X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48913
Przesłano:

Gry i zabawy w wodzie. Konspekt zajęć prowadzonych w czasie półkolonii, zimowiska

Konspekt zajęć prowadzonych w czasie półkolonii / zimowiska
Temat zajęć: Gry i zabawy w wodzie.

Prowadzenie: mgr Olga Tomanek

1. Cele ogólne zajęć:
 doskonalenie umiejętności pływania dowolnym stylem,
 kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na basenie,
 eliminowanie konfliktów poprzez kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 motywowanie do podejmowania realizacji zadań o różnym stopniu trudności – aktywny udział w lekcji,
 kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 doskonalenie umiejętności poruszania się w wodzie, zanurzania głowy,
 wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny,
 wspieranie ucznia w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości.

Cele operacyjne zajęć – Uczeń:
 zna podstawowe zasady gier i zabaw w wodzie,
 wie, jakie czynności należy wykonać przed wejściem jak i po wyjściu na pływalnię,
 doskonali pływanie wybranym stylem,
 potrafi stosować się do zasad bezpieczeństwa na krytej pływalni w wodzie i na lądzie – przestrzega ich,
 potrafi współpracować w grupie,
 potrafi poruszać się w środowisku wodnym, zanurzyć głowę do wody,
 kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową,
 rozumie korzystny wpływ ćwiczeń w wodzie na gorset mięśniowy,
 współpracuje z nauczycielem w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim kolegom w trakcie zabawy w wodzie.

2. Forma i metoda kształcenia: ćwiczeń ze współćwiczącym i nauczycielem, praca indywidualna, ścisła – naśladowcza, zabawowa i grupowa.

3. Przybory i przyrządy: piłki, deski pływackie, makarony.

4. Przebieg lekcji:
I. Część wstępna:
1. Zbiórka – ustawienie w szeregu, sprawdzenie obecności.
2. Omówienie zasad korzystania z krytej pływalni ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (ZAŁ. Regulamin korzystania z krytej pływalni).
3. Rozgrzewka na brzegu basenu (ćwiczenia kształtujące): stojąc w rozkroku: skłony głowy w przód i w tył, skłony głowy w prawo i w lewo, krążenia ramion
w przód/w tył oraz naprzemienne krążenia, opad tułowia w przód, krążenia bioder, skłony tułowia w przód oraz w prawo i w lewo.
4. Rozgrzewka w wodzie – zabawa ożywiająca „Kto szybciej”: ćwiczący siedzą na brzegu basenu i wychlapują wodę do góry wykonując naprzemienne ruchy nóg, następnie wykonują ćwiczenia w wodzie: w leżeniu przodem, z głową uniesioną nad powierzchnią wody rytmicznie oddychają: uniesienie głowy nad wodę wdech ustami, zanurzenie głowy do wody – wydech ustami.

II. Część właściwa lekcji:
1. Ćwiczenie przygotowujące – zabawa „Chrzest pływaka”: ustawienie w kole, przodem do środka koła, jeden lub dwóch uczniów w środku, a reszta stojąc na obwodzie koła chlapią mocno wodą na ćwiczącego znajdującego się w środku; zadaniem osoby w środku jest wykonanie obrotu w miejscu nie zasłaniając przy tym swojej twarzy.
2. Doskonalenie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym (poruszanie się w środowisku wodnym):
a. zabawa „Skaczące pstrągi”: uczniowie – „pstrągi” skaczą w wodzie kilkakrotnie z głębokiego przysiadu, starając się wyskoczyć jak najwyżej ponad powierzchnie wody, co kilka skoków rzucają się płasko na wodę;
b. zabawa „Fruwające piłki”: zespoły stoją po przeciwnych stronach basenu przedzielonego makaronami lub żerdzią pływacką, na sygnał ćwiczący przerzucają piłki z jednej strony na drugą stronę tak szybko, aby jak najkrócej znajdowały się one na własnej połowie.

3. Kształtowanie umiejętności oddychania w wodzie oraz otwierania oczu pod wodą:
a. zabawa „Fale”: uczniowie stoją naprzeciw siebie trzymając się za ręce
i zanurzają się w wodzie po brodę, stojąc w odległości około pół metra; dmuchają w wodę tak, aby fala zalewała twarz współćwiczącego tak by piłeczka umieszczona między rekami wypadła z obręczy stworzonej przez te ręce po stronie współćwiczącego; ćwiczenie wykonywane jest na zmianę, a następnie jednocześnie – kto mocniej?;
b. zabawa „Zanurz się”: ćwiczący mają piłki, którymi wykonują rzuty
w dwójkach lub trójkach; po chwycie piłki uczniowie wykonują pełne zanurzenie ciała, wynurzenie i podanie piłki współćwiczącemu.
4. Doskonalenie techniki pływania różnymi stylami (kraul, żabka, piesek) oraz pływanie na piersiach za pomocą deski, makaronu.
5. Korzystanie ze zjeżdżalni zachowując zasady bezpieczeństwa.

III. Część końcowa zajęć:
1. Zabawy ze skokami do wody: „Skoki do celu”; „Kto dalej”, „Na bombę”.
Nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci. Po skoku uczniowie wychodzą drabinkami.
2. Zbiórka na brzegu basenu. Sprawdzenie stanu liczebności grupy, krótkie omówienie zajęć, sprzątnięcie sprzętu.
3. Wyprowadzenie uczniów pod prysznice i do szatni.
4. Pożegnanie uczestników zajęć.

5. Bibliografia:
1. Matynia J., Rostkowska E.: Zabawy i gry ruchowe w wodzie. Wydawnictwo AWF, Kraków 1988.
2. Witkowski M., Bartkowiak E.: Podstawy bezpieczeństwa w wodzie. Wydawnictwo Młodzieżowe Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.

6. Załącznik: Regulamin korzystania z krytej pływalni.

ZAŁĄCZNIK
Regulamin korzystania z krytej pływalni

1. Osoby korzystające z kąpieli powinny posiadać właściwy strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik, mydło do umycia ciała przed i po wyjściu z basenu. Niedopuszczalne jest używanie strojów wełnianych i z tkaniny frotte oraz spodenek gimnastycznych. Przed wejściem należy zdjąć okulary, łańcuszki, kolczyki, wisiorki, itp.
2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
3. Zajęcia odbywają się tylko w obecności ratownika i wychowawcy.
4. Przed wejściem do hali pływalni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na klapki.
5. Kluczyki do szafek na obuwie zewnętrzne wydawane są i odbierane w kasie pływalni.
6. Transponder (opaska na rękę) otrzymany w kasie daje prawo do korzystania z pływalni oraz innych urządzeń obiektu i należy go zwrócić przy wyjściu.
7. Każdego korzystającego z pływalni obowiązuje dokładne umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik.
8. W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
9. Na sygnał dźwiękowy, syrenę, gwizdek lub polecenie ratownika korzystający
z pływalni powinni natychmiast wyjść z wody.
10. Każdy wypadek należy zgłosić niezwłocznie ratownikowi i wychowawcy.
11. Na pływalni obowiązuje zakaz biegania i skakania do wody z brzegów basenu.
12. Zawsze należy się bezwzględnie podporządkować wszystkim poleceniom ratownika, wychowawcy oraz instruktorów i pracowników pływalni.
13. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających własnemu zdrowiu i życiu innym osobom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.