X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49387
Przesłano:
Dział: Analiza

Monitorowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranych klasach - analiza problemu braku uczestnictwa w lekcji

,,Monitorowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranych klasach - analiza problemu braku uczestnictwa w lekcji''.

Poniższa praca obejmuje dziewięć grup uczniów od klas trzecich do klas siódmych z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Statystyka oparta jest na frekwencji uczniów na lekcji wychowania fizycznego w roku szkolnym 2019/2020 - I semestr oraz 2021/2022 – cały rok szkolny. Nie brano pod uwagę roku szkolnego 2020/21, ponieważ w tym czasie znacząca część realizacji programu wychowania fizycznego oparta była na pracy zdalnej z uczniem. Poniższe opracowanie zostało wykonane w postaci podsumowania ogólnego zawartych treści statystycznych.
Legenda
N – nieobecny
ZR – zwolniony przez rodzica
NĆ – niećwiczący z innych powodów
NP – nieprzygotowany
ND – niedyspozycja
ZL – zwolnienie lekarskie
OB – obecność
RN – wszystkie powody niećwiczenia wyłączając nieobecność
RLG – roczna liczba godzin przepracowanych w danej klasie

Klasa 6 ab dziewczyny

Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż dziewczynki z klasy 6 a i b średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 86,12% wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 13,87 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 1,80 %, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 1,17 %, z powodu nieprzygotowania – 0,89 %, z powodu niedyspozycji ND – 2,80 % oraz zwolnienia lekarskiego -1,80 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność dziewczynki nie brały czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości w średnio 8,52% rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższych klasach była niedyspozycja - średnio 2,80 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było nieprzygotowanie się do zajęć – 0,89 %.

Klasa 7 b dziewczyn

Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż dziewczynki z klasy 7 b średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 87,98 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 12,01 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 4,18 %, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 1,26 %, z powodu nieprzygotowania – 2,77 %, z powodu niedyspozycji ND – 3,52 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność dziewczynki nie brały czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości w średnio 11,76 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było zwolnienie przez rodzica - średnio 4,19 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było ,,inne'' powody nieprzygotowania – 0,89 %. W w.w. klasie nie odnotowano braku ćwiczenia dziecka z powodu zwolnienia lekarskiego.

Klasa 5 a+b dziewczyn

Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż dziewczynki z klasy 5 a i b średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 81,55 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 18,44 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 3,32 %, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 1,38 %, z powodu nieprzygotowania – 1,30 %, z powodu niedyspozycji ND – 0,55 % oraz zwolnienia lekarskiego - 0,62 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność dziewczynki nie brały czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości w średnio 7,06 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższych klasach było zwolnienie przez rodzica - średnio 3,32 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach była niedyspozycja – 0,55 %.

Klasa 5 ab chłopcy

Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż chłopcy z klasy 5 a i b średnio wykazali się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 80,44 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 19,55 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 2,35 %, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 0,34 %, z powodu nieprzygotowania – 0,87 %, oraz zwolnienia lekarskiego - 0,47 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność, chłopcy nie brali czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości w średnio 3,59 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było zwolnienie przez rodzica - średnio 2,35 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach były ,,inne'' powody nieprzygotowania – średnio 0,34%.

Klasa 3 d+c dziewczyn I semestr
Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż dziewczynki z klasy 3 d i c podczas pierwszego semestru średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 91,62 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 7,44 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 2,90 %, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 0,18 %, z powodu nieprzygotowania – 2,71 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność, dziewczynki nie brały czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości średnio 11,94 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższych klasach było zwolnienie przez rodziców - średnio 2,90 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach były ,,inne'' powody nieprzygotowania – średnio 0,18 %. W w.w. klasie nie odnotowano braku ćwiczenia dziecka z powodu zwolnienia lekarskiego.

Klasa 3 d+c chłopcy I semestr

Na podstawie analizy powyższej tabelki można stwierdzić, iż chłopcy z klasy 3 d i c podczas pierwszego semestru średnio wykazali się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 91,03 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 8,07 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 2,15 % oraz z powodu nieprzygotowania – 1,07 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność, chłopcy nie brali czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości w średnio 3,27 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było zwolnienie przez rodzica - średnio 2,15 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach było nieprzygotowanie – średnio 1,07 %. W w.w. klasie nie odnotowano braku ćwiczenia dziecka z powodu zwolnienia lekarskiego oraz niećwiczenia z innych powodów.

Klasa 6 c dziewczyn I semestr

Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż dziewczynki z klasy 6 c podczas pierwszego semestru średnio wykazały się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 84,31 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 15,66 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 2,81 %, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 1,08 %, z powodu nieprzygotowania – 1,20 %, z powodu niedyspozycji ND – 0,72 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność, dziewczynki nie brały czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości w średnio 5,87 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższej klasie było zwolnienie przez rodziców - średnio 2,81 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach była niedyspozycja – 0,72 %. W w.w. klasie nie odnotowano braku ćwiczenia dziecka z powodu zwolnienia lekarskiego.

Klasa 4 b chłopcy I semestr

Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż chłopcy z klasy 4 b podczas pierwszego semestru średnio wykazali się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 89,67 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 10,30%. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 0,28%, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 0,13 %, z powodu nieprzygotowania – 0,86 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność, chłopcy nie brali czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości w średnio 1,30 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższych klasach było nieprzygotowanie - średnio 0,86 %, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach były ,,inne'' powody nieprzygotowania – średnio 0,13 %. W w.w. klasie nie odnotowano braku ćwiczenia dziecka z powodu zwolnienia lekarskiego.

