X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5070
Przesłano:

Plan współpracy z rodzicami uczniów zespołu łączonego klas I - III w roku szkolnym 2008/2009

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.
Współpraca ta nie dotyczy tylko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów. Jeśli do szkoły trafiają dzieci z domu dziecka, należy z ich wychowawcami nawiązać bliskie porozumienie.
Szkoła i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczanie i wychowania.
Aby szkoła stała się przyjaznym gruntem dla wszechstronnego rozwoju dziecka konieczne staje się wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie współpracujące strony będą miały poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka. Różne formy współpracy z rodzicami powinny być więc najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb dzieci, w zakresie poznawania świata, rzeczy, ludzi, przeżywania wartości.

CEL OGÓLNY :
• wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :
• dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego
• wszechstronny rozwój dziecka
• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
• włączenie rodziców dzieci do życia grupy i szkoły
• zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole
• rozpoznawanie sytuacji materialnej i organizacja zajęć dodatkowych na terenie szkoły oraz pomocy finansowej

Harmonogram spotkań

1.Spotkanie organizacyjne

Przekazanie informacji dotyczących wyprawki szkolnej dla ucznia. Zapoznanie z planem zajęć dydaktycznych. Poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców. Ustalenie wstępnego harmonogramu spotkań.

/ wrzesień 2008

2.Spotkanie informacyjne

Przedstawienie programu dydaktycznego z planem wynikowym, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, przedstawienie planu wychowawczego klasy.

/ wrzesień 2008

3.Pedagogizacja rodziców

Przedstawienie referatu nt ” Rozwój grafomotoryki poprzez zabawę”.Zapoznanie rodziców z zagadnieniem rozwoju motoryki małej i jej wpływu na osiąganie lepszych wyników dydaktycznych u dziecka. Podczas spotkania ustalone zostaną terminy zajęć otwartych dla rodziców, na których będą mogli obserwować pracę dzieci, a także poznać ćwiczenia rozwijające grafomotorykę.

/ listopad 2008

4.Spotkanie informacyjne

Przedstawienie wyników edukacyjnych po pierwszym semestrze roku szkolnego.

/ styczeń 2009

5.Spotkanie informacyjne

Przedstawienie wyników edukacyjnych na koniec roku szkolnego.

/ maj 2009

6.Udział rodziców w uroczystościach szkolnych :
• Rozpoczęcie roku szkolnego
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Andrzejki,
• Jasełka,
• Zabawa karnawałowa,
• Dzień dziecka
• Zakończenie roku szkolnego

/ zgodnie z kalendarzem imprez

7.Udział rodziców w uroczystościach klasowych:
• Mikołajki,
• Wigilia klasowa,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Mamy

/ zgodnie z kalendarzem imprez

8.Spotkania konsultacyjne
Rozmowy indywidualne z rodzinami na temat pojawiających się problemów wychowawczych oraz postępów edukacyjnych dzieci.

/ cały rok szkolny

9. Udział w zajęciach otwartych.

/ cały rok szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.