X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51378
Przesłano:

Opis i analiza sposobu realizacji dwóch wymagań w ramach awansu na nauczyciela dyplomowanego

Opis i analiza
sposobu realizacji jednego z wymagań

Pełnienie funkcji przewodniczącej
Zespołu Organizacji Imprez Szkolnych
oraz Zespołu Kształtowania Postawy Tolerancji
wobec odmiennych wartości kulturowych.

wybranego spośród określonych
w § 8 ust. 3 pkt 4b,
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCHNAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI
EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW

ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.

Cele strategiczne szkoły obejmują rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz pogłębianie wiedzy o krajach danego obszaru językowego w celu poznania i zrozumienia odmiennych wartości kulturowych. Starałam się realizować to założenie w czasie lekcji języka angielskiego i zajęć kół językowych oraz współpracując z innymi organizacjami w roli przewodniczącej Zespołu Kształtowania Postawy Tolerancji wobec odmiennych wartości kulturowych. Jedną z okazji do zdobycia wiedzy na temat innych kultur było nawiązanie współpracy z organizacją AIESEC, zajmującą się praktykami edukacyjnymi w ramach Programu Rozwoju, o czym przekonałam się jeszcze w roku 2015, przed rozpoczęciem stażu, goszcząc studenta z Jordanii. W październiku 2021 roku gościem naszej szkoły była Katie – studentka z Gruzji, która wcielając się w rolę nauczyciela języka angielskiego, wtajemniczyła uczniów w kulturę, obyczaje swego kraju, opisując wiele ciekawych zakątków Tbilisi. Innym przykładem działań kształtujących postawę tolerancji
i zrozumienia wobec innych wartości było zorganizowanie 19.grudnia 2022 , przy współpracy
z panią Małgorzatą Romaniuk, spotkania wolontariuszki z Hiszpanii z uczniami klas IV-V szkoły podstawowej. Podczas warsztatów dzieci poznały bożonarodzeniowe tradycje Hiszpanii.
W myśl kształtowania w uczniach postawy otwartości wobec innych kultur oraz promowania szkoły poprzez pokazywanie własnych tradycji kulturowych w atmosferze przyjaźni
i tolerancji, współorganizowałam również projekty ogólnoszkolne. Przykładem tej aktywności było wsparcie wymiany niemieckiej 10. czerwca 2022 r. w czasie sobotniego wyjazdu integracyjnego do Supraśla z nauczycielami z Niemiec. Podczas kilkugodzinnej wycieczki wraz z panią dyrektor i nauczycielami języków obcych, paniami odwiedziliśmy jedną z restauracji w Supraślu, oferującą regionalne podlaskie dania, takie jak: kartacze, bigos, gołąbki. W ten sposób wprowadziłyśmy gości z Niemiec
w tematykę kuchni podlaskiej, omawiając smaki i sposoby przygotowania degustowanych potraw. Rozmawiałyśmy też na temat tolerancji wobec innych kultur i odwiedziłyśmy Muzeum Ikon
w Supraślu oraz zapaliliśmy świece, odwiedzając pobliską cerkiew. Na zakończenie sobotniego spotkania udaliśmy się na wieczorny deser lodowy do restauracji Wedel w Białymstoku.
Kolejną okazją do wymiany doświadczeń i promocji szkoły było pokazanie efektów codziennej pracy na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 11, która odbyła się 12. czerwca 2022 r. Wraz z nauczycielką języka niemieckiego, zaprezentowałyśmy przedstawienie w języku niemieckim w wykonaniu czwartoklasistów oraz prezentacje piosenek w języku angielskim w wykonaniu uczniów klas I-III
i IV szkoły podstawowej. Goście, zachwyceni częścią artystyczną, nagrodzili naszych młodych „aktorów” owacjami na stojąco.
Nawiązując bezpośredni kontakt z osobami z zagranicy, zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie odnieśli wiele korzyści. Zaspokajając ciekawość na temat innych kultur, nauczyliśmy się rozumieć różny od naszego światopogląd. Dzieląc się naszymi rodzimymi tradycjami kulinarnymi oraz wprowadzając gości z Niemiec w świat polskich wartości, mieliśmy okazję do wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń. Przestaliśmy myśleć w sposób steoretypowy, czerpiąc z tego, czym inny naród może sie poszczycić. W przyszłości zamierzam kontynuować spotkania
z gośćmi z zagranicy w celu dalszego uczenia jakże trudnej sztuki tolerancji i myślenia w sposób nieszablonowy.
Przez cały okres stażu, pełniłam również funkcję przewodniczącej w Zespole do Spraw Organizacji Imprez Szkolnych, w Zespole do Spraw Rozwijania Zamiłowań Czytelniczych, Zespole do Spraw Uatrakcyjnienia Procesu Edukacji oraz w Zespole do Spraw Promocji Szkoły. Współpracowałam również z Zespołem do spraw Logistyki.
Efektem pracy w Zespole do Spraw Organizacji Imprez Szkolnych była organizacja części artystycznej wielu wydarzeń z życia szkoły w języku angielskim. Ze względu na korzyści, jakie przynosiło zaangażowanie dzieci w tworzenie mini-inscenizacji, stosowanie metody dramy stało się jednym ze sposobów zwiększania motywacji uczniów klas I-III i IV-VI do nauki języka angielskiego. W okresie stażu byłam organizatorem części artystycznej następujących uroczystości szkolnych:
Ślubowania klas I szkoły podstawowej.
W dniu 13. października 2020r. przygotowałam pierwszoklasistów do wykonania
mini-przedstawienia do czterech piosenek w języku angielskim: „There’s a book”, „It’s autumn”,
„The Hello Song” oraz „The Goodbye Song”.
W kolejnym roku szkolnym, 13.10. 2021 r. przygotowałam uczniów klasy pierwszej do inscenizacji czterech piosenek w języku angielskim: „Listen”,„The Rainbow Song”,„It’s autumn” oraz „I hear thunder”.
Zarówno w roku 2020, jak i w roku 2021 przygotowałam projekty przebrań do inscenizacji piosenki o jesieni („It's autumn”).
Dnia 13. października 2022r. zorganizowałam część angielską ślubowania klas I. Tegoroczni pierwszoklasiści zainscenizowali trzy piosenki w języku angielskim: „Ten Little Indians”, „Bingo” oraz „There's a book”.
Jasełka
W grudniu 2020 r. uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej zdalnie zainscenizowali piosenkę o zimie (It’s winter”). Uczniowie klas drugich zaśpiewali zdalnie angielską kolędę pt.„We wish you a Merry Christmas”. Uczniów klas trzecich przygotowałam do zaśpiewania „Twinkle, Twinkle Little Star”, natomiast chętni uczniowie klasy czwartej wykonali zdalnie inscenizację do piosenki Whitney Houston pt.„Who Would Imagine a King”. W grudniu 2021r. całokształt prac twórczych w języku angielskim wykonali uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej. Uczniów kolejnej klasy pierwszej również nauczyłam piosenki pt.„It’s winter” oraz pomogłam w przygotowaniu projektów przebrań do mini-inscenizacji. Uczniowie klas drugich zaśpiewali
i przedstawili angielską piosenkę świąteczną pt.„Christmas stocking”, natomiast uczniowie klas trzecich zaśpiewali kolędę pt. ”Deck the Halls”. W grudniu 2022 r. uczniowie klasy pierwszej zaśpiewali piosenkę pt: „It's winter”, uczniowie klasy drugiej piosenkę pt. „We're at the winter market”. Trzecioklasiści wykonali mini-inscenizację znanej piosenki świątecznej pt. „Santa Claus is coming to town”.
Uroczyste zakończenia roku szkolnego
W dniu 24. czerwca 2022r., 23. czerwca 2023 r. przygotowałam uczniów klas I-III do wykonania mini przedstawień z przebraniami do piosenek w języku angielskim. Uczniowie klasy pierwszej zaśpiewali piosenki pt. „Let’s play” i „Bingo”, natomiast uczniowie klas drugiej i trzeciej zaśpiewali piosenki pt. „It's spring”, „Summer” oraz “The skateboard song”. W czerwcu 2022r. uczniowie klasy czwartej zaprezentowali mini – przedstawienie pt. „Hot Spot Kids” na temat stylu życia i mody współczesnych nastolatków. Po zakończeniu części artystycznej wręczyłam dyplomy
i nagrody uczniom klas I-III za osiągnięcia w Ogólnopolskim Konkursie Językowym
pt. „Olimpusek - Spring 2022r.” oraz „Olimpus - Spring 2022r.” Dnia 24.06.2022 r. – klasa czwarta zaśpiewała wakacyjną piosenkę pt. „Sealed with a kiss” Jasona Donovan'a. Po zakończeniu części artystycznej zostały wręczone dyplomy wyróżnień oraz dyplomy
i nagrody laureatom klas IV -V zdobyte w konkursie „Olimpus – Spring 2022r.” Tuż przed zakończeniem stażu przygotowałam uczniów klas I-V do kolejnego zakończenia roku szkolnego.
W efekcie, dnia 23.06. 2023 r. klasa pierwsza szkoły podstawowej wykonała piosenkę pt. „Let's play”, klasa druga pełniła role chóru do występu Marysi Maćkowiak – zwyciężczyni Konkursu Piosenki Zagranicznej, wykonując piosenkę pt. „Party clothes”. Klasę trzecią reprezentowali soliści, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w Konkursie Piosenki Zagranicznej, między innymi Aleksander Iwaniuk, wykonując piosenkę pt. „Gangsta's paradise”.
Klasę piatą również reprezentowali zwycięzcy tegorocznego Konkursu Piosenki Zagranicznej, między innymi uczeń klasy piątej, który zajął pierwsze miejsce w kategorii solistów klas
IV-V, wykonując piosenkę pt. „Love again” The Kid Laroy'a.

