X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50979
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Ucząc się frajdę mam, bo mnemotechniki znam"

Projekt edukacyjny
„Ucząc się frajdę mam, bo mnemotechniki znam”.
Prowadzący: Katarzyna Śledziewska.
Mózg każdego człowieka jest wyjątkowy. Zajęcia odbywające się w ramach projektu pokażą każdemu uczestnikowi, jakie możliwości ma mózg, kiedy zapewnimy mu odpowiednie warunki.
Efektywne nauczanie to takie, którego skutkiem jest opanowanie przez uczniów materiału z danego przedmiotu. Choć wydaje się to dość proste, nie zawsze proces ten kończy się sukcesem. Kluczowe znaczenie dla efektywnego nauczania mają metody ułatwiające uczniom trwałe zapamiętywanie informacji. Służą temu m.in. mnemotechniki oraz inne metody szybkiego uczenia się.
W czasie realizacji projektu uczniowie będą poznawać mnemotechniki oraz inne techniki uczenia się, które usprawnią pracę naszych umysłów, co w efekcie spowoduje:
- wypracowanie mechanizmów szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy,
- rozwinięcie kreatywnego myślenia, koncentracji uwagi i umiejętności samodzielnego uczenia się, oraz wzrost motywacji do pracy,
- stworzenie kilku pomocy dydaktycznych, które pozwolą innym szybciej przyswajać wiedzę.

Realizacja projektu - plan działań.
1. Miejsce i czas realizacji
Projekt będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Zajęcia rozpoczną się od 4 kwietnia 2023 roku, a ich zakończenie nastąpi w czerwcu. Nauczyciel prowadzący będzie się spotykać raz lub w miarę możliwości dwa razy w tygodniu z grupą 8 uczniów, mających poznać mnemotechniki.
2. Plan działania.
Grupa chętnych uczniów będzie poznawać metody mnemotechniczne oraz inne metody szybkiego uczenia się oraz szybkiego czytania. Techniki, które poznają uczniowie skupiają się przede wszystkim na naszej wyobraźni i skojarzeniach odnoszących się do rzeczy, które już znamy. Swoje działania oprzemy więc na dwóch podstawowych zasadach mnemotechnik:
1. mózg zapamiętuje obrazy;
2. nowa informacja jest kojarzona z informacją znaną.
Metody te poprzez odwołanie do wyobraźni, kreatywności, emocji i osobistych doświadczeń każdego z uczniów wprowadzają do nauki element zabawy. Kilka najbardziej przydatnych technik, dzięki którym wzrośnie efektywność nauczania to:
- Rzymski pokój/pałac pamięci - metoda odwołuje się do podstawowej zasady funkcjonowania naszej pamięci, tzn. kojarzenia znanego z nieznanym.
- Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania – jest prostą techniką zapamiętywania szeregu informacji w określonej sekwencji (kolejności).
- Zakładki Osobiste - nazywa się „zakładkami osobistymi”, ponieważ w systemie zapamiętywania wykorzystuje części ciała. Słowa do zapamiętania łączymy z zakładkami (częściami ciała) w sposób śmieszny i dynamiczny, np. mąka sypiąca się uchem, brzuch pełen kluczy itp.
- Metoda haków przydaje się, gdy trzeba zapamiętać na przykład daty. W tym celu cyfrom od 0 do 9 (czasem liczbom do 20) należy przyporządkować rysunki przedmiotów
o podobnym kształcie.
- Rymonimy, akronimy, akrostychy to zabawy słowne, które można wykorzystać podczas lekcji każdego przedmiotu, nawet chemii czy matematyki.
Typowymi rymonimami są na przykład wierszyki: „Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody” czy „-uje się nie kreskuje”. Akronim to skrót utworzony od pierwszych liter pojęć do zapamiętania.
Akrosty - zdanie (wyrażenie), w którym poszczególne słowa się od nich zaczynają.
Na przykład: „Czy pana żona zna nowy gatunek fok?” to pytanie, które pomoże zapamiętać kolejność kolorów w tęczy.
- Zastępowanie kombinacji liczb znanymi naszej pamięci obrazami oraz kojarzenie liczb
z np. datami urodzin, ważnymi datami historycznymi czy liczbami symbolami np. 007
z J. Bondem. Zapamiętywanie liczb binarnych to jedno z zadań na Mistrzostwach Świata
w zapamiętywaniu.
W miarę możliwości opracujemy proste pomoce dydaktyczne, które pomogą uczestnikom projektu jak również ich kolegom zapamiętywać w sposób: szybki, łatwy i przyjemny, te wszystkie trudne do zapamiętania informacje i umiejętności takie jak np. tabliczka mnożenia, daty, skomplikowanie brzmiące pojęcia pojawiające się na różnych przedmiotach. Następnie będziemy prezentować nasze pomoce na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej oraz stronie Facebook Ośrodka. Na bieżąco będziemy prezentować wyniki naszej pracy, natomiast w czerwcu urządzimy popołudnie z mnemotechnikami oraz podczas obchodów Dni Rodziny w Ośrodku dla chętnych uczniów, rodziców
i nauczycieli naszej szkoły, na którym będzie można spróbować swoich sił i zmierzyć się
z technikami zapamiętywania.

