X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50151
Przesłano:
Dział: Języki obce

Godziny zegarowe - wprowadzenie

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

1. Temat lekcji:
Wie spät ist es? Wprowadzenie do godzin zegarowych.
Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska
2. Klasa 7a
3. Cele lekcji:
a) kształtowanie umiejętności wykorzystania poznanej wiedzy (liczebniki, pory dnia),
b) kształtowanie sprawności rozumienia słowa mówionego,
c) poznanie określeń związanych z podawaniem czasu oraz sposoby jego podawania (oficjalny i potoczny),
d) wykształcenie umiejętności zapytania o godzinę i udzielania informacji na ten temat.
4. Cele operacyjne:
Po zakończonej lekcji uczeń:
 zna pory dnia i kojarzy je z odpowiednią godziną,
 potrafi zapytać o czas zegarowy,
 umie określić czas zegarowy i podać rozmówcy godzinę w formie oficjalnej i potocznej,
 zna zwroty grzecznościowe i stosuje je podczas rozmowy.
5. Pomoce dydaktyczne:
 materiały przygotowane przez n-la, prezentacja z teorią, karta z notatką przygotowaną dla uczniów, - jeśli czasu wystarczy-zeszyt ćwiczeń i gry interaktywne na platformach wordwall, learningapps.
5. Praca domowa:
a) zeszyt ćwiczeń: ćw. 2,3,4,5 str. 54-55
7. Podręcznik- Das ist Deutsch Kompakt, klasa 7
8. Przebieg lekcji:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Część organizacyjno-porządkowa.
 wejście do sali,
 dezynfekcja rąk,
 zajęcie miejsc,
 sprawdzenie obecności,
 zapoznanie z nacobezu.
II. Moment konwersacyjno-powtórzeniowy.
a) N-el prosi o zamknięcie zeszytów, oraz wskazuje uczniów, którzy przypominają, co było przedmiotem ostatnich zajęć.
b) Uczniowie w ramach przypomnienia liczą do 30, a systemem dziesiątkowym do 50 oraz podają pory dnia. Nauczyciel przeprowadza zabawę, w której dzieli klasę na 2 grupy, ich zadaniem jest po zobaczeniu godziny, pokazanej przez nauczyciela, wskazanie właściwej kartki z porą dnia.
III. Zapoznanie z nowym tematem.
a) Nauczyciel wprowadza uczniom podstawowe pytania o godzinę oraz możliwość odpowiedzi na nie- wyłącznie konstrukcja zdania. Wybrani uczniowie powtarzają to pytanie w celu utrwalenia wymowy.
Pytania: Wie spät ist es?
Wie viel Uhr ist es?
- Es ist...
Nauczyciel zwraca uwagę na formę grzecznościową, która brzmi tak:
Entschuldigen Sie bitte, wie spät ist es?
Entschuldigung, wie spät ist es?
b) N-el zapoznaje uczniów ze sposobami udzielania informacji o godzinie w dwóch formach: oficjalnej i potocznej. Dodatkowo nauczyciel informuje o „magicznych słówkach” używanych przy tworzeniu formy potocznej oraz ich analogii z porami dnia: np. vor- pochodzi od Vormittag.
c) N-el proponuje ćwiczenie, które pozwoli połączyć zdobytą już wiedzę z nowo wprowadzonym materiałem: - uczniowie wysłuchują nagrania z godzinami zegarowymi i dopasowują je do odpowiedniego zegara zgodnie z kolejnością w nagraniu.
d) Nauczyciel proponuje element zabawy polegający na rywalizacji- uczniowie dopasowują godziny zegarowe napisane w dwóch formach do podanej w punktach 1-5 godziny. Pierwszy uczeń, który poprawnie wykona zadanie otrzyma ocenę bdb, pozostali 2 nagrodzeni zostaną +.
e) Gra interaktywna- jeśli czas na to pozwoli:
https://wordwall.net/pl/resource/7768006/niemieckim/die-zeit
https://learningapps.org/2271901

IV. Podsumowanie i zadanie pracy domowej.
 N-el ocenia pracę uczniów na lekcji,
 N-el zadaje prace domową: notatka na następne zajęcia oraz ćw. 2,3,4,5 Seite 54-55, Arbeitsbuch.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.