X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5168
Przesłano:

Arkusz kalkulacyjny EXCEL - ilustracja danych za pomocą wykresu. Konspekt lekcji w klasie VI

PRZEDMIOT: Informatyka
DZIAŁ PROGRAMU: Arkusz kalkulacyjny.
Temat: Arkusz kalkulacyjny EXCEL – ilustracja danych za pomocą wykresu.

CEL OGÓLNY: Nabycie praktycznych umiejętności zaprezentowania wyników swoich obliczeń, bądź danych zebranych w arkuszu kalkulacyjnym, w postaci wykresów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Cele operacyjne:
• Uczeń będzie umiał posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, jako narzędziem do szybkiego tworzenia wykresów,
• Uczeń będzie znał pojęcie wykresu oraz sposoby jego tworzenia,
• Uczeń nabierze umiejętności umieszczania na wykresie dodatkowych informacji i opisów.

Cele poznawcze:
• Uczeń będzie znał typy wykresów i sposoby graficznego przedstawienia danych liczbowych,
• Uczeń pozna przykłady różnych wykresów stosowanych w arkuszu kalkulacyjnym (Excel),
• Uczeń pozna kilka nowych – specjalistycznych słów związanych z Excelem.

Cele kształcące:
• Uczeń powinien utrwalić wcześniejsze poznane podstawy korzystania z arkusza, powinien umieć: samodzielnie utworzyć różne typy wykresów, zmienić dane źródłowe, opisać, odczytać i zinterpretować przykładowe wykresy.

METODY NAUCZANIA: ćwiczenia, rozmowa nauczająca, dyskusja, praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
1. Komputery, oprogramowanie: Microsoft Office Excel 2007, karty ćwiczeń, notatki do wklejenia do zeszytów dla uczniów

CZAS PRACY: 45 minut.

Przebieg lekcji:

CZĘŚĆ LEKCJI - OGNIWA
CZYNNOŚCI UCZNIÓW
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
Sprawy organizacyjno porządkowe.
UCZNIOWIE:

- zajmują miejsca przy komputerach;
- przygotowują się do lekcji: wyjmują zeszyty, przygotowują miejsce pracy.
NAUCZYCIEL:

- przygotowuje środki dydaktyczne;
- zapisuje temat lekcji w dzienniku;
- sprawdza obecność.
Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji i wprowadzenie do nowego tematu
- słuchają;
- zapisują temat lekcji w zeszytach;
- zapoznają się z zadaniami lekcji;
- włączają komputery;
- uruchamiają arkusz kalkulacyjny;
- słuchają uważnie słów nauczyciela;
- przypominają sobie wiadomości zdobyte na ostatniej lekcji;
- uświadamia cele lekcji;
- podaje temat lekcji i prosi o jego zapisanie w zeszytach przedmiotowych: „Arkusz kalkulacyjny EXCEL – ilustracja danych za pomocą wykresu”;
- wyjaśnia, na czym będzie polegała praca uczniów na lekcji;
- informuje, iż aktywność uczniów na lekcji będzie oceniana;
- prosi o uruchomienie programu Excel;
- tłumaczy, że zanim przystąpią do omówienia nowego tematu lekcji mają wykonać proste zadanie, nawiązujące do tematu lekcji w ubiegłym tygodniu, w którym wykorzystają i przypomną sobie poznane już funkcje: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
- nadzoruje poczynania uczniów;
sprawdza wykonanie zadania;
- koryguje ewentualne błędy.

Podsumowanie i integracja wiadomości.
- słuchają słów nauczyciela;
- zapoznają się z treścią zadania na kartach ćwiczeń;
- przystępują do pracy;
- budują arkusz według schematu w zadaniu;
- budują wzór na wartość poszczególnych elementów;
- kopiują formuły;
- co pewien czas zapisują dokument by zachować zmiany;
- zaznaczają obszar, dla których tworzą wykres;
- dobierają typ wykresu kolumnowy
- zastanawiają się nad odpowiedzią na pytanie nauczyciela;
- rozmawiają z nauczycielem;
- wysuwają swoje propozycje;
- zastanawiają się nad odpowiedzią;
- formułują ostateczną odpowiedź na pytanie zawarte w zadaniu;
- przyjmują do wiadomości oceny wystawione im przez nauczyciela;
- kończą pracę w programie zapisując wszystkie dokumenty;
- zamykają poprawnie komputery.
- wyjaśnia, że teraz przystąpią do wykonania w parach kolejnych zadań związanych z tematem lekcji, jako pierwsze wykonają zdanie drugie polegające na wprowadzeniu danych do arkusza według wzoru z karty ćwiczeń, zaznaczeniu oraz przedstawieniu tych danych na wykresie pierścieniowym
- wyjaśnia, iż w kolejnym zadaniu już samodzielnie zbudują arkusz, wykonają proste obliczenia a następnie przedstawią dane na wykresie kolumnowym;
- przypomina o zapisywaniu dokumentów;
- nadzoruje pracę uczniów;
- w razie potrzeby koryguje błędy i indywidualnie demonstruje poprawne wykonanie;
- przypomina uczniom o zapisywaniu dokumentu;
- rozmawia z uczniami;
- ukierunkowuje ich tok myślenia;
- stara się wciągnąć do pogadanki jak największą liczbę uczniów;
- pomaga uczniom sformułować wnioski końcowe;
- dla osób, które sprawnie i szybko wykonały to zadanie przystępują do wykonywania zadania dodatkowego;
- ocenia aktywność uczniów na lekcji;
- prosi o właściwe zakończenie pracy programu i zamknięcie komputerów – przypomina o zapisaniu wszystkich dokumentów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.