X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50297
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranych klasach w szkole ponadpodstawowej - szczegółowa analiza powodów braku uczestnictwa w lekcji

,,Analiza uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranych klasach w szkole ponadpodstawowej
- szczegółowa analiza powodów braku uczestnictwa w lekcji''.

Praca obejmuje grupę uczniów od klasy pierwszej do klasy czwartej szkoły ponadpodstawowej z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Monitorowanie uczestnictwa uczniów oparta jest na frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego w okresach:
1. 2021/2022 – cały rok szkolny.
W pracy nie brano pod uwagę roku szkolnego 2020/2021 ponieważ w tym czasie znacząca część realizacji programu wychowania fizycznego oparta była na pracy zdalnej z uczniem. Opracowanie zawiera tabele, wykresy oraz ich analizę.

Legenda do tabeli
N – nieobecny
ZR – zwolniony przez rodzica
NĆ – niećwiczący bez podania powodu
ND – niedyspozycja
ZL – zwolnienie lekarskie
OB – obecność
RN – ogólna liczba godzin osób niećwiczących w badanym okresie (z wyłączeniem nieobecnych na lekcji)
RLG - ogólna liczba godzin przepracowanych w danej klasie w badanym okresie

Klasa I Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie

l.p. N ZR NĆ ND ZL OB RN RLG
1 55 0 6 0 0 37 6 92
2 29 4 38 0 0 63 42 92
3 20 0 39 0 0 72 39 92
4 63 3 14 0 0 29 17 92
5 73 0 18 0 0 19 18 92
6 64 0 5 0 0 28 5 92
7 36 0 6 0 0 56 6 92
8 11 0 7 0 0 81 7 92
9 32 0 10 0 0 60 10 92
10 24 0 29 0 0 68 29 92
11 17 0 7 0 0 75 7 92
12 51 2 14 0 0 41 16 92
13 14 4 29 0 0 78 33 92
średnia 37,62 1,08 17,08 0 0 54,38 18,08 92,00
% 40,89 1,18 18,56 0 0 59,11 19,65 100,00
N – nieobecny, ZR – zwolniony przez rodzica, NĆ – niećwiczący bez podania powodu, ND – niedyspozycja, ZL – zwolnienie lekarskie, OB – obecność, RN – ogólna liczba godzin osób niećwiczących w badanym okresie (z wyłączeniem nieobecnych na lekcji) , RLG - ogólna liczba godzin przepracowanych w danej klasie w badanym okresie

Na podstawie analizy powyższej tabelki można stwierdzić, iż uczniowie klasy I Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 59,11% wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 40,89 %. Uczniowie nie ćwiczyli na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 1,18 %, niećwiczenia bez podania powodu NĆ – 18,56 %. W tej klasie nie wykazano uczniów, którzy zgłaszali niedyspozycję oraz nie posiadali zwolnienia lekarskiego. W sumie wszystkie powody niećwiczenia w badanej klasie wynosiły średnio 19,65% rocznej liczby godzin z wychowania fizycznego. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było niećwiczenie bez podania powodu - średnio 18,56 % natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było zwolnienie przez rodzica ZR– 1,18 %.

Klasa I Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie - graficzne przedstawienie procentowego powodu niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego w skali wszystkich przepracowanych godzin z przedmiotu.

Klasa I Mechanik Pojazdów Samochodowych

l.p. N ZR NĆ ND ZL OB RN RLG
1 62 0 23 0 0 30 23 92
2 30 5 20 0 0 62 25 92
3 45 0 8 0 10 47 18 92
4 16 0 1 0 90 76 91 92
5 71 0 24 0 0 21 24 92
6 58 0 22 0 0 34 22 92
7 29 15 21 0 9 63 45 92
8 24 0 32 0 0 68 32 92
9 4 0 0 0 0 88 0 92
10 41 6 19 0 0 51 25 92
11 61 0 21 0 0 31 21 92
12 26 0 44 0 0 66 44 92
13 9 0 5 0 0 83 5 92
14 48 6 29 0 0 44 35 92
15 34 1 25 0 0 58 26 92
16 46 0 7 0 0 46 7 92
17 28 0 15 0 0 64 15 92
średnia 37,18 1,94 18,59 0,00 6,41 54,82 26,94 92,00

% 40,41 2,11 20,20 0,00 6,97 59,59 29,28 100,00

N – nieobecny, ZR – zwolniony przez rodzica, NĆ – niećwiczący bez podania powodu ND – niedyspozycja, ZL – zwolnienie lekarskie, OB – obecność, RN – ogólna liczba godzin osób niećwiczących w badanym okresie (z wyłączeniem nieobecnych na lekcji) , RLG - ogólna liczba godzin przepracowanych w danej klasie w badanym okresie

Na podstawie analizy powyższej tabelki można stwierdzić, iż uczniowie klasy I Mechanik Pojazdów Samochodowych średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 59,59% wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 40,41 %. Uczniowie nie ćwiczyli na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 2,11 %, niećwiczenia bez podania powodu NĆ – 20,20 % oraz zwolnienia lekarskiego ZL – 6,97 %. W tej klasie nie wykazano uczniów, którzy zgłaszali niedyspozycję. W sumie wszystkie powody niećwiczenia w badanej klasie wynosiły średnio 29,28% rocznej liczby godzin z wychowania fizycznego. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było niećwiczenie bez podania powodu - średnio 20,20 % natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było zwolnienie przez rodzica ZR – 2,11 %.

