X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51190
Przesłano:

Opinia wychowawcy

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku
Imię i nazwisko dziecka:........
Data i miejsce urodzenia : ........
Adres zamieszkania : .............
Opinia została opracowana na prośbę ojca dziecka w związku z wystąpieniem do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w .... z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej odroczenia obowiązku szkolnego. X jest najmłodszym dzieckiem w rodzinie, ma starszą siostrę. Rodzice X są po rozwodzie, żadne z nich nie jest pozbawione praw rodzicielskich. Chłopiec jest zawsze zadbany, czysty i schludnie ubrany. X uczęszcza do przedszkola drugi rok i jest w grupie integracyjnej. Chłopiec posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabe widzenie.
Na podstawie wyników diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole X ze wszystkich badanych obszarów uzyskał poziom niski.
Obszar fizyczny. Chłopiec dość sprawnie się porusza, ale zdarza mu się tracić równowagę oraz potykać się o różne przedmioty. Samodzielnie się rozbiera, ale oczekuje pomocy przy ubieraniu się oraz nakładaniu butów. Jest samodzielny podczas czynności higienicznych, posługuje się łyżką i widelcem. X nie kreśli znaków literopodobnych i nie jest zainteresowany pisaniem. Koloruje obrazki nie mieszcząc się w liniaturze, bardzo słabo posługuje się nożyczkami. Motoryka mała i duża chłopca jest na niskim poziomie.
Obszar emocjonalny. X ma problemy z nazywaniem emocji swoich oraz innych dzieci w grupie. Nie dostrzega następstwa swoich niewłaściwych zachowań. Nie chętnie przyjmuje ich konsekwencje. Ma problemy w wyrażeniu swoich emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
Obszar społeczny. X w jasny sposób wyraża swoje potrzeby. Stara się przestrzegać zasad ustalonych w grupie. Podejmuje próby zabawy z innymi dziećmi. X nie zna i nie podaje swojego adresu zamieszkania. Z pomocą nauczyciela wymienia członków swojej rodziny. Chłopiec bez problemu wchodzi w relacje z innymi dziećmi oraz osobami dorosłymi.
Obszar poznawczy. X ma duże trudności z koncentracją uwagi na jednej aktywności, łatwo się rozprasza. Ma niską wiedzę o otoczeniu przyrodniczym, nie potrafi wymienić zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych i leśnych. Chłopiec nie mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym. Zamienia głoski szeregu szumiącego, głoskami szeregu syczącego lub ciszącego. Sprawność narządów artykulacyjnych jest obniżona. X ma ubogi słownik czynny oraz bierny, nie potrafi w zrozumiały sposób opowiadać treści
obrazka. Chłopiec z pomocą nauczyciela układa 3-elementowe historyjki obrazkowe; nie dostrzega zależności przyczynowo – skutkowych na obrazkach. X jest zafascynowany czynnością rysowania jako ruchem, ale nie próbuje odtworzyć widzianego otoczenia. Nazywa niektóre kolory. Nie interesuje się literami ani słowem pisanym. Nie dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazu. X z pomocą nauczyciela liczy do 10, ale nie potrafi przeliczać. X wykazuje duże zainteresowanie zabawami muzyczno- ruchowymi, lubi śpiewać i tańczyć z innymi dziećmi. Sprawia to mu dużą przyjemność.
X w przedszkolu uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia dziecka oraz na zajęcia logopedyczne.

Sporządzający opinię:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.