Ponieważ na skuteczność nauczania w szkole podstawowej oraz motywację dzieci do nauki wpływają atrakcyjność sposobu przyswajania nowych wiadomości oraz rozwijanie twórczego myślenia, pełniłam również funkcję przewodniczącej Zespołu do Spraw Uatrakcyjnienia Procesu Edukacji. Efektami mojej pracy było zorganizowanie nieszablonowych wydarzeń z życia szkoły, takich jak:
I Szkolny Festiwal Piosenki Zagranicznej - 13 maja 2022 r.
Po raz pierwszy, przy współpracy z nauczycielką muzyki, panią Weroniką Załęską oraz
z nauczycielami języków obcych, zorganizowałam oraz rozpowszechniłam szkolne wydarzenie muzyczne. Wydarzenie spotkało się z ogromną aprobatą wśród uczniów szkoły podstawowej. Z tego względu, Szkolny Festiwal Piosenki zagranicznej został na stałe wpisany do wiosennego kalendarza corocznych imprez szkolnych.
W maju 2022 r. w konkursie wzieło udział około czterdziestu uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.
Uczestnicy mieli możliwość zaśpiewania piosenki w języku angielskim, niemieckim lub francuskim w zespole lub solo.
W kategorii zespołów klas I-III pierwsze miejsce zdobył sześcioosobowy zespół dziewczynek, które wykonały piosenkę pt. “Weather dance”. W kategorii solistów klas I-III pierwsze miejsce zajęła uczennica z klasy pierwszej, która zaśpiewała piosenke pt. “Sing a rainbow”. W kategorii zespoły klas IV-VI pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy czwartej za wykonanie piosenki pt. “Funf klaine fishche”.
Kolejny, II Szkolny Festiwal Piosenki Zagranicznej odbył się 28-ego kwietnia 2023 r. W kategorii zespołów oraz duetów klas I-III pierwsze miejsce zdobył duet dziewczynek, które wykonały piosenkę Abby pt. “Mamma mia” z klasy II-giej szkoły podstawowej. W kategorii solistów klas I-III pierwsze miejsce zajął uczeń klasy trzeciej, który zaśpiewał piosenkę pt. “Gangsta's paradise” Coolio. W kategorii zespołów klas IV-V pierwsze miejsce zajął czteroosobowy zespół uczennic klasy IV-tej szkoły podstawowej za wykonanie piosenki Miley Cyrus pt. “Flowers”. W kategorii solistów klas IV-V, pierwsze miejsce zajął uczeń klasy V, za wykonanie piosenki pt. “Love again” the Kid Laroy'a
Wyniki oraz zdjęcia z konkursu opublikowałam na szkolnym Facebooku. Zaprojektowałam oraz wydrukowałam dyplomy uczestnikom, jak również przygotowałam upominki za zajęcie miejsc. Uczniowie, którzy zajęli miejsca w konkursie w roku 2022, otrzymali oceny celujące z dwóch przedmiotów: muzyki oraz języka obcego, w którym zaśpiewali piosenkę konkursową. W roku 2023. uczniowie otrzymali kartki-niepytki z trzech przedmiotów za zajęcie miejsc oraz wyróżnienia. Za zajęcie miejsc uczestnicy otrzymali również specjalnie zamówione na cel konkursu nagrody w postaci breloczków w kształcie kluczy wiolinowych oraz nagrody książkowe - biografie znanych muzyków XX wieku.
Wszechnica, czyli koordynowane przeze mnie od roku szkolnego 2022/23, na przełomie października i listopada warsztaty o różnorodnej tematyce dla klas I-V szkoły podstawowej.
Każdy uczeń otrzymywał propozycję 13 warsztatów, z których wybierał trzy najciekawsze.
Szóstego listopada 2022 r. wśród uczniów klas I-III największym powodzeniem cieszyły się zajęcia na temat ubioru i trybu życia średniowiecznego rycerza, własnoręczne wykonywanie mydeł oraz nauka origami. Najciekawsze z punktu widzenia uczniów klas IV-V okazały się warsztaty pt. „Crepes a la Francaise”, czyli lekcja robienia francuskich naleśników, „Skala wszystkiego – od kosmosu do atomu” oraz przeprowadzony przeze mnie warsztat literacki, pt. „Horror , czy lekcja życia? - refleksja o wybranych baśniach Braci Grimm”.
W przerwie między warsztatami odbyły się klasowe pikniki, na których dzieci zajadały własnoręcznie przygotowane potrawy: szaszłyki z owoców, słodkie gofry, sałatkę jarzynową oraz kolorowe kanapki.
English Tea Party, czyli Herbaciane przyjęcie, które zorganizowałam w styczniu 2022 oraz 2023 roku w klasach trzecich i w klasie czwartej szkoły podstawowej.
Zajęcia zapoczątkowała krótka prezentacja multimedialna na temat typowych angielskich potraw. Następnie, zgodnie z angielskim zwyczajem, uczniowie przy gorącej herbatce czytali żarty
w języku angielskim i dyskutowali na temat zwyczajów żywieniowych Brytyjczyków.
Europejski Dzień Języków Obcych – organizowany był co roku, pod koniec września.
Z tej okazji we wrześniu 2020 - 2022 r. przygotowałam lekcje tematyczne w klasach I-III oraz
IV-VI szkoły podstawowej, w czasie których poznawaliśmy tradycje krajów europejskich, angażując się w różne aktywności, takie jak: malowanie flag krajów europejskich, konkursy
z nagrodami, śpiewanie w języku angielskim i tłumaczenie na język polski „Ody do Radości”. Dodatkową atrakcją był przygotowany przez uczniów pokaz strojów narodowych wybranych krajów świata. We wrześniu 2020 roku przygotowałam prezentację multimedialną na temat ciekawostek o kulturze krajów Unii Europejskiej. Jak co roku, zorganizowałam również konkursy z nagrodami na temat wiedzy o krajach Europy dla klas I-III i IV-V. W celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, przeprowadziłam także lekcje z użyciem aplikacji Kahoot
w klasach czwartych. Na zakończenie Dnia Języków Obcych zorganizowałam kino europejskie
z poczęstunkiem. We wrześniu 2021 roku, uczniowie klas I-III obejrzeli film pt. „Pinokio” w reżyserii G. Grimly'ego, natomiast uczniowie klas IV-V „Małą Księżniczkę” w reżyserii A. Cuaron'a. We wrześniu 2022 roku uczniowie klas I-III obejrzeli „Króla Lwa”, natomiast uczniowie klas IV-V „Alicję w Krainie Czarów”
T. Burton'a, w oryginalnej wersji językowej.