Klasa I Mechanik Pojazdów Samochodowych - graficzne przedstawienie procentowego powodu niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego w skali wszystkich przepracowanych godzin z przedmiotu.

Klasa I Technik Pojazdów Samochodowych

l.p. N ZR NĆ ND ZL OB RN RLG
1 20 0 17 0 0 79 17 99
2 21 0 27 0 1 78 28 99
3 11 0 7 0 3 88 10 99
4 18 0 1 0 0 81 1 99
5 11 0 26 0 0 88 26 99
6 23 0 18 0 0 75 18 99
7 11 0 28 0 0 88 28 99
8 4 0 22 0 0 95 22 99
9 8 0 13 0 0 91 13 99
10 35 0 11 0 17 64 28 99
11 3 0 2 0 3 96 5 99
12 21 0 39 0 0 78 39 99
13 54 0 12 0 0 45 12 99
14 35 0 11 0 0 64 11 99
15 33 0 28 0 0 66 28 99
16 20 0 6 0 0 79 6 99
17 35 0 18 0 0 64 18 99
18 9 0 6 0 0 90 6 99
średnia 20,67 0,00 16,22 0,00 1,33 78,28 17,56 99,00
% 20,88 0,00 16,39 0,00 1,35 79,07 17,73 100,00
N – nieobecny, ZR – zwolniony przez rodzica, NĆ – niećwiczący bez podania powodu, ND – niedyspozycja, ZL – zwolnienie lekarskie, OB – obecność, RN – ogólna liczba godzin osób niećwiczących w badanym okresie (z wyłączeniem nieobecnych na lekcji) , RLG - ogólna liczba godzin przepracowanych w danej klasie w badanym okresie

Na podstawie analizy powyższej tabelki można stwierdzić, iż uczniowie klasy I Technik Pojazdów Samochodowych średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 79,07% wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 20,88 %. Uczniowie nie ćwiczyli na lekcji wychowanie fizycznego z powodu niećwiczenia bez podania powodu NĆ – 16,39 % oraz zwolnienia lekarskiego ZL – 1,35 %. W tej klasie nie wykazano uczniów, którzy zgłaszali niedyspozycję. W sumie wszystkie powody niećwiczenia w badanej klasie wynosiły średnio 17,73 % rocznej liczby godzin z wychowania fizycznego. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było niećwiczenie bez podania powodu - średnio 16,39 % natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było zwolnienie lekarskie ZL – 1,35 %.

Klasa I Technik Pojazdów Samochodowych - graficzne przedstawienie procentowego powodu niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego w skali wszystkich przepracowanych godzin z przedmiotu.

Klasa II Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

l.p. N ZR NĆ ND ZL OB RN RLG
1 7 2 2 0 0 94 4 101
2 26 5 14 5 20 75 39 101
3 27 3 45 6 0 74 48 101
4 27 0 5 0 0 74 5 101
5 12 2 14 8 23 89 39 101
6 36 3 36 7 0 65 39 101
7 22 0 45 0 0 79 45 101
8 27 2 3 7 3 94 8 101
9 20 5 0 0 58 81 63 101
10 13 0 34 0 0 88 34 101
11 16 4 38 5 0 85 42 101
12 26 2 38 0 9 75 49 101
13 20 4 38 8 0 81 42 101
14 25 0 29 6 0 76 29 101
15 11 3 2 0 0 90 5 101
16 28 1 33 0 0 73 34 101
17 33 10 16 7 4 68 30 101
średnia 22,12 2,71 23,06 3,47 6,88 80,06 32,65 101,00
% 21,90 2,68 22,83 3,44 6,81 79,27 32,32 100,00
N – nieobecny, ZR – zwolniony przez rodzica, NĆ – niećwiczący bez podania powodu, ND – niedyspozycja, ZL – zwolnienie lekarskie, OB – obecność, RN – ogólna liczba godzin osób niećwiczących w badanym okresie (z wyłączeniem nieobecnych na lekcji) , RLG - ogólna liczba godzin przepracowanych w danej klasie w badanym okresie

Na podstawie analizy powyższej tabelki można stwierdzić, iż uczniowie klasy II Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 79, 27 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 21,90 %. Uczniowie nie ćwiczyli na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnień przez rodzica ZR – 2,68%, niećwiczenia bez podania powodu NĆ – 22,83 %, niedyspozycji ND – 3,44% oraz zwolnienia lekarskiego ZL – 6,81 % W sumie wszystkie powody niećwiczenia w badanej klasie wynosiły średnio 32,32% rocznej liczby godzin z wychowania fizycznego. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było niećwiczenie bez podania powodu - średnio 22,83 % natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było zwolnienie przez rodzica ZR – 2,68 %.

