X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4948
Przesłano:

Scenariusze lekcji: Wiersze Wandy Chotomskiej na lekcjach plastyki - zajęć pozaszkolnych

SCENARIUSZE LEKCJI – 4 przykłady

Scenariusz lekcji integrujących treści plastyki oraz języka polskiego stanowią przykład zastosowania przekładu intersemiotycznego – metody, która niezwykle uatrakcyjnia zajęcia i ułatwia dzieciom odczytywanie treści dzieł sztuki.

SCENARIUSZ NR 1

Uczestnicy:
dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach pozaszkolnych w czasie ferii zimowych

Czas: 1,5 godziny (2 godziny lekcyjne)

Temat: Wanda Chotomska i jej „Wypożyczalnia skrzydeł” – ilustracje do wiersza.

Cel główny:
- Poznanie sylwetki Wandy Chotomskiej
- Rozbudzenie zainteresowania literaturą – poezją Chotomskiej
- Rozbudzenie czytelnictwa
- Poznanie wiersza „Wypożyczalnia skrzydeł”
- Umiejętności interpretowania treści literackich w twórczości plastycznej
- Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności twórczych
- Kształtowanie postaw estetycznych.

Cele operacyjne – dziecko:
- zna sylwetke Wandy Chotomskiej i jej twórczość
- Zna wiersz „Wypożyczalnia skrzydeł” i potrafi go przeczytać
- Potrafi opisać słownie wiersz, rozumie go
- Potrafi wyodrębnić w wierszu obrazy plastyczne, sceny
- Potrafi narysować wybraną scenę
- Potrafi współpracować z grupą i stworzyć wspólna wizję scenerii wiersza

Metody: wykład, głośne i ciche czytanie wiersza, słuchanie wiersza, rozmowa kierowana, realizacja plastyczna

Formy: indywidualna i częściowo zbiorowa praca dzieci, praca w parach

Pomoce:
- tomiki wierszy Wandy Chotomskiej
- notatka biograficzna ze zdjęciem poetki
- tekst wiersza i jego kserokopie
- ołówek, papier, kredki – pastele

Przebieg lekcji:
1. Krótki wykład na temat życia Wandy Chotomskiej i jej twórczości
2. Głośne przeczytanie tekstu wiersza przez nauczyciela
3. Rozdanie kserokopii tekstów dzieciom
4. Ciche czytanie tekstu przez dzieci
5. Swobodne wypowiedzi na temat wierszy – pod kierunkiem nauczyciela
6. Podział grupy na pary i rozdanie ołówków – zadanie: podział wiersza na sceny (obrazy)
7. Wypowiedzi uczniów na temat podziału wiersza – wyodrębnienie obrazów i ich opisanie
8. Nauczyciel zapisuje na tablicy
9. Przydzielenie dzieciom – każdemu z osobna – jednej sceny do namalowania
10. Realizacja zadania: wykonanie ilustracji do wiersza – dzieci malują swoją scenę, ale współpracują ze sobą przy tworzeniu obrazu plastycznego. Nauczyciel udziela indywidualnej korekty.
11. Prezentacja prac uczniów – przy tym nauczyciel jeszcze raz odczytuje głośno tekst wiersza.
12. Podsumowanie zajęć – ekspozycja prac i ich ocena przez dzieci


SCENARIUSZ NR 2

Uczestnicy:
dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach pozaszkolnych w czasie ferii zimowych

Czas: 1,5 godziny (2 godziny lekcyjne)

Temat: Mój „Taniec z wężem”.

Cel główny:
- Poznanie wiersza „Taniec z wężem”
- Rozbudzenie zainteresowania literaturą – poezją Chotomskiej
- Rozbudzenie czytelnictwa
- Umiejętności interpretowania treści literackich w twórczości plastycznej
- Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności twórczych
- Kształtowanie postaw estetycznych.

Cele operacyjne – dziecko:
- Zna wiersz „Taniec z wężem” i potrafi go przeczytać
- Potrafi opisać słownie wiersz, rozumie go
- Potrafi wyodrębnić w wierszu obrazy plastyczne, sceny
- Potrafi pokazać za pomocą pracy plastycznej realizację zadania
- Potrafi wypowiadać się na temat swojej pracy, dokonać samooceny i oceny innych
- Umie przedstawić siebie, węża i pokazać ruch w tańcu

Metody: głośne i ciche czytanie wiersza, słuchanie wiersza, rozmowa kierowana, realizacja plastyczna, pokaz

Formy: indywidualna praca dzieci

Pomoce:
- tekst wiersza i jego kserokopie
- albumy przyrodnicze (o wężach)
- „Ilustrowana dziecięca encyklopedia, czyli zbiór różnych wiadomości”(Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Oleksiejuk, Warszaw, 2004
- ołówek, wycinanki, plastelina, krepa, klej

Przebieg lekcji:
1. Pogadanka na temat tańca; demonstracje dzieci jak tańczą. Nauczyciel pokazuje dzieciom encyklopedię
2. Głośne przeczytanie tekstu wiersza przez nauczyciela
3. Rozdanie kserokopii tekstów dzieciom
4. Ciche czytanie tekstu przez dzieci
5. Swobodne wypowiedzi na temat wierszy – pod kierunkiem nauczyciela
6. Nawiązanie rozmowy do węży; pokazanie albumów z wężami
7. Przydzielenie uczniom zadania- Mój taniec z wężem - i wyjaśnienie dzieciom techniki kolażu
8. Realizacja zadania: wykonanie kolażu (praca samodzielna, indywidualna)
9. Nauczyciel udziela indywidualnej korekty.
10. Prezentacja prac dzieci – dzieci opisują swoja pracę..
11. Podsumowanie zajęć – ekspozycja prac.