Klasowe konkursy przedmiotowe niewątpliwie stały się okazją do sprawdzenia możliwości i wiedzy moich uczniów, jak również pozwoliły ich „oswoić” i przygotować do wojewódzkiego konkursu przedmiotowego w przyszłych latach szkolnych. Możliwość uczestniczenia
i współtworzenia inscenizacji piosenek podczas festiwali i innych uroczystości szkolnych, była świetną okazją do przełamania nieśmiałości i nauki autoprezentacji. Konkurs Piosenki Zagranicznej niewątpliwie przyniósł uczniom wiele radości, stał się motywującym przerywnikiem w codziennej nauce, jak również okazją do nauki nowych zwrotów w językach angielskim, niemieckim
i francuskim. Wspólne przygotowania do konkursów zintegrowały również grono pedagogiczne
i niewątpliwie wpłynęły na stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole. Współpracując nad organizacją wydarzeń artystycznych, nauczyciele nie tylko uczą, ale robią to z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym i pasją.
Przewodniczyłam również w Zespole do Spraw Promocji Szkoły, co roku koordynując organizację Dni Otwartych Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”
w Białymstoku. W lutym, w latach 2020-2023, byłam odpowiedzialna za dekorację sali klasy IV szkoły podstawowej w „nastroju walentynkowym” oraz przygotowałam dekoracje do wystawy prac plastycznych w sali klasy I. Przygotowałam i przeprowadziłam zajęcia bajkoczytania „Kopciuszka” oraz „Kota w butach” w języku angielskim. Kierowałam również rodziców kandydatów na uczniów klasy pierwszej do sal tematycznych oraz przedstawiałam ciekawe zdarzenia z życia szkoły
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Omawiałam też ofertę zajęć dodatkowych.
W dniu 13. lutego 2022 r. w czasie Dni Otwartych w szkole podstawowej, współorganizowałam multimedialny pokaz przedstawienia pt. „Bajdokument, czyli prawie prawda” w którym pełniłam funkcję trenera drużyny. W przedstawieniu wystąpili uczestnicy konkursu pt. „Odyseja Umysłu”, którzy 25. lutego 2018r. w Warszawie zdobyli pierwsze miejsce za „Bajdokument” i udali się na kolejne eliminacje do Gdyni dnia 25. 03. 2018r. W roku 2023 współorganizowałam multimedialny pokaz przedstawienia pt. „W pracowni mistrza Leonarda”, które również otworzyło uczniom klasy V drogę do ogólnopolskiego finału w Gdyni – 30. marca 2019 r.
Przez cały okres stażu prowadziłam Kronikę Szkolną klas I-III w miesiącach zimowych. Dokumentowałam również zorganizowane przeze mnie zdarzenia szkolne w celu publikacji na Facebooku szkoły podstawowej.
Jako członek Zespołu do Spraw Logistyki, współpracowałam z zespołem nauczycieli
w procesie planowania i ocenie wydarzeń, mających miejsce w szkole. Niedługo po organizacji Dni Otwartych w szkole podstawowej, co roku wspierałam proces rekrutacji do klas pierwszych.
Skutniem wytężonej pracy w Zespole do Spraw Promocji Szkoły było zwiększenie zainteresowania uczniów i rodziców nauką w Społecznej Szkole Podstawowej nr 11.
Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie pracy z kilkunastoosobową klasą pierwszą w kolejnym roku szkolnym.

Efekty podjętych działań:
Wyzwolenie aktywności uczniów współgrające z ich zainteresowaniami i skierowanie tej aktywności w kierunku pożądanych z wychowawczego punktu widzenia postaw uczniów ;
Stworzenie uczniom poczucia bezpieczeństwa i bycia dowartościowanym, poczucia przynależności do szkoły jako całości poprzez zaspokojenie potrzeb takich, jak:
1. potrzeba znaczenia - poprzez możliwość wykazania się własnymi umiejętnościami
i zaimponowania nimi kolegom;
2. potrzeba kontaktu - poprzez stworzenie zespołu, w którym na drodze interakcji, zawiązywać się mogą przyjaźnie,
3. potrzeba aktywności - poprzez realizację powierzonych zadań, wyzwalającą aktywność dziecka i motywującą je do działania,
4. potrzeba poznawcza - poprzez umożliwienie nowych doświadczeń i zapoznanie
z nowymi wiadomościami,
5. potrzeba dodatniej samooceny - poprzez uświadomienie wartości własnych wysiłków, sprawdzenie się w toku efektywnej działalności.
Podjęcie działań w kierunku profilaktyki zdrowia psychicznego poprzez stworzenie uczniom okazji do dowartościowania się, odkrycia u siebie różnych możliwości i zdolności, nabrania poczucia pewności siebie;
Przygotowanie uczniów do pożytecznego spędzenia wolnego czasu w wieku dojrzałym;
Stworzenie uczniom okazji do emocjonalnego zaangażowania w podjęte działania, rozbudzenie chęci do wystąpienia z własną inicjatywą, zamiast działania na polecenie;
Wyzwolenie pomysłowości, motywacji do współpracy i do działań społecznych, wynikających ze spontanicznych skłonności i zainteresowań uczniów;
Zwiększenie motywacji uczniów do aktywności poprzez organizację imprez oraz wydarzeń szkolnych, które są atrakcyjne z perspektywy dziecka (na przykład Szkolny Festiwal Piosenki Zagranicznej, Wszechnica, “English Tea Party” i inne);
Motywujące i efektywniejsze uspołecznianie uczniów poprzez stworzenie okazji ich rodzicom do współdziałania w wydarzeniach klasowych i szkolnych (wspólne przygotowywanie przebrań do mini-inscenizacji piosenek, wspólny wybór piosenki konkursowej, udział we wspólnych zabawach po zakończeniu roku szkolnego lub z okazji Dnia Rodziny);
Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły poprzez zaangażowanie nauczyciela wraz ze swoimi wychowankami w zabawę, we wspólne wykonywanie różnych prac społecznych;
Różnorodny, uwzględniający zainteresowania uczniów (nie tylko troskę o realizację programu nauczania), kalendarz imprez i uroczystości, sprzyjajacy wszechstronnemu rozwojowi dziecka;
Wyzwolenie poczucia sprawczości u uczniów poprzez wspólny wybór cyklicznych wydarzeń szkolnych drogą prób i błędów oraz wspólne dopracowanie ich treści, form realizacji, dzięki porozumiewaniu się w czasie podziału zadań;
Kształtowanie postawy tolerancji wobec różnych wartości kulturowych poprzez stworzenie okazji do poznawania innej kultury przeż żywy kontakt z przedstawicielami innych krajów;
Integracja zespołu nauczycieli dzięki kreatywnej współpracy i wymianie doświadczeń podczas realizacji wydarzeń szkolnych;
Promowanie szkoły i jej oferty edukacyjnej w środowisku lokalnym.

