X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49962
Przesłano:

Depresja - jak uwrażliwić uczniów na niepokojące sygnały

Temat: Depresja - jak uwrażliwić uczniów na niepokojące sygnały.

Cel główny:
czym jest depresja młodzieńcza, jak ją rozpoznać oraz co można zrobić, aby pomóc osobie chorej

Cele szczegółowe:
uczeń:
potrafi wyjaśnić, że depresja jest chorobą, którą można skutecznie leczyć
potrafi wymienić objawy depresji
wskazuje miejsca, w których osoba chora na depresję może uzyskać specjalistyczną pomoc,
potrafi wskazać sposoby pomocy osobie z depresją.

Metody:
burza pomysłów,
mapa mentalna
praca z wykorzystaniem filmu
mini-wykład,
dyskusja
prezentacja

Forma pracy:
indywidualna
grupowa

Środki dydaktyczne i materiały:
mazaki, brązowy papier, filmy („Depresja - Wielu z nas ma swojego "czarnego psa"”), projektor, komputer, głośniki, ulotka

Czas trwania zajęć
45- 60 minut
Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasa 6 – 8

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Faza wstępna
Powitanie podanie informacji organizacyjnych

Przedstawienie celu zajęć
Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się, czym jest depresja młodzieńcza, jak ją rozpoznać
oraz co można zrobić, aby pomóc osobie chorej.

II Faza realizująca
Burza mózgów
Z czym Wam się kojarzy słowo „DEPRESJA” (Skojarzenia należy zapisać na tablicy)

Ugruntowanie wiedzy na temat depresji
Objawy depresji:
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (ilość grup zależna jest od liczebności klasy – dobrze, aby w grupie było około 4-5 osób).
Każda z grup dostaje duży arkusz szarego papieru oraz flamastry, markery. Grupy mają za zadanie odrysować na nim postać człowieka (jeden z uczniów kładzie się na kartce, inny odrysowuje jego kształt). Na plakacie uczniowie wypisują, jakie objawy, emocje, odczucia i myśli mogą towarzyszyć osobie cierpiącej na depresję. W trakcie pracy nauczyciel porusza się między grupami. W razie potrzeby zadaje pytania pomocnicze, np.:
„Czy to możliwe, że osobie w depresji towarzyszą objawy fizyczne, jak np. bóle głowy?

Nauczyciel mówi uczniom o tym, że za chwilę obejrzą film „Depresja - Wielu z nas ma swojego "czarnego psa”” opowiadający historię ich rówieśniczki.

Zadaniem dzieci podczas oglądania filmu będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
(nauczyciel zapisuje pytania na tablicy)
- Jakie są objawy depresji?
- Co można zrobić, by pomóc osobie chorej na depresję?
- Jak wygląda świat widziany oczami osoby chorej na depresję?
- Jak zmienia się życie osoby chorej na depresję po podjęciu przez nią leczenia?

Po obejrzeniu filmu dzieci wspólnie ustalają odpowiedzi na pytania, które zostały zapisane na tablicy. W sytuacji, kiedy odpowiedź będzie niepełna, nauczyciel dopytuje pozostałych uczniów i uczennice o jej uzupełnienie.

III Faza podsumowująca
Podsumowanie zajęć
Ważne, aby na zakończenie nauczyciel podsumował najważniejsze informacje na temat depresji, a także zwrócił uwagę uczniów na fakt, że każda osoba, która podejrzewa, że może chorować, powinna zwrócić się o pomoc do specjalisty.
Wskazanie możliwości poszukiwania pomocy
Rozdanie ulotek informacyjnych

Dominika Sojka - Oleś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.