X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50149
Przesłano:
Dział: Języki obce

Alltag und Freizeit - stacje dydaktyczne

Scenariusz lekcji otwartej z języka niemieckiego

TEMAT LEKCJI: Wiederholung- Alltag und Freizeit. Podsumowanie działu „Dzień powszedni i czas wolny” z wykorzystaniem metody stacji dydaktycznych.
CZAS TRWANIA: 45 minut
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Katarzyna ***
DATA: 12.04.2023r.
CEL GŁÓWNY:
 Powtórzenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych omówionych w IV rozdziale.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
 nazywa pory dnia,
 zna słownictwo potrzebne do określenia czasu,
 zna zasady tworzenia godzin zegarowych,
 używa w praktyce liczebniki oraz rodzajniki określone i nieokreślone,
 układa zdania z rozsypanych słów powtarzając zagadnienia gramatyczne, zwraca uwagę na poprawny szyk zdania,
 wyszukuje wyrazy ukryte na mapie wyrazowej/ diagramie
 odmienia czasowniki modalne i potrafi je użyć w zdaniu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 diagram,
 wykreślanka wyrazowa,
 pary lingwistyczne,
 kody QR (zadanie w aplikacji wordwall.net),
 rozsypanka słów,
 historyjka obrazkowa.
METODY NAUCZANIA:
 praca z kartą pracy,
 praca z rozsypanką językową,
 praca z diagramem,
 praca z kodem QR- telefonem.
FORMY NAUCZANIA:
 indywidualna,
 w grupach,
 w parach.
PRZEWIDYWANY TOK LEKCJI
I. FAZA WPROWADZAJĄCA
Czynności organizacyjne:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Zapoznanie uczniów z formą pracy metodą stacji dydaktycznych, opartych na pracy w grupach lub parach przy stolikach zadaniowych. W trakcie lekcji uczniowie samodzielnie wykonują zadania, wybierając stacje z zadaniami przy stolikach zwanych stacjami. Po wykonaniu zadania sprawdzonego przez nauczyciela, uczniowie udają się do kolejnego zadania. Każda grupa pracuje w tempie dostosowanym do swoich możliwości.
3. Podział uczniów na grupy (3-4 osobowe).

II. FAZA REALIZACYJNA
Czynności organizacyjne:
Każda grupa uczniów wykonuje zadania przygotowane w ramach stacji dydaktycznych. Kolejność wykonywanych zadań jest dowolna, dzięki czemu uczniowie mogą wykonać bardzo wiele krótkich zadań w szybkim tempie. Przy każdej stacji dydaktycznej znajduje się instrukcja do zadania, którą uczniowie czytają samodzielnie.
Rolą nauczyciela jest sprawdzenie poprawności wyniku końcowego oraz dbanie o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w trakcie lekcji.
Stacje dydaktyczne nie wymagają od uczniów wykonania wszystkich przygotowanych zadań. Celem stacji jest indywidualizacja lekcji opartej o metody aktywizujące, tak by każdy uczeń miał możliwość sprawdzenia własnych możliwości i stopnia opanowania języka.
Motywacją do odwiedzenia stacji jest element grywalizacji, polegającej na otrzymaniu pieczątki po każdym wykonanym zadaniu.
Każda odwiedzona przez uczniów stacja kończy się elementem ewaluacji, w którym uczniowie jako grupa określają poziom opanowania materiału. Ich zadaniem jest zamalowanie odpowiedniej ilości gwiazdek- na ile ich zdaniem poradzili sobie przy tych zadaniach. (skala 1-5)
STACJA 1
Nazwy pór dnia.
Uczniowie czytając polecenie krok po kroku układają przygotowane kartoniki:
• w kolejności od najwcześniejszej, do najpóźniejszej pory dnia,
• dobierają właściwe rodzajniki określone i nieokreślone do każdej z pór dnia,
• dopasowują tłumaczenie na język polski,
• w końcowym etapie uzupełniają powstałe zwroty o właściwy przyimek z którym pory dnia tworzą wyrażenie przyimkowe.
STACJA 2
Stacja godzinowa.
Na stoliku znajdują się karty pracy z podanymi formami godzin zegarowych. Uczniowie przyporządkowują do każdej z czterech godzin zegarowych właściwą formę oficjalną i nieoficjalną. Uczniowie utrwalają w ten sposób także poznane wcześniej liczebniki.
STACJA 3
Tarcze zegarowe.
Na stoliku znajduje się karta pracy z nadrukowanymi tarczami zegara oraz zdaniami opisującymi konkretne godziny. Zadaniem uczniów jest na każdej z ponumerowanych tarcz zegara zaznaczyć właściwą, zgodną z opisem godzinę wyrażoną w zdaniu.
STACJA 4
Wykreślanka językowa.
Zadaniem uczniów jest odnalezienie w przygotowanym diagramie 12 słów tematycznie związanych z rozdziałem. Słowa ukryte są zarówno pionowo jak i poziomo.
STACJA 5
Rozsypanka wyrazowa.
Na stoliku znajduje się karta pracy z rozsypanymi elementami zdania. Uczniowie łączą potrzebne elementy zdania tak, aby odnaleźć wszystkie zdania pytające. W kolejnym etapie muszą je zapisać oraz udzielić na te pytania odpowiedzi.
STACJA 6
Bildergeschichte.
Na stoliku przygotowana jest karta pracy z historyjką obrazkową przedstawiającą czynności wykonywane przez Olafa- bohatera historyjki. Zadaniem uczniów jest zapoznanie się z treścią opowieści i uzupełnienie historyjki w brakujące godziny zegarowe. Aby wykonać zadanie, potrzebne jest wykonanie prostych działań matematycznych.
STACJA 7
Quiz gramatyczny.
Uczniowie otrzymują kartę z kodem QR. Po jego odczytaniu przechodzą do rozwiązania zagadnienia z odmiany czasowników modalnych. Zadanie sprawdza poziom opanowania wprowadzonych czasowników- zarówno pod względem znaczeniowym, jak i umiejętności użycia ich w zdaniu.

III. FAZA KOŃCOWA
Czynności organizacyjne:
1. Podsumowanie zajęć.
2. Ocena pracy własnej i kolegów dokonana przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.