Opis i analiza
sposobu realizacji jednego z wymagań
wybranego spośród określonych
w § 8 ust. 3 pkt 1-3,

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY
METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA
ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH
I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ (pkt1),

ze wskazaniem uzyskanych efektów
dla nauczyciela i szkoły.

Podejmując refleksję nad udoskonalaniem procesu nauczania języka obcego, odwołałam się do treści autorskiego artykułu pt. „Wybrane zasady nauczania języka obcego dzieci w wieku 8-9 lat”1. Pisząc ten artykuł jako nauczyciel stażysta, dokonałam wstępnej analizy metod nauczania
i sprawdzania angielskiego słownictwa oraz naturalnych predyspozycji dzieci do przyswajania języka obcego. W toku poszukiwania odpowiedzi na pytanie o działania zwiększające skuteczność zajęć w klasach I-V szkoły podstawowej, podobnie jak przed laty stwierdziłam, że są to metody nauczania dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci w wieku 8-11 lat. Do dziś praktykuję metody aktywizujące, takie jak metoda TPR („Total Physical Response”), polegająca na uczeniu się nowych zwrotów w języku obcym poprzez ruch i angażowanie wszystkich zmysłów. Nowe możliwości, związane z dostępnością tablicy multimedialnej na każdej lekcji języka angielskiego, pozwoliły mi przyśpieszyć i uatrakcyjnić proces nauczania języka angielskiego. Uświadomiłam sobie, jak ważna w nauce języka angielskiego jest umiejętność wykorzystania narzędzi multimedialnych i infromatycznych.
Podnosiłam więc efektywność prowadzonych zajeć, stosując podczas lekcji innowacyjne metody nauczania. Metody aktywizujące, na przykład: metodę audiowizualną z elementami dramy, metodę projektu, metodę eksperymentu, metodę TPR, metodę stacji zadaniowych, metodę gier dydaktycznych, metodę „burzy mózgów”, metodę lekcji odwróconej i inne, były przeze mnie stale stosowane w celu zaangażowania uczniów w lekcje języka angielskiego. W czasie lekcji języka angielskiego w połączeniu z tymi metodami, stosowałam techniki audiowizualne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Wykorzystywałam także wykonane przez uczniów pomoce dydaktyczne oraz własne, zgromadzone materiały autentyczne w języku angielskim (czasopisma, ulotki, sztuki teatralne, gry planszowe, filmy Tima Burton'a, piosenki karaoke z wybranych kreskówek Walta Disney'a, podręczniki historii sztuki powszechnej, na przykład „Sztukę Świata”2 i inne.
Od 25. listopada do 16. grudnia 2021r. poszerzałam również swoją wiedzę na temat metod aktywizujących ucznia, uczestnicząc w szesnastogodzinnym kursie metodycznym pt. “Stymulowanie twórczego myślenia, wyobraźni, ciekawości poznawczej oraz komunikacji”, przeprowadzonym w ramach projektu “Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej”.
Jednymi z najskuteczniejszych pod wzgledem utrzymania koncentracji uwagi w czasie powtórzenia słownictwa przed sprawdzianem oraz najciekawszymi z punktu widzenia uczniów klas I-V szkoły podstawowej okazały się dwie, zaprezentowane w czasie szkolenia metody:
metoda tribondów – czyli zgadywanie słowa klucza na podstawie trzech skojarzeń,
na przykład: morskie – rosół – Cyklop ----> oko – wprowadzenie słownictwa na temat części ciała; zastawa – gwarancja – tenis ----> serwis – wprowadzenie tematu o sportach;
story Cubes” – czyi historyjki z kostek obrazkowych jako powtórka słownictwa w klasach młodszych lub jako ćwiczenie umiejętności mówienia i pisania w klasach starszych.
W klasach VI-VIII szkoły podstawowej oraz w klasach licealnych, najwięcej emocji
i zaangażowania uczniów wywołało zastosowanie :
piramidy skojarzeń – jako powtórki słownictwa lub szukania inspiracji, na przykład do opisu zdarzenia z życia;
budowanie najwyższego obiektu z trzech składników: długiego makaronu, taśmy klejącej, nici, nożyczek, jako tzw. “przerywnika”, na przykład w czasie powtórzenia słownictwa na temat architektury z młodzieżą w wieku licealnym. Metoda ta sprawdziła się również
w klasach młodszych szkoły podstawowej, znajdując zastosowanie do wprowadzenia słownictwa na temat cech przedmiotów.

