X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51181
Przesłano:

Program kolonii w Bustryku

Program kolonii

Kolonia w Bustryku sierpień 2020 r.

CEL: RODZAJE ZADAŃ ŚRODKI I FORMY REALIZACJI

CEL:
Podnoszenie sprawności fizycznej
RODZAJE ZADAŃ:
- Wyrabianie nawyków codziennych ćwiczeń
- Rozbudzanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi
- Rozwijanie pożądanych cech motorycznych i psychicznych
- Wzmacnianie zdrowia
ŚRODKI I FORMY REALIZACJI:
- Codzienna gimnastyka
- Igrzyska kolonijne
- Biegi przełajowe
- Gry i zabawy w ternie górskim
i placu zabaw znajdującym się na terenie ośrodka.
- Wycieczki piesze po najbliższej okolicy

CEL:
Rozwijanie krajoznawstwa i turystyki
RODZAJE ZADAŃ:
- Kształtowanie zainteresowań turystycznych
- Nauka o regionie
- Zapoznanie z legendami, historią i geografią oraz przyrodą górską.
ŚRODKI I FORMY REALIZACJI:
- Wycieczki /Zakopane, Ludźmierz,Niedzica/
- Umiejętne poruszanie się z mapą po terenie (biegi na orientację)
- Konkurs wiedzy ekologicznej
- Zbieranie eksponatów

CEL:
Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowanie się
RODZAJE ZADAŃ:
- Wyrabianie nawyków codziennego mycia się, dbanie o swoje zdrowie i swój wygląd
- Wdrażanie do właściwego zachowanie się przy stole, w miejscach publicznych
- Uczenie szacunku do osób starszych, kolegów
ŚRODKI I FORMY REALIZACJI:
- Konkurs czystości i higieny
- Zwracanie uwagi na poprawne zachowywanie się
- Warsztaty kompetencji społecznych, kulturalnych i medialnych

CEL:
Kształtowanie zainteresowań
RODZAJE ZADAŃ:
- Rozwijanie zainteresowań turystyką i sportem
- Nauka współuczestnictwa w życiu kulturalnym
ŚRODKI I FORMY REALIZACJI:
- Prezentacja piosenek, legend, wierszy o regionie
- Zapoznanie się z mapami, przewodnikami
- Poznanie nowych gier logistycznych i taktycznych
- Projekt prezentacji multimedialnych
CEL:
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wzajemnej tolerancji
RODZAJE ZADAŃ:
- Kształcenie do wartości chrześcijańskich
- Poznanie tradycji i historii regionu
- Kształtowanie emocjonalnego stosunku do piękna ziemi ojczystej
- Uczenie samorządności i zasad właściwego korzystania z praw i obowiązków
- Uwrażliwianie na równoważną godność kultur
ŚRODKI I FORMY REALIZACJI:
- Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i religijnych
- Zwiedzanie muzeów
- Wycieczki krajoznawcze
- Konkursy rozwijające aktywność poznawczą
- Udział dzieci w organizowaniu zajęć
- Wybór Rady Kolonii
- Prezentowanie i poznawanie dorobku kulturowego – wymiany tematyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego /tradycje, zabytki, kultura/

Plan pracy dniowy na kolonii letniej w Bustryku

w sierpniu 2020 r.

Dzień Plan dnia Odpowiedzialni
Dzień: 1
Plan dnia:
Zbiórka kolonistów z zachowaniem reżimu sanitarnego przy dworcu PKP. Przekazanie dzieci opiekunom grup. Wyjazd do Bustryku o godz.15.00. Przyjazd na miejsce około 18.00. Przydział sal. Obiadokolacja. Rozpakowywanie się. Zapoznanie się z obiektem. Spotkanie organizacyjne po kolacji – apel kolonijny.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:2
Plan dnia:
Wyjście do kościoła na Mszę św. Spacer Bustryku. Zajęcia rekreacyjne w grupach. Budowanie więzi w grupie, kształtowanie wartości i charakteru. Wybór nazw grupy, przewodniczącego grupy. Wybór Rady Kolonii.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:3
Plan dnia:
Zbieramy informacje o Tatrach i Podhalu. Dekorowanie sal, wyeksponowanie nazw grup. Zajęcia wokalne (każda grupa wybiera swoja piosenkę). Nauka poprzez gry i zabawy współpracy i zdrowej rywalizacji. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia krajoznawcze- poznajemy okolice.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:4
Plan dnia:
Zajęcia rekreacyjne i zdrowotne – edukacja zdrowotna (pogadanka na temat zdrowego trybu życia).Spacer po Bustryku i okolicy. Przygotowanie prac plastycznych o tematyce: ,,Tatry w moich oczach”. Spacerowanie po okolicy.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:5
Plan dnia:
Wyjazd do Zakopanego i Doliny Strążyskiej/Chochołowskiej. Zajęcia rekreacyjne. Festiwal piosenki – konkurs muzyczny
(w grupach). Wieczorny spacer po Bustryku.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:6
Plan dnia:
Całodniowa wycieczka do Ludźmierza i Niedzicy (rejs po jeziorze Czorsztyńskim z zachowaniem reżimu sanitarnego) Zbieranie informacji dotyczących odwiedzanych miejscowości.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:7
Plan dnia:
Zajęcia rekreacyjne. Konkurs krajoznawczy „Co wiem o Podhalu”. Prezentacja prac plastycznych. Podsumowanie konkursu plastycznego.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:8
Plan dnia:
Zajęcia wokalno- poetyckie w grupie. Układanie legend i wierszy o Podhalu. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w grupach. II etap „ Kolonijnej Olimpiady Sportowej”. Wieczorem ognisko lub zabawa ( w zależności od pogody).
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień:9
Plan dnia:
Wyjście na Mszę Św. Wyjście na spacer, rozgrywki siatkówki. Zajęcia wokalno- poetyckie w grupie - przygotowujemy się do konkursu piosenki i poezji.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień: 10
Plan dnia:
Wyjazd na basen w Bukowinie lub Białce. Przygotowanie w grupach wiersza dotyczącego kolonii. Spacery po Bustryku. Piszemy krótkie opowiadanie góralską gwarą.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień: 11
Plan dnia:
Podsumowanie konkursów: muzycznego, literackiego, krajoznawczego i Kolonijnej Olimpiady Sportowej. Wręczenie drobnych nagród. Pakowanie się.
Konkurs krajoznawczy ,, Co wiem o Bustryku i miejscowościach które zwiedzaliśmy”. Karaoke lub wyjście na zachód słońca nad Tatrami. Odpowiedzialni wg planu zadaniowego
Dzień: 12
Plan dnia:
Podsumowanie kolonii. Zdjęcia pamiątkowe. Planowany powrót do Gorlic godz. 19.00 – 20.00.
Odpowiedzialni wg planu zadaniowego

