X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51028
Przesłano:

Sport to zdrowie. Program Sportowo-Profilaktyczny

Program Sportowo – Profilaktyczny

„Sport to zdrowie”

przewidziany do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych
w okresie: III-XII 2023r.
w Szkole Podstawowej w Rakowie

Opracowali;
Renata Sobczyk - Makuła
Tomasz Puchrowicz

Informacje wstępne:

Program profilaktyczny „ Sport to zdrowie” będzie realizowany w SP w Rakowie od 21.04.2023 r.
do 6.10.2023 r.
Programem tym będzie objętych ok 30 uczniów z klas III, IV-VIII
Osoby prowadzące: (koordynator programu) Renata Sobczyk – Makuła, Tomasz Puchrowicz

Główne założenia programu Sportowo - profilaktycznego

Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienia właściwego rozwoju człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Głównym celem tego programu jest obrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących proces dojrzewania, określonych jako zachowania ryzykowne. Wszystkie zadania skierowane są na wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych będzie poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii. Działania profilaktyczne wspomogą pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

Na szkole spoczywa obowiązek wychowawczej i dydaktycznej pracy nauczycieli, która odnosi się do poczynań profilaktycznych. Ważnym elementem procesu edukacji młodzieży szkolnej jest uświadomienie jej, jak niebezpieczne jest picie alkoholu i używanie innych środków o działaniu podobnym. Dzieci pomiędzy 10 a 15 rokiem życia są szczególnie podatne na alkohol, dopalacze, papierosy oraz inne zagrożenia czyhające na nich we współczesnym świecie.

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa w Rakowie jest niewielką szkołą w gminie Jędrzejów. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieszkają na wsi. Szkoła, obok domu rodzinnego, jest środowiskiem wychowawczym, które w bezpośredni sposób wywiera wpływ na rozwój dziecka.

Program profilaktyki jest dostosowany do uczniów, potrzeb rozwojowych i środowiska wychowawczego. Odpowiada na realne problemy i zagrożenia mogące pojawiać się w szkole i jej środowisku. Ma też przemyślany cel. Zawiera konkretne działania profilaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów i wspiera ich oraz środowisko rodzinne w rozwoju społecznym, emocjonalnym, zawodowym i moralnym.

W oparciu o prezentowane działania program profilaktyki zawiera cele główne, które uczą uczniów :
- poszanowania norm i wartości,
- współdziałania,
- życia w harmonii ze sobą i innymi,
- kształtowania właściwych postaw wobec tematyki zdrowia, uzależnień, przejawów agresji.
Program dzięki celom głównym czyni uczniów odpowiedzialnymi za swoje zachowania, przygotowuje ich do życia w rodzinie oraz konstruktywnego uczestnictwa w życiu indywidualnym i społecznym.
Główne cele programu:
Wyrobienie u uczniów przekonania, że alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne to substancje, które niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka, na życie rodzinne i na społeczeństwo.
Wskazywanie uczniom sposobów radzenia sobie z agresją i stresem bez używania alkoholu i narkotyków.
Poznanie zasad zdrowego współzawodnictwa
Kształtowanie właściwego stosunku do problemów związanych z uzależnieniami
Kształcenie umiejętności związanych z mówieniem „nie”
Ukazywanie wartościowych cech i jednocześnie przeciwdziałanie w powstawaniu cech niepożądanych.
Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez zajęcia ruchowe, sportowe
Wychowanie przez sport.
Zapobieganie nadwadze i otyłości
Zapobieganiu różnym uzależnieniom od od gier komputerowych, mediów społecznościowych.
Podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia.
Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i nie poddawanie się złym wpływom rówieśników.
Po zakończeniu tego programu uczniowie
- znają zagrożenia płynące z sieci
- znają zagrożenia odnośnie uzależnienia od smartphone i gier komputerowych
- posiadają wiedzę na temat wpływu alkoholu i narkotyków na zdrowie oraz życie człowieka,
- potrafią dokonywać właściwych wyborów dotyczących ich zdrowia i życia,
- potrafią zagospodarować swój wolny czas,
- umieją pracować w grupie,
- poznają i stwarzają szersze więzi koleżeństwa, przyjaźni i tolerancji dla innych.
Potrafią radzić sobie z negatywnymi emocjami
Rozkład zajęć
Zajęcia profilaktyczne pozalekcyjne z uczniami- wykonanie plakatu na temat:
1,, Alkohol i środki psychoaktywne to wróg.".Zajęcia profilaktyczne pozalekcyjne z uczniami- wykonanie plakatu na temat:
,, Alkohol to wróg” (środki psychoaktywne).

2 Zajęcia sportowe – gry i zabawy sportowo- taneczne rozwijające ogólna sprawność fizyczną uczniów oraz koordynację ruchową.
3 Multi mecze, siatkówka, piłka nożna
4 Wyjazd do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowinach(basen).
5 Zajęcia sportowe – na siłowni w Jędrzejowie
6Zajęcia plastyczne – konkurs na najciekawszy plakat pt. „ Równi sobie bądźmy tolerancyjni!”
(Rysowanie, malowanie, wyklejanie.)

7,Zajęcia sportowe – multii rozgrywki na boisku szkolnym.
Ewaluacja zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.