Uczestnictwo w szkoleniu oraz wiedza zdobyta podczas kursu, uświadomiła mi czynniki ograniczające kreatywność oraz twórcze myślenie ucznia. Przypominając sobie informacje na temat mechanizmów fizjologicznych oraz biochemicznych uczenia się oraz pobudzania ciekawości poznawczej, wprowadziłam na lekcjach metody nauczania pobudzające twórcze rozwiązywanie problemów i usprawniające komunikację na płaszczyznie nauczyciel – uczeń. Uświadomiłam sobie również znaczenie kreatywności w kształceniu kompetencji kluczowych i jej miejsce w podstawie programowej.
Wraz z upływem stażu pracy, dążąc do podnoszenia jakości edukacji w szkole, starałam się zapamiętywać i łączyć metody nauczania, które okazały sie atrakcyjne i skuteczne w latach wcześniejszych. Szczególnie interesujące z punktu widzenia uczniów klas IV-V okazały się techniki powtarzania lub rozwijania słownictwa, które poznałam podczas 40-godzinnego szkolenia pt. „Nauczanie metodą eksperymentu”, przeprowadzonego przez panią Ewę Brajczewską, prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS, dnia 24.03.2018r. Poznając ideę efektywnego uczenia Edgara Dale'a, zwaną trójkątem efektywności zapamiętywania, według której uczenie oparte na interakcji jest najefektywniejsze, a jego treści najdłużej zostają w pamięci, utwierdziłam się w przekonaniu o właściwym doborze metod nauczania na lekcjach w klasach I – V szkoły podstawowej i wyższych. Również szkolenie pt.„Powtórzenie wiadomości z aplikacją Kahoot!”, które odbyło się 5. października 2020r. w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku, ukazało mi wachlarz możliwości związanych z usystematyzowaniem
i utrwalaniem znanych umiejętności i słownictwa w sposób sprawny, szybki i atrakcyjny. Praca
z aplikacją Kahoot angażowała uczniów w wykonywanie zadań na lekcji w podobnym stopniu, co w trakcie gier lub quizów. Ponieważ uczniowie w czasie testów powtórzeniowych mieli ograniczony czas odpowiadania na pytania, w większym stopniu mobilizowali się do udzielania odpowiedzi
w atmosferze zdrowej rywalizacji.
Obok wiedzy, istotną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają umiejętności, warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych. W świetle założenia, że jednym z kluczowych zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do szczęśliwego życia
w społeczeństwie, inspirację w doborze metod i technik nauczania czerpałam ze szkolenia „Trenera Drużyn Odysei Umysłu”, przeprowadzonego w dniach 20-22 października 2017r.
w Warszawie przez panie Małgorzatę Dobrowolską i Justynę Zielińską. Od września 2022 roku urozmaicałam dobór metod nauczania podczas lekcji oraz kół językowych w kierunku rozwijania umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia w pracy zespołowej. Przygotowując się do zajęć, moi podopieczni mieli również okazję do łączenia i praktycznego stosowania wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie projektując i prezentując autorskie rozwiązania problemów.
W celu zwiększenia umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, uczestniczyam również w szesnastogodzinnych warsztatach pt. “W co grają uczniowie, w co grają nauczyciele?” w ramach projektu pt. “Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej”, przeprowadzonego
w dniach 21.02 – 14.03. 2022 r. przez Fundację rozwoju kompetencji PRO-SKILLS. Efektem szkolenia był wzrost sprawczości i satysfakcji w pracy wychowawczej, dzięki lepszemu rozumieniu własnych stanów emocjonalnych oraz stanów Ego uczniów. Kurs stał się żródłem mojej motywacji do częstszego podejmowania interwencji w oparciu o analizę własnego stanu Ego oraz stanu Ego ucznia. Zdobyta wiedza przyczyniła się również do wzrostu otwartości w relacjach w zespole nauczycielskim, ułatwiając współpracę w wymianie doswiadczeń metodycznych. Z kolei wzrost otwartości w stosunku do nauczycieli innych przedmiotów usprawnił stosowanie na lekcjach zasady korelacji międzyprzedmiotowej, zwłaszcza muzycznej i plastycznej - związanej z wiedzą o sztuce powszechnej.
Owocem zrozumiałej i otwartej komunikacji z innymi nauczycielami i uczniami było zorganizowanie 13. maja 2022r. Pierwszego Szkolnego Festiwalu Piosenki Zagranicznej. Współpracując z nauczycielami języków obcych, zaangażowałam uczniów klas I-V
w naukę języków obcych poprzez rozwijanie i prezentację umiejętności wokalnych. Niewątpliwie, emocjonalne zaangażowanie uczniów w naukę języków stało się doskonałym żródłem motywacji do pogłebiania wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie. Już w 1969 roku Edgar Dale, przedstawiając swoje działania w postaci słynnego trójkąta, stwierdził, że najwięcej uczymy się, gdy podejmujemy aktywne działanie. Dlatego ważne jest, aby uczniowie uczyli się tego, co ich interesuje, angażując wszystkie zmysły i mając poczucie sprawczości w procesie uczenia się.
Kolejnym przykładem aktywizowania uczniów do samodzielnej pracy było zaangażaowanie klas IV-V szkoły podstawowej do udziału w projekcie “Rozwiń skrzydła na Fabrycznej”.
W pażdzierniku 2020 r. napisałam autorski program tego kursu. W ramach zdobywania wiedzy na temat nowych metod nauczania, uczestniczyłam w trzech warsztatach stacjonarnych, które przygotowały mnie do aktywizowania uczniów do współdziałania w zespole, prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Trudno było nie zgodzić się ze słowami ówczesnej Pani dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, pani Ewy Marii Drozdowskiej, która stwierdziła: “Im więcej różnorodnych, oczywiście popartych odpowiednimi metodami, propozycji zdobywania aktualnej wiedzy dotrze do uczniów i nauczycieli, tym nauka może być efektywniejsza”. Warto więc poszukiwać nowych form pracy, wykorzystywanych we współczesnej edukacji, dostosowując je do zmieniających się oczekiwań
i możliwości odbiorcy.
W dniu 17. września 2021r. przeprowadziłam lekcję otwartą w klasie IIIa szkoły podstawowej na temat: “Where are you from, Peter Pan?” Skąd pochodzisz, Piotrusiu Panie?, metodą odgrywania ról. Jednym z celów przeprowadzonej lekcji było połączenie wiedzy na temat położenia poznanych krajów świata z umięjętnością odpowiedzenia na pytanie o pochodzenie.
W celu zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji, dzieci losowaly bohatera znanej bajki, w którego mogły się wcielić. Dzięki tej możliwości, ćwiczenie zadawania i odpowiadania na pytania o imię, wiek oraz pochodzenie sprawiło dzieciom wiele radości. Biorąc pod uwagę plastyczno-aktorskie zainteresowania oraz niezwykłą żywiołowość ówczesnej klasy trzeciej, dzieci miały możliwość przebrania się za znaną postać ze świata fantazji w rytmie piosenek ze ścieżki dżwiękowej do filmu “La la land” w czasie siedmiu minut. Do wykonania przebrań i scenografii uczniowie mogli użyć ograniczonej ilości materiałów, takich jak: wstążki, bibuła, skrawki ubrań, klej, nożyce i taśmy. Limit czasowy oraz minimalna ilość materiałów do stworzenia przebrania postaci przez grupę stały się impulsami do kreatywnej współpracy pod presją czasu.
Zgodnie z Panią dyrektor Agatą Baczewską oraz zaproszonymi nauczycielami języka angielskiego, stwierdziłyśmy, że warto kontynuować dobór metod aktywizująch w pracy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Widoczna też była współpraca na płaszczyznie nauczyciel-uczeń oraz w grupach uczniów. Jednak na przyszłość warto wziąć pod uwagę szczególną wrażliwość uczniów i ich preferencje pod względem doboru bohatera (bohaterowie o męskich cechach – z pewnością zdobędą większą popularność wśród chopców, zaś wróżki lub księżniczki – wśród dziewczynek). Z tego względu warto zrezygnować z losowego doboru postaci, dając możliwość wyboru uczniom.
W dniu 21. września 2021r. przeprowadziłam kolejną lekcję otwartą w klasie trzeciej szkoły podstawowej na temat: “Fictional characters – wprowadzenie słownictwa na temat bohaterów ze świata fantazji”.
Lekcja przebiegła zgodnie z planem. Dobór zróżnicowanych metod pracy takich jak: burza mózgów, prezentacja, edukacja językowo- plastyczno-muzyczna, okazał się “strzałem w dziesiątkę”
w żywiołowej grupie dziewięciolatków.
Ucząc w klasach młodszych szkoły podstawowej warto pamiętać o ciągłym motywowaniu uczniów do aktywnej nauki, stosując także nagrody, np. w postaci nalepek oraz częstych pochwał indywidualnych uczniów, wypowiadanych na forum klasy. W celu uniknięcia rutyny
i przewidywalności działań nauczyciela, warto też zmieniać metody oraz formy pracy w czasie lekcji, losowo wybierając uczniów do odpowiedzi, na przykład rzucając kostkami do gry lub losując wcześniej przygotowane numery na drewnianych patyczkach. Doświadczenie w pracy
