X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50742
Przesłano:
Dział: Języki obce

Diagnoza z j. niemieckiego po klasie VII

Diagnoza z języka niemieckiego po klasie VII szkoły podstawowej
IMIĘ I NAZWISKO:........................................

I. Wstaw brakujący czasownik odpowiednio odmieniony (5pkt.)
finden -sprechen- lesen- fahren- sein,
1.Er............................morgen nach Italien.
2. Wie lange ..................................du?
3. Wir ...................... 15 Jahre alt.
4. Thomas .............................Geschichte langweilig.
5. ........................du gern Comics?
II. Wstaw odpowiedni przedrostek: (2 pkt)
1. Du siehst heute nicht gut........................
2. Ich nehme meine Schwester..........................
3. Wann stehst du..................?
4. Um 18:00 komme ich ...................
III. Utwórz zdania z podanych wyrazów. Pamiętaj o odmianie czasownika modalnego (4pkt)
1. Wir-heute-müssen-ins Geschäft-gehen
........................................
2. du-mir-können-nicht-helfen
........................................
3. klettern-wollen-du-heute-?
........................................
4. mehr-du-sollen-lernen
........................................
IV. Utwórz po dwie formy trybu rozkazującego (do „du’ i ‘ihr) (3pkt)
1. den Rucksack nehmen:......... ........! ...........................!
2. eine Minute warten: .....................!..............................!
3. länger schlafen: .........................! ................................!
V. Podane zdania napisz w czasie przeszłym Perfekt (4pkt)
1.Am Wochenende räume ich mein Zimmer auf.
........................................
2. Katja geht nach der Schule ins Schwimmbad.
........................................
3. Wie lange lernst du Italienisch?
........................................
4. Meine Tante verkauft das Haus.
........................................
VI. Uzupełnij rodzajniki tam, gdzie jest to konieczne: (4 pkt)
1. Das ist ................Lineal. ......Lineal ist lang.
2. Ich brauche ..............Schere, ......Radiergummi, ...........Bett und...........Computer.
3.Mein Onkel ist ........ Elektriker von Beruf.
4. Ich mag ...............Pommes.
VII. Uzupełnij zaimki dzierżawcze w odpowiednim przypadku (4pkt)
1. Ist das der Hund von Frank? Ja, das ist .............................Katze.
2. Das ist Martina und ...........................Familie.
3. Ich bin Lisa und ..................Schwester heiβt Julia.
4. Herr Müller, suchen Sie .....................Kuli?
VIII. Odpowiedz przecząco. Użyj przeczeń nicht lub keinen/kein/keine (4pkt)
1. Hat er einen Atlas? Nein,........................................
2. Kommt ihr aus Berlin? Nein........................................
3. Magst du Fisch?
Nein, Fisch........................................
4. Ist das Buch interessant?
Nein, ........................................
IX. Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w celowniku lub bierniku: (2pkt)
1. Liebst du ...........................(er)
2. Ania, ich helfe .................. (du)
3.Wie gefällt ................... das Haus? (ihr)
4. Wie findest du die Schuhe? Ich finde .....................super.
XI. Jakie to liczby? (2pkt)
1. zweihundertsechsundsiebzig-......................................
2. fünftausendeinundneunzig-..............................
3. zehntausendeinhundertvierzig-.....................................
4. hundertsechzigtausendfünundzwanzig-..........................
XII. Wybierz właściwy spójnik i połącz zdania. (4pkt)
1. Ich mag den Deutschunterricht. Musikhörem macht mir Spaβ. (aber czy denn?)
........................................
2. Max lernt nicht. Er surft im Internet. (aber czy sondern?)
........................................
3. Ich bleibe zu Hause. Ich bin krank. (denn czy oder?)
........................................
4. Ich habe wenig Zeit. Ich gehe mit dir spazieren. (deshalb czy trotzdem?)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.