X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48531
Przesłano:

Przykładowa opinia z przebiegu praktyki pedagogicznej w przedszkolu

........................................ ........................................
(Miejscowość, data) (pieczątka placówki)

PRZYKŁADOWA OPINIA
Z PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

Imię i nazwisko studentki/studenta ........................................

Pan/Pani ........................................ odbyła praktykę pedagogiczną w Przedszkolu nr ........ w ........................................ w grupie dzieci ............... letnich w terminie: ........................................
W trakcie odbywanej praktyki, Pani ...................................... poznała organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w grupie. Analizowała dokumenty, min: statut przedszkola, koncepcję przedszkola, plan rozwoju przedszkola. Poznała obowiązujące na terenie placówki regulaminy. Zapoznała się z dokumentacją związaną z pracą w grupie, min: roczny plan pracy przedszkola, plany miesięczne, prowadzenie zapisów do dziennika zajęć, plan współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Praktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przez nauczyciela w grupie oraz wspólnie z nim dokonywała szczegółowej analizy i oceny ich przebiegu. Obserwowała także zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez innego nauczyciela oraz zajęcia z rytmiki i religii. Studentka pomagała również w przygotowaniach do uroczystości z okazji Dnia Sportu w placówce. Praktykantkę cechuje bardzo duże zaangażowanie, zdyscyplinowanie oraz umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z dziećmi i pracownikami przedszkola. Jest miłą i serdeczną osobą oraz wykazuję się opiekuńczym stosunkiem do dzieci.
Praktykę oceniam na bardzo dobry.

........................................
Podpis opiekuna praktyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.