z dziećmi w wieku 7-9 lat nauczyło mnie, że techniki te pozwolą uniknąć wrażenia faworyzowania przez nauczyciela uczniów o osobowości ekstrawertycznej, pobudzając całą klasę do aktywnego uczestnictwa w nauce języka angielskiego.
W dniu 27. września 2021 r., łacząc klasy IIa i IIIa szkoły podstawowej, przeprowadziłam lekcję otwartą na temat: “What kind of spooky thing are you?” - Jakim strachem jesteś?
w ramach zajęć koła zainteresowań językiem angielskim.
Lekcja pod wzgledem realizacji celów oraz doboru metod pracy przebiegła sukcesywnie. Największą radość sprawiły uczniom zabawy w zgadywanie metodą “mime games” (pantomimy), samodzielne wykonywanie atrybutów postaci na kolorowym papierze, różnorodność materiałów audiowizualnych, wykorzystywanych do nauki słownictwa. Niemałym zaskoczeniem i sposobem przełamania rytyny był dobór piosenek pt. “Thriller” M. Jacksona, oraz “Spooky, spooky” A.J. Jenkins w celu utrwalenia poznanych zwrotów i słownictwa.
W czasie rozmów pohospitacyjnych z nauczycielami języków obcych oraz panią dyrektor, zgodnie stwierdziłyśmy, że prowadząc zajęcia w szkole podstawowej, zwłaszcza z udziałem dzieci z klas I-III, należy pamiętać, aby nie ograniczały się one jedynie do pracy przy stoliku czy zabawy na dywanie. Konspekt planowanych lekcji powinien zawierać także elementy związane z ruchem, który jest nieodłącznym elementem rozwoju dziecka. Dlatego starałam się, aby w czasie prowadzonych przeze mnie lekcji języka angielskiego potrzeba ta była zaspokojona podczas różnych gier i zabaw językowych. Zajęcia ruchowe praktykowane podczas lekcji stały się skuteczną techniką wprowadzania nowego słownictwa lub funkcji językowych. Jednym z takich sposobów była technika TPR , stworzona przez profesora Jamesa Ashera. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka do wykonywania ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem.
Ponieważ metoda TPR zapewnia przyswajanie wiedzy w atmosferze interakcji i zabawy, ważnego elementu nauczania, będę pamiętać o jej jak najczęstszym stosowaniu w młodszych klasach szkoły podstawowej. Połączenie nauki z naturalnymi predyspozycjami i potrzebami dzieci, zwłaszcza z potrzebą ruchu, stale przynosiło sukcesy edukacyjne. Dzieci, pozbawione ciągłej świadomości, że się uczą, chętnie i skutecznie przyswajały nowe zwroty i słownictwo. Uczyły się grając w gry, śpiewając i inscenizując piosenki. Łapiąc bakcyla nauki języka angielskiego w szkole, pamiętały też o regularnym odrabianiu prac domowych. W efekcie, uczniowie uzyskiwali wysokie wyniki ze sprawdzianów, jak również wyróżnienia lub tytuły laureatów konkursów przedmiotowych.
Prowadząc lekcje z uczniami liceum starałam się łączyć elementy różnych metod nauczania języka angielskiego. Zgodnie z założeniami programu nauczania, stosowanymi przeze mnie metodami przodującymi były metoda komunikacyjna oraz kognitywna. W celu zainteresowania uczniów tematem lekcji („Death is the wish of some, the relief of many and the end of all” - refleksja na temat śmierci.), na początku zastosowałam metodę „task-based teaching”. Zadaniem uczniów było zapisanie jak największej liczby skojarzeń związanych ze śmiercią. Ostatnim etapem tego zadania była prezentacja przed klasą. Wszyscy uczniowie chętnie pracowali w swoich grupach i ciekawie zaprezentowali efekty „burzy mózgów”. Znając różne możliwości uczniów, zarówno pod względem językowym, jak i z punktu widzenia ich zainteresowań, celowo zrezygnowałam
z wyboru indywidualnej formy pracy. Uczniowie I klasy liceum podczas pracy grupowej mogli łączyć swoje pomysły z wiedzą językową, czego efektem były interesujące prezentacje. Praca w grupach pozwoliła dodatkowo wyeliminować element stresu, jaki często towarzyszy pracy indywidualnej. Stała się również okazją do treningu umiejętności społecznych.
Według Georgiego Łozanow'a, doktora neurologii i twórcy metody efektywnego uczenia się (tzw. “sugestopedii”), pozytywna sugestia stymuluje naukę. Zgodnie z założeniami sugestopedii, starałam się stworzyć odpowiednią atmosferę do dyskusji na temat śmierci. W tym celu udekorowałam salę lekcyjną plakatami, przedstawiającymi przykładowe dzieła sztuki związane
z tematyką końca, takie jak: „Krzyk” E. Munch'a lub ukazujące motyw „dance macabre”. Obrazy te stały się również punktem wyjścia do dyskusji na temat istnienia śmierci fizycznej i duchowej oraz okazją do głębszego zastanowienia się nad sensem przemijania.
Zgodnie z założeniem Edgara Dale'a, najskuteczniej uczymy się z doświadczenia
i samodzielnej pracy. Elementem realizacji tego celu było naprowadzenie uczniów na znaczenia idiomów związanych ze śmiercią i przemijaniem. Metodą wykonania tego zadania była komunikacja z elementami metod: “task-based teaching” (metoda zakładająca, że przyswajanie języka zachodzi wówczas, gdy w kasie dochodzi do interakcji między uczniami) oraz sugestopedii, co pozwoliło na uniknięcie stagnacji i braku motywacji w czasie szukania znaczenia wybranych wyrażeń języka potocznego. Zgodnie z powyższym założeniem, samodzielne osiągnięcie celu, jedynie monitorowane przez nauczyciela, wpłynęło na długotrwałe zapamiętanie znaczenia nowo poznanych idiomów.
Inną, ciekawą lekcją, która niewątpliwie zapadła mi w pamięci ze względu na swą żywiołowość i skuteczne włączenie uczniów do aktywnego udziału w zajeciach, była przeprowadzona w maju 2022 r. lekcja otwarta pt. „St. Patrick's Day” - elementy kultury irlandzkiej”. Podczas zajeć pani Monika Braun pokazała krok po kroku taniec irlandzki w sposób tak prosty i przystępny, że nawet nieśmiali uczniowie włączyli się do nauki. W ten sposób,
w praktyce i z pełnym zaangażowaniem, cała klasa poznała elementy kultury irlandzkiej. Podobną lekcję przeprowadziłam w swojej grupie licealnej, z radościa zauważając ogromną radość moich uczniów, którzy z zaangażowaniem poznawali kulturę Irladnii poprzez taniec i zabawę.
Wszystkie, wybrane pieczołowicie, medotą prób i błędów, metody i techniki, które zastosowałam w pracy z młodzieżą licealną, zmotywowały moich uczniów do sumiennej nauki języka angielskiego. W okresie odbywania stażu, uczyłam dość niejednolitą pod wzgledem poziomu wiedzy językowej oraz zaangażowania w naukę, trzynastoosobową grupę licealistów. Na początku tylko pięć osób w klasie aktywnie uczestniczyło w lekcji. Zaczęłam dzielić uczniów na grupy, aby każdy mógł wykorzystać swoje indywidualne umiejętności w tworzeniu wspólnego projektu.
W pięcioosobowej grupie jedna osoba potrafiła wykonać prezentację dopracowaną pod wzgledem graficznym, inny uczeń posiadał szeroki zasób słownictwa, kolejny potrafił przewodzić grupą
i kontrolować czas. Ten ostatni typ ucznia ciągnął pozostałą, nieśmiałą dwójkę, których potencjał budził się wraz z poczuciem wspólpracy i integracji. Umiejętność doboru metod i technik nauczania zdecydowanie zwiększyła motywację uczniów do nauki języka angielskiego, czego dowodem są bardzo dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego większości uczniów. Osoby nieśmiałe zaczęły dobrowolnie zgłaszać się do odpowiedzi, w poczuciu integracji z klasą. Nie czuły się już oceniane, ale wspierane umiejetnościami rówiesników.
Istotnym czynnikiem, jaki wpłynął na sukces edukacyjny w grupie młodzieży licealnej, okazał się również nieszablonowy sposób omawiania tematów, które uwzględnia podstawa programowa. Na przykład, mówiąc o rodzinie, możemy odwołać się do obrazów filmowych, teledysków, w których relacje rodzinne są dalekie od tych, przedstawionych w reklamie. Omawiąjąc przykłady z literatury lub sztuki, młodzież ma szansę wyrazić swoje zdanie na temat danej sytuacji, nie uzewnętrzniając się na swój temat. Myślę, że ten czynnik subtelności
i zachowania prawa uczniów do własnej prywatności zmotywował młodzież do inicjowania dalszych dyskusji światopoglądowych w języku angielskim.
Współczesna szkoła stwarza także wiele możliwości wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela. Od początku mojego zatrudnienia
w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku, miałam nie tylko możliwość, ale również obowiązek korzystania ze szkolnego laptopa na każdej lekcji języka angielskiego. Do dyspozycji nauczycieli był także rzutnik oraz pracownie językowe, przystosowane do korzystania z materiałów audiowizualnych. W pracy pedagogicznej i wychowawczej nieustannie korzystałam z technologii komputerowej. Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne, między innymi scenariusze lekcji, testy powtórzeniowe, sprawdziany, karty pracy, autorskie prezentacje multimedialne. Opracowywałam oraz modyfikowałam również dokumentację szkolną, na przykład Przedmiotowy System Oceniania, Przedmiotowe Plany Nauczania, semestralne oceny opisowe w klasach I-III szkoły podstawowej, jak również indywidualne programy nauczania na podstawie dokumentacji IPET. Przez caly okres stażu przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne i opracowywałam dokumentację szkolną. Dzięki wyposażeniu każdej sali szkoły
