X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50278
Przesłano:
Dział: Świetlica

Warszawa to moje miasto. Konspekt zajęć świetlicowych

Temat: Warszawa to moje miasto
Cele główne:
1) Poznanie historii Warszawy;
2) Poznanie zabytków miasta;
3) Poznanie legendy warszawskiej pt. „O Warsie i Sawie” (tekst autorstwa Wandy Chotomskiej)
4) Pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Zna historię Warszawy;
2. Zna zabytki Warszawy;
3. Zna treść legendy warszawskiej pt. „O Warsie i Sawie”;
4. Potrafi wskazać Warszawę na mapie Polski;
5. Rozumie pojęcia: stolica, herb.
Metody:
• praktyczno-zadaniowa,
• pogadanka,
• wykład.
Formy:
• indywidualna,
• grupowa.
Środki dydaktyczne:
• legenda warszawska pt. „O Warsie i Sawie”( tekst autorstwa Wandy Chotomskiej)
• mapa Polski;
• widokówki przedstawiające Warszawę,
• piosenka „Tramwajem po Warszawie”
• ilustracje (Syrenka Warszawska, Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich itp.)
• plastelina.
Przebieg zajęć:
1. Faza wstępna:
• Przywitanie z dziećmi, zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach.
• Przedstawienie tematyki zajęć.
• Wyjaśnienie pojęcia: stolica, herb,
2.Faza główna:
• Czytanie legendy związanej z Warszawą pt. „O Warsie i Sawie” (tekst autorstwa Wandy Chotomskiej)
• Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące treści legendy.
• Zapoznanie uczniów z mapą Polski, dzieci dowiadują się gdzie leży Warszawa, góry, morze, rzeka Wisła.
• „Warszawskie zabytki”- pokaz ilustracji( Syrenka Warszawska, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie itp.)
• Zapoznanie dzieci z herbem Warszawy.
• Nauka piosenki pt. „Tramwajem po Warszawie”.
I. Ruch w Warszawie, tak jak zwykle,
pędzą auta, motocykle,
jedzie tramwaj za tramwajem,
na przystanku każdy staje.

Ref. ,,Hejże, panie konduktorze!
Czy w tramwaju miejsca są?”
,,Proszę wsiadać! Już ruszamy! BIS
Przez warszawskich ulic sto!”

Dzyń, Dzyń, Dzyń...

II. Tramwaj jedzie, my ciekawie
przyglądamy się Warszawie.
Domy, mosty, stadion duży
oglądamy w tej podróży.

Ref. ,,Hejże, panie konduktorze!...
• Praca plastyczna: wyklejenie konturów „Warszawskiej Syrenki” kulkami plasteliny.
3. Faza końcowa:
• Podsumowanie zajęć.
• Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.