Szczegółowy plan poszczególnych dni, który może ulec zmianie (ze względu na warunki pogodowe, sugestie opiekunów, ciekawe propozycje Rady Kolonii) zapisują wychowawcy w swoich dziennikach zajęć.

Poszczególne grupy mogą modyfikować plan w porozumieniu z kierownikiem kolonii w zależności
od potrzeb i możliwości dzieci.

Zasadnicze ramy są dla wszystkich grup obowiązujące.

Ramowy rozkład dnia jest wywieszony na korytarzu.

Wszystkie zmiany uzgadniane są przez wychowawców z kierownikiem kolonii.

Zmiana wychowawcy jest odnotowana w dzienniku zajęć grupy.
Wszyscy wychowawcy podpisują oświadczenia o zakresie czynności i obowiązków.

Wszystkie zastępstwa za wychowawców wynikające z ich wyjazdów służbowych lub innych są zgłaszane i konsultowane z kierownikiem kolonii. Przekazanie pełnienia funkcji odbywa się na piśmie.

W razie nieobecności kierownika jego funkcję może chwilowo pełnić inny wychowawca.
Przekazanie pełnienia funkcji będzie na piśmie.

Apele poranne lub wieczorne będą zapowiadane przez wychowawców po uzgodnieniu z kierownikiem kolonii.

Zapoznałam (łem) się i przyjęłam (ąłem) do realizacji: ----------------------------------------------

Plan pracy na kolonii letniej zorganizowanej
w Bustryku w sierpniu 2020 r.

L.p. Zadania Termin Odpowiedzialni
1. Rekrutacja uczestników kolonii do 20.07 prezes, kierownik,
2. Organizacja przejazdu do Bustryku , rezerwacja miejsc noclegowych, wyżywienia do 15.07 kierownik
prezes
3. Zajęcia integracyjne i zajęcia tematyczne:
- Budowanie więzi, kształtowanie wartości i charakteru - po 1,5 h każda grupa.
- Zajęcia o tematyce krajoznawczej – po 1,5 h
w I i II tygodniu.
- Zajęcia plastyczne, literackie, muzyczne.
I tydzień

II tydzień

I i II tydzień
wychowawcy
kierownik
lekarz/pielęgniarka

4. Organizacja wycieczek po okolicy:
- spacery po Bustryku,
- wycieczka do Doliny Strążyskiej/Chochołowskiej
- zwiedzanie Zakopanego (fakultatywnie)
- spacery grupami do Zębu. w czasie trwania kolonii kierownik, wychowawcy
5. Zorganizowanie wycieczki w reżimie sanitarnym do Niedzicy (rejs statkiem po j. Czorsztyńskim) lub Ludźmierza I tydzień
II tydzień kierownik,
wychowawcy
6. Zajęcia rekreacyjno- sportowe:
- rozgrywki międzygrupowe w:
siatkówce, piłce nożnej, kąpiel w basenie, aerobik w czasie trwania kolonii wychowawcy, kierownik
7. Olimpiada Sportowa – konkursy sportowe II tydzień opiekun grupy IV
8. Zajęcia krajoznawcze, konkursy krajoznawcze- „Co wiem o Tatrach, Podhalu” I i II tydzień opiekun grupy IV
kierownik
9. Konkurs czystości – podsumowanie 11.08.2020 r. I i II tydzień pielęgniarka opiekunowie grup
10. Konkursy plastyczne do wyboru – „Opowieści Tatr”, „Malowanie na szkle”lub „Życie górali”. I i II tydzień opiekun grupy I
11. Konkurs muzyczny – piosenki turystyczne, harcerskie, biesiadne, zabawy rekreacyjne i tańce I i II tydzień opiekunowie grup
12. Dekoracja obiektu całą kolonię opiekun grupy I i II
13. Zajęcia wokalno-poetyckie, wiersze i legendy o regionie, piosenki. 1 x
w tygodniu opiekun grupy III i II
14. Kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym
i wychowawczym biegiem życia kolonii w czasie kolonii kierownik
15. Opieka medyczna całą kolonię lekarz/pielęgniarka
16. Podsumowanie wszystkich kolonijnych konkursów 11.08.2020 r. kierownik, opiekunowie
17. Opracowanie przez kolonistów wraz z opiekunami artykułów do prasy i do mediów internetowych o kolonii. do 10.10.2020 r. opiekunowie grup, kierownik, wiceprezesi,

Grupa I – opiekun – ........................................

Wszystkie plany i programu w wersji pierwotnej były umieszczone w tabelce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.