w tablicę interaktywną, co najmniej raz w miesiącu korzystałam z aplikacji „Kahoot” w celu przygotowania multimedialnych lekcji, systematyzujacych wiedzę przed sprawdzianami. Podczas zajęć multimedialnych koordynowałam uczniów w korzystaniu z tabletów lub smartfonów. Zachęcałam wychowanków do tworzenia animacji, filmów lub krzyżówek do prezentacji ich autorskich projektów językowych. Wykorzystanie mozliwości technologii komputerowej niewątpliwie zwiekszyło tempo mojej pracy, jak również wpłynęło na wzrost zaangażowania uczniów w naukę języka angielskiego. Dzięki powtórkom materiału w połączeniu z grami interaktywnymi, uczniowie, angażując się emocjonalnie, szybciej i chętniej zapamiętywali nowe zwroty i słownictwo. Samodzielnie też byli w stanie zauważyć, jaką partię materiału powinni jeszcze nadrobić przed klasówką. Niewątpliwie, umiejętne i umiarkowane wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z uczniami wpłynęło na wysokie wyniki sprawdzianów oraz zwiększenie płynności komunikacji w języku obcym.
W pogłębianiu własnej wiedzy na drodze awansu zawodowego, korzystałam z materiałów zamieszczonych przez doświadczonych nauczycieli na internetowych stronach edukacyjnych. Publikowałam również owoce swojej pracy edukacyjnej. Podzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem, publikując przykładowe konspekty zajęć i inne materiały do nauki języka angielskiego (przykładowe zagadnienia gramatyczno-leksykalne) w klasach I-V szkoły podstawowej na podlaskiej platformie edukacyjnej “Profesor.pl”. Mam nadzieję, że moje publikacje staną sie inspiracją dla młodych nauczycieli do tworzenia ich własnych konspektów lekcji. Dzieląc się swoim doświadczeniem wspólnie możemy zwiekszać poziom i atrakcyjność nauczania języka obcego w polskiej szkole.
Diagnozowałam również możliwości uczniów oraz badałam przyrost tych umiejętności
z wykorzystaniem zasobów Internetu, przeznaczonych do nauki języka angielskiego. Przez cały okres stażu, dwa razy w roku, pod koniec września oraz na początku czerwca, przeprowadzałam testy diagnostyczne z języka angielskiego. Wyniki testów oraz wnioski do dalszej pracy z uczniami były regularnie omawiane podczas rad pedagogicznych. Analiza testów diagnostycznych pozwoliła mi również trafnie ocenić, do jakich partii materiału wrócić w przyszłym roku szkolnym, aby wiedza językowa była przekazywana w sposób dokładny, usystematyzowany i rzetelny.
W rezultacie, moi uczniowie z roku na rok nie tylko uzyskiwali coraz wyższe wyniki ze sprawdzianów, ale również przełamali barierę swobodnej komunikacji w języku angielskim. Efekty mojej pracy z uczniami przyniosły też sukcesy konkursowe z języka angielskiego.
Prowadziłam również dziennik internetowy, który wykorzystywałam do bieżących kontaktów z rodzicami uczniów. Za pośrednictwem e-dziennika przekazywałam bieżące informacje o sukcesach uczniów na temat przygotowania do konkursów językowych oraz ich zachowania. Dziennik służył również do zamieszczania adresów edukacyjnych stron internetowych, prac domowych lub materiałów interaktywnych, w celu uzupełnienia lub poszerzenia umiejetności językowych, w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Dzięki sprawnej komunikacji, rodzice mogli brać czynny udział w monitorowaniu nauki swoich dzieci o dowolnej godzinie, dostosowanej do ich własnego planu dnia. Dzięki temu nauka stała się bardziej elastyczna
i atrakcyjna, zarówno z punktu widzenia dzieci, jak i możliwości rodziców.
W lutym, w latach 2021-2023, z okazji Dni Otwartych Szkoły, koordynowałam również prezentacje multimedialne wyróżnionych projektów językowych, zrealizowanych przez uczniów.
W roku szkolnym 2021/22, uczniowie klas czwartych, między innymi Aleksander Jaworowski, Magdalena Grenda, Jagna Urbańczyk oraz Antoni Woronowicz i Emilia Mężyńska, zaprezentowali przygotowane w programie PowerPoint prezetacje na temat “My favourite nocturnal animal.” (“Moje ulubione zwierzę nocne.”). Uczniowie klas piątej i szóstej zapoznali gości z ciekawymi faktami z życia ich idoli – Eda Sheeran'a, Michaela Jacksona, Freddiego Mercury'ego oraz Adele. Prezentacje zostały również wykorzystane w celu podsumowania działu o zwierzętach w klasie trzeciej szkoły podstawowej. W czerwcu 2022 roku, uczniowie klasy czwartej wcielili się w role nauczycieli, przeprowadzając cykl lekcji na temat cech i umiejętności zwierząt.
Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności zdecydowanie ułatwiła osiąganie sukcesów szkolnych, na przykład podczas prezentacji konkursowych. Z pewnością okaże się też przydatna w przyszłej pracy zawodowej uczniów. Dlatego zachęcałam i wdrażałam moich wychowanków do wykorzystywania techniki komputerowej na lekcjach języka angielskiego. Najczęściej uczniowie doskonale radzili sobie z tworzeniem prezentacji multimedialnych pod względem technicznym. Jednak potrzebowali wsparcia w tworzeniu zrozumiałego i zwięzłego komunikatu. Możliwość korzystania z Internetu i wykorzystania znanych im umiejętności była więc doskonałym źródłem motywacji do nauki tworzenia klarownego przekazu.
Cyklicznie wykorzystywałam technologię komputerową w celu promocji szkoły lub uatrakcyjnienia zajęć szkolnych. Zgrywanie i porządkowanie podkładów muzycznych z płyt CD lub linii melodycznych dostępnych w Internecie były stałymi elementami przygotowywanych przeze mnie części artystycznych uroczystości szkolnych. Z okazji wizyty gości z Francji i Niemiec -
w maju w latach 2022 – 23, w czasie Dni Otwartych Szkoły oraz podczas czerwcowych lekcji
w klasach czwartej i piątej szkoły podstawowej, odbyły się prezentacje zdjęć i nagrań lekcji na temat wiedzy o kulturze krajów europejskich, prowadzonych przez studentów z Jordanii i Gruzji.
W czerwcu 2023 roku, uczniowie szkoły podstawowej obejrzeli również prezentację multimedialną oraz uczestniczyli w rozmowie z Brytyjczykami, zaprzyjaźnionymi “native speakerami”, uczącymi na co dzień języka angielskiego w szkołach językowych w Białymstoku. Do prezentacji multimedialnych stolic świata oraz zdjęć i filmów archiwalnych, między innymi z podróży do Gruzji, zaprosiłam również dawnych uczniów-pasjonatów i przyjaciół szkoły. Współpracując z nauczycielami języków obcych, pasjonaci wraz uczniami klas I-V szkoły podstawowej zaprezentowali w czasie corocznych zajęć z cyklu “English Tea Party” (“Święto Herbaty”) wybrane slajdy z podróży, związanych z „Galerią na płocie”, z użyciem tablicy interaktywnej. Wszystkie te działania, mające na celu kontakt uczniów z “żywym językiem”, zwiekszyły motywację moich uczniów do poznawania innych kultur, otwierania się na kontakt
z osobami z innych krajów, poszerzania horyzontów, planowania licznych podróży. Uczniowie zrozumieli, że mostem do osiągniecia tych celów poznawczych jest umiejętność prowadzenia swobodnej komuniacji w języku angielskim.
Doskonaliłam również własne umiejętności posługiwania się komputerem, uczestnicząc
w wybranych warsztatach z zakresu obsługi programów komputerowych. Jednym z kroków do realizacji tego celu było uczestnictwo w 16-godzinnym szkoleniu, pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych (TIK)”, przeprowadzonym przez Fundację Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS
w dniach od 26. października do 16. listopada 2021 roku. W czasie kursu nauczyłam się obsługi edukacyjnej tablicy multimedialneji. Usprawniłam również prowadzenie lekcji zdalnych
z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz tworzenie materiałów z wykorzystaniem narzędzi pakietu MS Office i zarządzanie nimi w MS Teams. W przypadku zaistniałych trudności w czasie obsługi tablicy interaktywnej na lekcjach, wracałam również do lektury materiałów szkoleniowych, które zgromadziłam podczas 16-godzinnego szkolenia pt. „Obsługa tablicy interaktywnej”, przeprowadzonego w dniu 15. grudnia 2017 r.
Wszystkie działania, związane z rozwijaniem kompetencji TIK, usprawniły moją pracę
w szkole. Dzięki szybszemu tempu przygotowywania materiałów edukacyjnych, zyskałam też dodatkowy czas na refleksję nad skutkami mojej pracy. Podczas każdej lekcji więcej czasu mogłam także przeznaczyć na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych moich uczniów, co pomogło im przełamać barierę w prowadzeniu naturalnego, swobodnego dialogu. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, z ogromnym entuzjazmem relacjonowali wrażenia z odbytych w czasie wakacji podróży zagranicznych. Zgodnie zauważyli, że dzieci poradziły sobie w wielu sytuacjach komunikacyjnych za granicą, na przykład robiąc zakupy lub pytając o drogę w języku angielskim.

