X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51121
Przesłano:

Informacja nauczyciela o dziecku 5 letnim

Informacja nauczyciela o dziecku
(wydana na prośbę rodzica z dnia .... )

Imię i nazwisko dziecka :
Data i miejsce urodzenia:
PESEL: ......................................

Maja uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola ...... do grupy ...... Przyprowadzana jest do przedszkola i odbierana głównie przez matkę dziewczynki i/lub babcię, między godzinami 6:30 - 16:30. Raczej bez lęku rozstaje się z matką/ babcią.

W obszarze fizycznym dziewczynka jest raczej sprawna ruchowo. Potrzebuje ruchu i lubi się ruszać. Chętnie wspina się po drabinkach, buja na huśtawce, pokonuje wszelkie przeszkody i biega. Podejmuje próby utrzymania równowagi, skacze i stara się stać na jednej nodze, chodzi stopa za stopą po narysowanej linii. Ruchy rąk i ciała są raczej skoordynowane i celowe. Potrafi łapać piłkę, rzucać i kopać w nią. Koordynacja wzrokowo-ruchowa na prawidłowym poziomie. Sprawność manualna na poziomie adekwatnym do wieku. Potrafi już rozciąć kartkę i wyciąć prosty kształt. Prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie. Pojawiają się drobne trudności ze wskazaniem kierunków i stron lewa- prawa ale orientuje się w zakresie schematu własnego ciała.
Jest samodzielna.
W okresie jesienno- zimowym często przychodzi niedoleczona po infekcjach.

Funkcjonowanie dziewczynki w obszarze emocjonalno - społecznym jest różne. Jest raczej osobą spokojną, słuchająca nauczyciela, którego zdanie jest dla niej ważne. W swoich działaniach jest raczej cicha i wyciszona. Rzadko pokazuje zewnętrzne emocje (płacz, złość, krzyk). Chętnie rozmawia z bliskimi jej nauczycielami o swoich trudnościach, chętniej się przytula. O poranku/ popołudniami widoczna jest zdecydowana potrzeba bliskości/ przytulenia przez innego nauczyciela. 
 Zasady w przedszkolu dają jej zdecydowane poczucie bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że zawsze tych zasad przestrzega. Zwykle doskonale je zna i chce egzekwować w stosunku do innych, sama jednak je łamie.
Dużo obserwuje inne dzieci, naśladuje je. Lubi być chwalona i wyróżniana. Chętnie uczestniczy w zajęciach indywidualnych. Często jest także interesowna i za swoją pracę żąda materialnej nagrody.

Dziewczynka funkcjonuje dobrze w obszarze poznawczym, jeżeli zdobyte/ nabyte umiejętności są utrwalane i doskonalone. Dziewczynka interesuje się otoczeniem, jest jej raczej cichym obserwatorem. Utrwalana wiedza i nawyki na poziomie przedszkolnym powodują, że Maja prawidłowo rozwiązuje zadania w obszarze spostrzegania wzrokowego czy słuchowego. Patrząc na obrazek, wylicza rzeczy i osoby, które widzi, podaje ich cechy, czasem zdań prostych, by opowiedzieć, co one robią. Rozróżnia proste, znane jej kształty. Potrafi dostrzec całość oraz wskazać jej części. Dziewczynka potrafi podzielić wyraz na sylaby. Chętnie słucha opowieści, bajek. Na zadane pytania odpowiada wybiórczo.
Rozwój mowy jest na etapie dalszego rozwoju. Komunikuje swoje potrzeby i jest zrozumiała przez otoczenie. W obecnym roku szkolnym objęta jest opieką logopedyczną na poziomie przedszkola.

Frekwencja chłopca w przedszkolu od dnia 01.09.2022 – 23.05.2023 wynosi 83.86% (na podstawie danych z mobidziennika).

........................................ .......................................
Podpis nauczyciela/wychowawcy Podpis dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.