X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50737
Przesłano:
Dział: Języki obce

Uzasadnienie oceny niedostatecznej z języka angielskiego

Uczeń otrzymuje niedostateczną ocenę roczną z języka angielskiego, gdyż nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie przedmiotu. Uczeń nie opanował zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie materiału, nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów ani rozmów, nie potrafi wydobyć potrzebnych informacji, by stosownie do nich zareagować, nie rozumie sensu przeczytanego tekstu i nie potrafi z niego wyodrębnić żadnych informacji, nie potrafi samodzielnie przekazać wiadomości, zadać pytania, ani odpowiedzieć na pytania innych osób, nie wykazuje chęci samodzielnej pracy ani współpracy. Uczeń unika pisania prac pisemnych. Nie wykonuje prac domowych, nie pracował na lekcjach, nie brał aktywnego udziału w lekcji, odmawiał ustnej odpowiedzi, zamiast tego dyskutował nie na temat. Większość ocen cząstkowych, w tym oceny z odpowiedzi ustnej i prac domowych to oceny niedostateczne. Ocena roczna wystawiona zostaje nie tylko na podstawie ocen cząstkowych, które odzwierciedlają posiadane wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem nauczania, ale również pod uwagę wzięte zostały wszelkie przejawy aktywności intelektualnej ucznia w pracy na lekcji. Indywidualne podejście do ucznia w procesie dydaktycznym nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Rodzic został poinformowany o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną w trakcie rozmowy z psychologiem szkolnym. Uczeń dostał szansę poprawy każdej oceny, jednakże nie podjął żadnej próby poprawy wyników i nie stawił się na umówione spotkania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.