkoły Wrzesień 2008


§6 pkt2 ust.2
Umiejętność prowadzenia zajęć sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Lekcje biblioteczne
Konkursy biblioteczne, opracowanie regulaminów, organizacja i ich przeprowadzanie
„Tajemniczy Ogród- test ze znajomości lektury”
„Ania z Zielonego Wzgórza”
Nauczyciele poloniści
Eliminacja błędów, znajomość słabych i mocnych stron, umiejętność przyjmowania krytyki, wyciąganie słusznych wniosków do dalszej pracy
Konspekty, scenariusze, regulaminy
Raz w miesiącu
Listopad/grudzień 2008
Maj 2009
Uczestnictwo w WDN i innych formach doskonalenia zawodowego Załącznik nr 2 – wykaz uczestnictwa w formach doskonalenia, zaświadczenia Na bieżąco

§6 pkt2 ust.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
Poznanie sposobów gromadzenia informacji o uczniach z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych
Spotkania z wychowawcami w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji o uczniu
Wychowawcy klas
Znajomość środowiska uczniów Na bieżąco

§6 pkt2 ust.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja pod kątem zamierzonych celów
Dokonywanie analizy obserwowanych zajęć
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
Lekcje, zajęcia pozalekcyjne
Opiekun stażu, nauczyciele
Eliminacja błędów, znajomość swoich mocnych i słabych stron, umiejętność przyjmowania krytyki, wyciąganie słusznych wniosków do dalszej pracy

Załącznik nr 3 – harmonogram zajęć obserwowanych

Załącznik nr 4 – Arkusz obserwacji lekcji

Załącznik nr 5 – harmonogram zajęć hospitowanych
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.