Klasa II Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie - graficzne przedstawienie procentowego powodu niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego w skali wszystkich przepracowanych godzin z przedmiotu.

Klasa II Kierowca, Mechanik

l.p. N ZR NĆ ND ZL OB RN RLG
1 31 0 7 0 0 76 7 107
2 52 0 16 0 0 55 16 107
3 40 16 12 0 26 67 54 107
4 22 0 27 0 0 85 27 107
5 34 3 34 0 0 73 37 107
6 45 0 29 0 0 62 29 107
7 43 0 14 0 0 64 14 107
8 49 0 24 0 0 58 24 107
9 44 2 23 0 0 63 25 107
10 29 0 7 0 0 78 7 107
11 67 0 15 0 0 40 15 107
12 35 0 34 0 0 72 34 107
13 36 0 8 0 0 71 8 107
14 15 0 29 0 0 92 29 107
średnia 38,71 1,50 19,93 0,00 1,86 68,29 23,29 107,00
% 36,18 1,40 18,62 0,00 1,74 63,82 21,76 100,00
N – nieobecny, ZR – zwolniony przez rodzica, NĆ – niećwiczący bez podania powodu ND – niedyspozycja, ZL – zwolnienie lekarskie, OB – obecność, RN – ogólna liczba godzin osób niećwiczących w badanym okresie (z wyłączeniem nieobecnych na lekcji) , RLG - ogólna liczba godzin przepracowanych w danej klasie w badanym okresie

Na podstawie analizy powyższej tabelki można stwierdzić, iż uczniowie klasy II Kierowca Mechanik średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 63,82% wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 36,18 %. Uczniowie nie ćwiczyli na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnień przez rodzica ZR – 1,40 %, niećwiczenia bez podania powodu NĆ – 18,62 % oraz zwolnienia lekarskiego ZL – 1,74 %. W sumie wszystkie powody niećwiczenia w badanej klasie wynosiły średnio 21,76 % rocznej liczby godzin z wychowania fizycznego. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było niećwiczenie bez podania powodu – średnio 18,62 % natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było zwolnienie przez rodzica ZR – 1,40 %. W tej klasie nie wykazano uczniów, którzy zgłaszali niedyspozycję

Klasa II Kierowca, Mechanik - graficzne przedstawienie procentowego powodu niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego w skali wszystkich przepracowanych godzin z przedmiotu.

Klasa III Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

l.p. N ZR NĆ ND ZL OB RN RLG
1 38 0 4 0 0 51 4 89
2 23 0 7 0 0 66 7 89
3 40 0 2 0 0 49 2 89
4 53 0 6 0 0 36 6 89
5 20 0 9 0 0 79 9 89
6 26 0 11 8 0 63 19 89
7 38 2 9 0 0 51 11 89
8 26 2 11 7 0 63 20 89
9 37 0 9 6 0 52 15 89
10 48 0 1 0 0 41 1 89
średnia 34,9 0,4 6,9 2,1 0 55,1 9,4 89,00
% 39,21 0,45 7,75 2,36 0,00 61,91 10,56 100,00
N – nieobecny, ZR – zwolniony przez rodzica, NĆ – niećwiczący, ND – niedyspozycja, ZL – zwolnienie lekarskie, OB – obecność, RN – ogólna liczba godzin osób niećwiczących w badanym okresie (z wyłączeniem nieobecnych na lekcji) , RLG - ogólna liczba godzin przepracowanych w danej klasie w badanym okresie

Na podstawie analizy powyższej tabelki można stwierdzić, iż uczniowie klasy III Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie średnio wykazali się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 61,91% wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 39,21 %. Uczniowie nie ćwiczyli na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnień przez rodzica ZR – 0,45 %, niećwiczenia bez podania powodu NĆ – 7,75 % oraz niedyspozycji ND – 2,36 %. W sumie wszystkie powody niećwiczenia w badanej klasie wynosiły średnio 10,56 % rocznej liczby godzin z wychowania fizycznego. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było niećwiczenie bez podania powodu – średnio 7,75 % natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było zwolnienie przez rodzica ZR – 0,45 %. W tej klasie nie wykazano uczniów, którzy przedstawili jako powód zwolnienia zaświadczenie lekarskie.

Klasa III Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie - graficzne przedstawienie procentowego powodu niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego w skali wszystkich przepracowanych godzin z przedmiotu.

Podsumowanie

Po przeprowadzonej analizie uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranych klasach w szkole ponadpodstawowej dochodzimy do wniosków, iż średnia obecność na lekcji wymienionego przedmiotu kształtuje się na poziomie 67,13 %. Średnia nieobecność natomiast na poziomie 33,25 %. Najczęstszym powodem nie brania czynnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach było niećwiczenie bez podawania powodu NĆ – 14,39%. Uczniowie nie ćwiczyli na lekcji wychowanie fizycznego także z powodu zwolnień lekarskich ZL – 2,81 %, zwolnień przez rodziców ZR – 1,30 % oraz niedyspozycji ND – 0,97 %. W sumie wszystkie powody niećwiczenia we wszystkich klasach wynosiły średnio 21,88 % rocznej liczby godzin z wychowania fizycznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.