X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 517
Przesłano:

W jaki sposób uczyć gramatyki na lekcjach języków obcych?

Uczenie gramatyki wymaga zrozumienia samej istoty gramatyki; bo czym jest gramatyka w języku obcym jak nie regułami które formują zdania włączając w to znaczenie które chcemy poprzez właściwe zdania przekazać i przez to uzyskać funkcję komunikatywną. Gramatyka umożliwia używanie języka obcego we właściwych kontekstach i a także naszą interakcję z innymi ludźmi w zwykłych codziennych sytuacjach. Gramatykę można wyodrębnić jako zespół reguł które mogą się różnić formą w zależności od miejsca występowania a także formalności języka. Różne formy gramatyczne mogą występować w języku nieformalnym a być nie do przyjęcia w języku formalnym.

Wiele osób uważa uczenie gramatyki jako ważny komponent uczenia drugiego języka jest też wiele osób które odrzucają tą teorię kładąc nacisk na komunikatywną funkcję języka. Bez względu na znaczenie funkcji gramatyki pojawiają się też oczekiwania uczących się języka obcego co do znaczenia funkcji gramatyki, ich nawet frustracji i rozczarowań związanych z wcześniejszym doświadczeniem związanym z uczeniem się języka obcego. Każdy nauczyciel powinien też wiedzieć, że każda grupa uczących się języka obcego jest odmienna co do oczekiwań, zainteresowań, poziomu i celów związanych z późniejszym użytkowaniem języka obcego. Dlatego ćwiczenia które będą odpowiadały jednej grupie, niekoniecznie będą zaakceptowane w innej. Wszystkie ćwiczenia gramatyczne muszą dlatego być dostosowywane do wieku uczących się, poziomu znajomości języka, wcześniejszych doświadczeń związanych z uczeniem się, liczby studentów lub uczniów, potrzeb grupy (np. czy muszą zdawać egzaminy), zainteresowań samych uczących się, dostępności materiałów itp.

Gramatyczne reguły można wprowadzać poprzez ich prezentację a następnie wykonywać ćwiczenia na bazie przedstawionych reguł (metoda dedukcyjna) oraz poprzez podanie przykładów w których ta reguła występuje; a następnie formułowanie wniosku związanego z tą regułą. Obie metody mogą być wykorzystywane w klasie, ale należy pamiętać, że prezentacja gramatycznych reguł może być nie do przyjęcia w uczeniu małych dzieci np. używanie terminologii gramatycznej może przyczynić się nawet do niezrozumienia reguł gramatycznych, a także powoduje uczenie się języka obcego może być postrzegane jako tylko uczenie się reguł gramatycznych. Istnieją oczywiście korzyści z uczenia dedukcyjnego takie jak:
A. można w szybki sposób przedstawić reguły oraz nawiązać interakcję z uczącymi się
B. dostosowanie do oczekiwań tych uczących się, którzy mają analityczny sposób uczenia się
C. pozwala na oszczędność czasu i umożliwia zwiększenie ilości czasu na ćwiczenia z zastosowaniem tych reguł
D. pozwala szczególnie osobą dorosłym na zastosowanie procesu poznawczego w uczeniu się języka obcego

Reguły gramatyczne powinny więc być prawdziwe tj. odnosić się do realnych sytuacji, powinny w jasny i klarowny sposób określać granice ich używalności tj. kontekst w jakich mogą występować, powinny być klarowne, pokazane w jasny i przejrzysty sposób, odnosić się do sytuacji znanych uczącemu się oraz odnosić się do znajomości reguł gramatycznych pierwszego języka (istnieją takie formy gramatyczne, które nie występują w danym języku ojczystym i dlatego bardzo trudno znaleźć dla nich jakieś odniesienie).

Metoda indukcyjna pozwala uczącemu się zaznajomić z regułami obowiązującymi w danym języku na bazie przykładów i z tych przykładów na wyciągnięcie wniosków co do znaczenia i sposobu używania tych reguł. Metoda odnosi się szczególnie do nieświadomego uczenia się języka obcego, kiedy to poprzez ogromną liczbę przykładów nabywamy umiejętność posługiwania się językiem. Indukcja albo uczenie się poprzez doświadczenie jest widziana jako naturalny sposób uczenia się języka obcego. Jest wiele przykładów potwierdzających że ta metoda odniosła pozytywne efekty jaki wiele takich przykładów które potwierdzają że ta metoda nie przyniosła dobrych efektów w uczeniu się języka obcego. Jakie są więc pozytywy i negatywy tej metody.
Do pozytywnych aspektów uczenia poprzez tą metodę można zaliczyć fakt, że reguły które są odkrywane przez uczącego są bardziej adekwatne do reguł istniejących w jego języku a przez to mają większe znaczenie i są szybciej przyswajane. Poprzez poznanie umysłowe uczący się ma większą możliwość na zastosowanie procesu poznawczego i dlatego pozwala to na zwiększenie efektywności procesu poznawczego. Metoda indukcyjna pozwala też na rozpoznanie problemu i próbę jego rozwiązania jest więc adekwatna dla tego typu uczących się którzy preferują tego typu wyzwania oraz powoduje zwiększenia poczucia zaufania do siebie i własnych możliwości związanych z uczeniem się drugiego języka.
Do negatywnych aspektów uczenia się drugiego języka zaliczamy przede wszystkim czas i energię spędzaną na odkrywczym wypracowywaniu reguł, co może doprowadzić do złej interpretacji znaczenia uczenia się języka obcego; że uczenie reguł może stać się celem a nie sposobem w jaki można uczyć się języka obcego. Czas spędzony na odkrywczym analizowaniu reguł mógłby być poświęcony na ich zastosowanie co może także działać demobilizująco na studentów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.