Klasa 6 c+e chłopcy I semestr

Na podstawie analizy dziennika prowadzonych zajęć można stwierdzić, iż chłopcy z klasy 6 c i e średnio podczas pierwszego semestru wykazali się obecnością na lekcji wychowania fizycznego na poziomie 85,42 % wszystkich godzin. Średnia nieobecność dzieci uplasowała się na poziomie 14,54 %. Dzieci nie ćwiczyły na lekcji wychowanie fizycznego z powodu zwolnienia przez rodzica ZR – 1,39 %, niećwiczenia z innych powodów NĆ – 0,75 %, z powodu nieprzygotowania – 3,00 % oraz z powodu zwolnienia lekarskiego -1,30 %. Sumując wszystkie powody niećwiczenia, wyłączając nieobecność, chłopcy nie brali czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego w ilości średnio 5,16 % rocznej liczby godzin z w.w. przedmiotu. Najczęstszym powodem niećwiczenia w powyższych klasach było nieprzygotowanie się do zajęć - średnio 3,00%, natomiast najrzadszym powodem braku uczestnictwa w zajęciach były ,,inne'' powody niećwiczenia – średnio 0,75 %.

Podsumowanie
1. Powyższa statystyka nie obejmowała frekwencji uczniów w sytuacji braku nauczyciela prowadzącego na stałe na lekcji wychowania fizycznego w danej klasie, z powodu jego zwolnienia chorobowego lub innych nieobecności.
2. Powyższe zestawienie dotyczy dziewięciu klas.
3. W przypadku klas w, których frekwencja opisywana jest na podstawie pierwszego semestru, nauka w tych klasach została przerwana w formie stacjonarnej przez pandemie COVID 19. W pozostałych klasach statystyka obejmuje okres całego roku szkolnego z wyłączeniem pojedynczych dni, podczas których klasy przebywały na nauczaniu zdalnym.
4. Najwyższą frekwencję obecności na lekcji wychowania fizycznego można zaobserwować w klasach 3 d+c z okresu przed pandemią zarówno w wśród dziewczynek – 91,62 % jak i chłopców 91,03%. W pozostałych klasach frekwencja obecności na lekcji wychowania fizycznego spada poniżej 90% osiągają najniższą wartość w klasie 5 a i b zarówno wśród dziewczyn – 81,55%, jak i u chłopców – 80,44%. Frekwencja obecności wśród wszystkich klas plasuje się w przedziale 80,44 – 91,62% obecności. Można zauważyć, że w okresie trwanie pandemii, po rozpoczęciu nauczania w systemie stacjonarnym (po zakończeniu nauczania zdalnego) frekwencja obecności wśród dzieci jest niższa niż w okresie sprzed pandemii.
5. Zwolnienie przez rodzica jako powód niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego osiągało najwyższą wartość procentową wśród dziewczynek. Wartości te wynosiły 4,19 % w klasie 7 b dziewczynek oraz 3,32 % w klasach 5 a+b dziewczynek. Najrzadziej z powodu zwolnienia przez rodzica czynnego udziału w zajęciach nie brali chłopcy z klasy 4 b w okresie przed pandemią – 0,28% oraz chłopcy z klasy 6 c+ e w okresie przed pandemią – 1,39 %.
6. W klasach 7b dziewczynek oraz 5 a+b dziewczynek podobnie jak w przypadku najczęstszego braku ćwiczenia z powodu zwolnienia przez rodzica można zauważyć również najwyższy odsetek niećwiczenia w związku z ,,innymi powodami''. Wartości te wynoszą odpowiednio 1,38 % w klasach 5 a+b dziewczyn – 1,38% oraz 1,26 % w klasie 7 b dziewczynek. Ze zwolnienia przez rodziców natomiast nigdy nie korzystali chłopcy z klasy 3 d+c oraz bardzo rzadko chłopcy z klasy 4 b w okresie przed pandemią – 0,13%.
7. Aż w pięciu z opisywanych klas żaden z uczniów nie korzystał w ciągu roku szkolnego ze zwolnienia lekarskiego z lekcji wychowania fizycznego. W pozostałych klasach wartości procentowe korzystania ze zwolnienia lekarskiego jako powodu nieobecności osiągały niewielkie wartości plasując się na poziomie od 0,47 % w klasie 5 a +b chłopców do 1,80 % w klasie 6 a+b dziewczynek.
8. Analizując nieprzygotowanie do zajęć uczniów jako powód niećwiczenia na lekcji wychowania fizycznego można zauważyć, że najczęściej problem ten dotyczy klas starszych osiągając wartości 3,00% w klasach 6 c+e chłopców w okresie przed pandemią oraz w klasie 7b dziewczynek – 2,77 %. Nieprzygotowanie do zajęć jako powód niećwiczenia osiągał natomiast najniższe wartości wśród chłopców młodszych klas tj. w klasie 4 b w okresie przed pandemią – 0,86 % oraz w klasach 5 ab – 0,87 %.
9. Brak czynnego udziału w lekcji z powodu niedyspozycji ucznia dotyczył jedynie czterech z opisywanych klas dziewczynek i osiągał wartości od 0,55% niećwiczenia w klasach 5 a+b do 3,52 % w klasie 7 b.
10. Wszystkie powody niećwiczenia wyłączając nieobecność na lekcji osiągały wartości od 1,30 % w klasie 4 b chłopców z okresu przed pandemią do 11,94% w klasach 3 d+c dziewczynek z okresu przed pandemią. Podobną, równie wysoką wartość można zauważyć w klasie 7 b dziewczynek – 11,76 %.
11. Można stwierdzić, iż zjawisko niećwiczenia dzieci w szkole podstawowej zarówno w okresie przed jak i po pandemii nie jest znaczące. Bardzo często problem ten dotyczy jednostek.

mgr Beata Wiater

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.