X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50050
Przesłano:

Opinia o praktykantce

Załącznik nr 1 Gdesztyn, dn. ................ r.
do Dzienniczka Praktyk
Opina o przebiegu praktyk słuchaczki Pani ...........................
Pani ................. w okresie............. była praktykantką w ......................w ramach realizacji programu Studiów Podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Praktyki zostały zrealizowane w wymiarze 30 godzin zegarowych zgodnie z opracowanym przez Opiekuna programem praktyk. Obejmowały one realizację zadań praktycznych w ramach 5 modułów tematycznych:
1. Przywództwo edukacyjne.
2. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
4. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i oświatowym.
5. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, omówione i dokonano ich ewaluacji. Realizacja powyższych zadań odbywała się w formie:
1. wizyt w szkole; spotkań online, konsultacji.
2. obserwacji pracy osób pełniących funkcje kierownicze.
3. asystowania w pracach osobom funkcyjnym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
4. analizy dokumentacji szkolnej udostępnionej przez dyrektora.
5. poznania praktycznych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, procesu podejmowania decyzji, przepływu informacji w placówce, zasad zarządzania personelem administracyjnym i obsługowym, delegowania uprawnień, sprawowania kontroli i planowania działań.
Podczas trwania praktyk Pani................... wykazywała się dużym zaangażowaniem, rzetelnością i odpowiedzialnością za wykonywane zadania. Na szczególną uwagę zasługuje jej pogodne usposobienie, które pomagało w utrzymywaniu pozytywnych relacji z pracownikami szkoły. Praktyki potwierdziły również jej dobrą znajomość prawa oświatowego i ogólnych zasad funkcjonowania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.