3. Korzyści dla uczniów.
Biorąc udział w projekcie uczniowie, na miarę swoich możliwości:
• poznają mnemotechniki oraz inne techniki usprawniające zapamiętywanie informacji od łatwych do bardzo skomplikowanych;
• poznają podstawy tworzenia map myśli, czyli skutecznych notatek graficznych;
• poprawią funkcjonowanie swojej pamięci krótkoterminowej;
• poprawią swoją spostrzegawczość, koncentrację i podzielność uwagi;
• rozwiną kreatywne myślenie i poprawi się ich pewność siebie;
• udoskonalą umiejętność efektywnego uczenia się;
• przekonają się, że pamięć jest procesem, którym mogą sterować zależnie od potrzeb;
• nauczą się jak występować publicznie i jak dzielić się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas realizacji projektu;
• przekonają się, że zdobywanie wiedzy może być świetną zabawą.
4. Zakończenie i podsumowanie projektu.

Podsumowaniem projektu będzie prezentacja umiejętności, jakie posiadł każdy uczestnik. Wyniki i obserwacje porównamy z wynikami każdego ucznia w dniu rozpoczęcia projektu. Uczestnicy projektu oraz wszyscy chętni uczniowie Ośrodka będą mogli spróbować swoich sił w czerwcu podczas festynu z okazji Dnia Rodziny, gdzie zostaną zorganizowane stacje zadań, które pokażą jak krótkie treningi pamięci poprawiają pamięć i zdolności uczenia się. Zwycięzca rozgrywki otrzyma nagrodę niespodziankę.

........................................ ........................................
Data, podpis osoby prowadzącej Podpis dyrektora

........................................
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w projekcie
pt. „UCZĄC SIĘ FRAJDĘ MAM, BO MNEMOTECHNIKI ZNAM”.

........................................ ........................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

........................................
(imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki ) w celu realizacji zadań i działań prowadzonych w ramach projektu pt. „UCZĄC SIĘ FRAJDĘ MAM, BO MNEMOTECHNIKI ZNAM”.

................................. ........................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

ZGODA NA REJESTROWANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas realizacji działań i zadań w ramach projektu pt. „UCZĄC SIĘ FRAJDĘ MAM, BO MNEMOTECHNIKI ZNAM”.
.................................... ........................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na profilu facebook SOSW w Ostrołęce robionych w ramach projektu pt. „UCZĄC SIĘ FRAJDĘ MAM, BO MNEMOTECHNIKI ZNAM” w celu informacji o projekcie i jego promocji.

...................................... ........................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.