Efekty:
Zwiększenie motywacji uczniów do twórczego myślenia oraz rozbudzenie ich ciekawości poznawczej, na przykład przez zastosowanie metody tribondów;
Stymulowanie komunikacji oraz poszerzanie zasobu słownictwa, na przykład poprzez zastosowanie metod takich jak „piramda skojarzeń” lub gier z serii „story cubes”;
Rozwinięcie umiejętności społecznych pod presją czasu, na przykład podczas zajeć warsztatowych przygotowujących do konkursu pt. „Odyseja Umysłu”;
Usprawnienie komunikacji na płaszczyznie nauczyciel-uczeń;
Zwiększenie efektywności uczenia się poprzez stworzenie uczniom okazji do interakcji oraz emocjonalnego zaangażowania w proces uczenia się (praca z aplikacją „Kahoot”, instruowanie uczniów do tworzenia własnych testów, prezentacji multimedialnych);
Rozwijanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia w pracy zespołowej(warsztaty „Odysei Umysłu”, grupowe tworzenie prezentacji, map myśli w czasie lekcji);
Wzrost poczucia sprawczości w pracy wychowawczej dzięki zrozumieniu własnych stanów emocjonalnych oraz stanów „Ego” uczniów;
Wzrost otwartości relacji w zespole nauczycielskim oraz usprawnienie współpracy przy wprowadzaniu zasad korelacji miedzyprzedmiotowej do nauki języka obcego;
Zaangażowanie uczniów w naukę języka angielskiego poprzez stworzenie okazji
do rozwijania i prezentacji talentów wokalnych;
Zwiększenie efektywności nauczania poprzez łączenie różnych metod i form pracy oraz ciągłe monitorowanie i modyfikowanie ich doboru w poszukiwaniu najbardziej skutecznych i atrakcyjnych dla uczniów;
Zwiększenie poziomu koncentracji uczniów poprzez unikanie rutyny i przewidywalności,
na przykład poprzez losowe wybieranie uczniów do odpowiedzi, wprowadzanie elementów zaskoczenia, częste przerywanie pracy przy ławkach na rzecz zajęć ruchowych w korelacji
z edukacją plastyczno-muzyczną;
Zwiększenie zaangażowania uczniów klas licealnych w aktywną naukę języka angielskiego poprzez częste stosowanie metody komunikacyjnej i kognitywnej;
Znaczne zmniejszenie poziomu stresu w czasie prezentacji dzięki stosowaniu techniki pracy w grupach oraz stworzeniu okazji do treningu umiejętności społecznych na lekcjach;
Zwiększenie zainteresowania uczniów klas starszych szkoły podstawowej tematyką lekcji dzięki częstemu stosowaniu metody „sugestopedii” G. Łozanow'a, na przykład na lekcji pt. „Death is the wish of some, the relief of many and the end of all”;
Zwiekszenie świadomości kulturowej uczniów poprzez prowadzenie zajęć na temat kultury krajów anglojezycznych oraz stworzenie okazji do kontaktu z osobami z krajów zagranicznych (AIESEC, wymiany studenckie);
Zwiększenie atrakcyjności zajęć oraz tempa pracy na lekcjach dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej i informatycznej;
Zwiększenie płynności komunikacji oraz umiejetności tworzenia zrozumiałego i naturalnego komunikatu;
Uzyskanie przez uczniów tytułów laureatów oraz wyróżnień w ogólnopolskich konkursach językowych;
Zindywidualizowanie potrzeb uczniów.

Opracowała:
Ewelina Macias

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.