SCENARIUSZ NR 3

Uczestnicy: dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach pozaszkolnych w czasie ferii zimowych

Czas: 1,5 godziny (2 godziny lekcyjne)

Temat: Skąd się biorą dziury w serze?.

Cel główny:
- Poznanie wiersza „Dziury w serze” Wandy Chotomskiej
- Rozbudzenie zainteresowania literaturą – poezją Chotomskiej
- Rozbudzenie czytelnictwa
- Umiejętności interpretowania treści literackich w twórczości plastycznej
- Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności twórczych
- Kształtowanie postaw estetycznych.

Cele operacyjne – dziecko:
- Zna wiersz „Dziury w serze” i potrafi go przeczytać
- Potrafi opisać słownie wiersz, rozumie go
- Potrafi wyodrębnić w wierszu obrazy plastyczne, sceny
- Potrafi w formie plastycznej – rysunku – przedstawić skąd się biorą dziury w serze
- Potrafi wypowiadać się na temat swojej pracy, dokonać samooceny i oceny innych

Metody: pokaz, głośne i ciche czytanie wiersza, słuchanie wiersza, rozmowa kierowana, realizacja plastyczna

Formy: indywidualna praca dzieci

Pomoce:
- Sery – różne gatunki (3 przykłady)
- tekst wiersza i kserokopie
- cienkopis czarny lub granatowy (lub tusz), farby plakatowe, papier – brystol żółty

Przebieg lekcji:
1. Głośne przeczytanie tekstu wiersza przez nauczyciela
2. Rozdanie kserokopii tekstów dzieciom
3. Ciche czytanie tekstu przez dzieci
4. Oddanie tekstów nauczycielowi
5. Swobodne wypowiedzi na temat wiersza – pod kierunkiem nauczyciela
6. Pokaz – sery
7. Pogadanka na temat serów, ich gatunków, budowy
8. Realizacja plastyczna zadania – próba odpowiedzi dzieci na pytanie, ską d się biorą dziury w serze; wcześniej nauczyciel wyznacza kolejność wykonania pracy (kontury cienkopisem, wypełnienie farbą)
9. Nauczyciel udziela indywidualnej korekty.
10. Prezentacja prac uczniów .
11. Podsumowanie zajęć – ekspozycja prac i ich ocena.


SCENARIUSZ NR 4

Uczestnicy:
dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach pozaszkolnych w czasie ferii zimowych

Czas: 1,5 godziny (2 godziny lekcyjne)

Temat: Zamieszkały w naszych szarych miastach...motyle.

Cel główny:
- Poznanie wiersza „Motyle” Wandy Chotomskiej
- Rozbudzenie zainteresowania literaturą – poezją Chotomskiej
- Rozbudzenie czytelnictwa
- Umiejętności interpretowania treści literackich w twórczości plastycznej
- Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności twórczych
- Kształtowanie postaw estetycznych.

Cele operacyjne – dziecko:
- Zna wiersz „Motyle” i potrafi go przeczytać
- Potrafi opisać słownie wiersz, rozumie go
- Potrafi wyodrębnić w wierszu obrazy plastyczne, sceny
- Potrafi w formie plastycznej – rysunku – przedstawić skąd się biorą dziury w serze
- Potrafi wypowiadać się na temat swojej pracy, dokonać samooceny i oceny innych
- Umie wykonać motyla

Metody: pokaz, głośne i ciche czytanie wiersza, słuchanie wiersza, rozmowa kierowana, realizacja plastyczna

Formy: indywidualna praca dzieci

Pomoce:
- Albumy przyrodnicze - motyle
- tekst wiersza i kserokopie
- szare gazety, wycinanki, szary brystol, kolorowy papier, klej
-
Przebieg lekcji:
1. Głośne przeczytanie tekstu wiersza przez nauczyciela
2. Rozdanie kserokopii tekstów dzieciom
3. Ciche czytanie tekstu przez dzieci
4. Swobodne wypowiedzi na temat wiersza – pod kierunkiem nauczyciela
5. Pogadanka na temat aglomeracji miejskich, blokowisk
6. Pokaz – albumy ze zdjęciami motyli
7. Realizacja plastyczna zadania –zasiedlenie kolorowych motyli w blokowiskach wykonanych z gazet (wyjście w przestrzeń). Nauczyciel udziela indywidualnej korekty.
8. Prezentacja prac uczniów .
9. Akcja: umieszczenie motyli (dodatkowo wykonanych) na ścianach wnętrza Klubu Garnizonowego.
10. Podsumowanie zajęć – ekspozycja prac i ocena realizacji zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.