X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 494
Przesłano:

KONSPEKT ZAJĘĆ SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO - Co wniosą do UE państwa kandydujące i przystępujące?

PRZEZNACZENIE: Zajęcia pozalekcyjne.
CZAS: 1 godzina.

CELE:
I. Ogólny – poznanie walorów przyszłych członków UE.
II. Operacyjne:
a) Wiadomości
– wymienia i nazywa państwa kandydujące do UE /Chorwacja, Turcja/ i
przystępujące do niej po 2007r /Rumunia, Bułgaria/
– definiuje pojęcia / państwo kandydujące i przystępujące do UE/
– wymienia walory historyczne, przyrodnicze i turystyczne wylosowanego
wcześniej państwa
– wymienia tradycje i obyczaje
– podaje możliwości gospodarcze państwa
b) Rozumienie
– wyjaśnia znaczenie rozszerzania UE o nowe państwa
c) Praktycznie posługuje się wiadomościami
- projektuje dużą konturową mapę walorów historycznych, przyrodniczych,
kulturowych, gospodarczych wylosowanego wcześniej państwa
- charakteryzuje te walory
- zaznacza na mapie państwa kandydujące i przystępujące do UE po 2007r
- klasyfikuje wiadomości na podstawie przyniesionych materiałów
- rysuje niezbędne symbole w legendzie mapy
- kształtuje umiejętność komunikacji
d) stosuje wiadomości w sytuacjach problemowych
- przedstawia pracę grup

METODY:
- praca w grupie
- praca z mapą
- projekt

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- słownik
- materiały własne /różne źródła/
- duża konturowa mapa wylosowanego państwa, flamastry,
- karty pracy

TOR LEKCJI:
1. Zaangażowanie
a) czynności organizacyjne
b) rozdanie instrukcji kart pracy
c) podział na grupy
d) podanie tematu, przedstawienie celu i metod pracy

2. Badanie i przetwarzanie
a) uczniowie czytają instrukcję
b) porządkują przyniesione materiały wg wcześniej podanych zagadnień

3. Przedstawienie przez sprawozdawców pracy grup
- projekty poszczególnych grup zostaną omówione i zawieszone na tablicy, potem można je wykorzystać jako pomoce na zajęciach

4. Refleksja
- uczniowie wspólnie wypełniają karty pracy

5. Ocena pracy uczniów

INSTRUKCJA

GRUPA I – Turcja
GRUPA II – Rumunia
GRUPA III – Bułgaria
GRUPA IV – Chorwacja

1. Przygotuj prezentację
- walory historyczne
- walory przyrodnicze
- walory turystyczne
- kultura /tradycje i obyczaje/
- możliwości gospodarcze
2. Zastanów się jakie znaczenie ma rozszerzenie UE o nowe państwa

KARTA PRACY

1. Wykonaj krótką charakterystykę poznanych państw

GRUPA I – Turcja
GRUPA II – Rumunia
GRUPA III – Bułgaria
GRUPA IV – Chorwacja

2. Zaznacz na konturowej mapie Europy państwa kandydujące i przystępujące do UE po 2007r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.