X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50627
Przesłano:

Opinia nauczyciela o dziecku - cukrzyca

....................................
(pieczątka szkoły)

INFORMACJA SZKOŁY O DZIECKU
KIEROWANYM NA BADANIA SPECJALISTYCZNE DO PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W XXXXX

Imię i nazwisko dziecka X Data urodzenia: .
Informacja o dziecku: (z uwzględnieniem rozwoju społecznego, emocjonalnego, rozwoju mowy, sprawności manualnej i ruchowej, stanu zdrowia, środowiska rodzinnego, sytuacji dziecka na tle grupy rówieśniczej, realizacji materiału programowego):

X uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr ... w ... . Jest wychowankiem grupy 5 – latków.
Pochodzi z pełnej rodziny. Ma młodszą siostrę Y. Rodzice to młodzi ludzie, posiadający wykształcenie wyższe. Tata dziecka pracuje w ..., mama – ..., obecnie bez pracy (musiała zrezygnować z etatu z powodu choroby X).
Chłopiec jest pogodny, otwarty, chętnie nawiązuje relacje, jest bezpośredni w stosunku do dzieci i dorosłych.
X rozumie polecenia kierowane do grupy i potrafi zgodnie współpracować z innymi w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych. Jest chętny do podejmowania wszelkich działań inicjowanych przez nauczyciela i stara się zazwyczaj wykonać je dobrze i dokładnie, angażuje się w powierzone mu zadania.
Chłopiec dobrze czuje się w grupie, często inicjuje zabawy, podejmuje również proponowane przez dzieci zadania. W kontaktach z rówieśnikami jest asertywny, chętnie i zgodnie współpracuje z innymi, czerpie radość ze wspólnych zabaw. X przewiduje skutki swoich zachowań. Pomaga innym dzieciom, gdy tego potrzebują. W sytuacjach konfliktowych radzi sobie dość dobrze, stara się rozwiązywać napotykane problemy. Potrafi wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany społecznie.
X jest sprawny fizycznie i bardzo chętnie uczestniczy w zabawach , grach ruchowych, poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
Motoryka mała jest na dość wysokim poziomie – X prawidłowo trzyma kredkę, ołówek, pędzel oraz w miarę sprawnie posługuje się nożyczkami. Bardzo chętnie rysuje, maluje, wykonuje inne prace plastyczno – techniczne, które są pomysłowe i bogate w szczegóły. Nie lubi prac odwzorowywanych.
Chłopiec zna pojęcia wielkości, potrafi się nimi posługiwać. Prawidłowo używa określeń zbioru: dużo-mało, mniej-więcej, tyle samo. Klasyfikuje zbiory na podstawie cech jakościowych: kształt, wielkość, kolor, przeznaczenie. Potrafi odtworzyć rytm podany przez nauczyciela. X ma prawidłową orientację w schemacie własnego ciała. Opisuje położenie przedmiotów w przestrzeni. Nie popełnia błędów dodając i odejmując na konkretach, stara się wykonywać działania matematyczne w pamięci. Bezbłędnie dzieli wyrazy na sylaby i łączy sylaby w wyraz. Wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym czytaniem i pisaniem. Odróżnia poznane litery i czyta proste zdania. Wyróżnia głoski w nagłosie i dokonuje analizy i syntezy fonemowej.
X posiada bardzo duży zasób słownictwa. Jego wypowiedzi są wielozdaniowe, uwzględniają kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe, są zwykle poprawne gramatycznie. Chłopiec korzysta z pomocy logopedy (parasygmatyzm, seplenienie międzyzębowe, pararotacyzm)
Codzienne funkcjonowanie w przedszkolu utrudnia jednak X choroba – cukrzyca typu 1. 5 - letnie dziecko, przebywające w placówce około 6-7 godz. nie jest w stanie samodzielnie o siebie zadbać. Chłopcu trzeba pomagać w codziennych obowiązkach wynikających z cukrzycy. Na przykład – pomiar poziomu cukru we krwi (przy użyciu glukometru lub libry). Każdy wynik powyżej lub poniżej normy wymaga odpowiedniego działania (ustawienia pompy insulinowej czy podanie dekstrozy lub soku w celu docukrzenia). Taki pomiar dokonywany jest w ciągu dnia wielokrotnie – przed każdym posiłkiem oraz gdy zostaną zauważone niepokojące symptomy. Każdy posiłek X musi być zważony, by wiedzieć ile dany produkt ma wymienników węglowodanowych. Każde wyjście na świeże powietrze (plac zabaw) bądź zwiększony wysiłek fizyczny w sali również ma znaczenie gdyż potęguje działanie insuliny. Aby zapobiec hipoglikemii należy zareagować odpowiednio wcześnie. Choroba ta jest nieprzewidywalna dlatego poza wspieraniem X, dokonywaniem pomiaru cukru we krwi, podawaniem bolusów doposiłkowych (po wcześniejszych konsultacjach telefonicznych z mamą) bardzo istotne znaczenie ma stała obserwacja dziecka, by nie przeoczyć objawów niedocukrzenia bądź dużej hiperglikemii. W każdym wymienionym przypadku potrzebna jest natychmiastowa interwencja opiekuna.
Choć na pierwszy rzut oka choroba ta nie jest zauważalna, to wbrew pozorom jest bardzo skomplikowana i wymagająca (zarówno dla rodziców jak i nauczycieli oraz opiekunów X w placówce).

Data: 05.05.2020 r.
.....................................

(czytelny podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.