X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49475
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja z j.niemieckiego - Deutsch in Rätseln. Język niemiecki w zagadkach

Deutsch in Rätseln © 2021 by Maria Strzelczyk is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Deutsch in Rätseln
(Język niemiecki w zagadkach)

METODYCZNA INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Autor innowacji:
Maria Strzelczyk

Cel innowacji:
Rozbudzenie motywacji wewnętrznej do nauki języka wśród uczniów klas 7 i 8, którzy uczą się języka niemieckiego jako języka obcego oraz uczniów klas 4-8, którzy uczą się języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zdobycia przez nich umiejętności sprawnego korzystania ze słownika w wersji papierowej lub elektronicznej podczas rozwiązywania zagadek w języku niemieckim umieszczonych w formularzach Google

Data wprowadzenia: 15.09.2021
Data zakończenia: 24.06.2022

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas 7 i 8, którzy uczą się języka niemieckiego jako języka obcego oraz uczniowie klas 4-8, którzy uczą się języka niemieckiego mniejszości narodowej.
Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/22 .
Umieszczenie zadań konkursowych na stronie szkoły będzie odbywać się cyklicznie, przynajmniej 3 razy w każdym semestrze.
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Niniejsza innowacja ma na celu zaangażowanie uczniów do systematycznej nauki poprzez rozwiązywanie zagadek, cyklicznie umieszczanych na stronie szkoły.
Ma ona zachęcać uczniów do samodzielności, przekonać do korzystania ze słownika, do poszerzania swojej bazy aktywnego słownictwa.
Innowacja Deutsch in Rätseln jest moją odpowiedzią na teraźniejsze potrzeby uczniów. W czasie mojej pracy pedagogicznej zauważyłam, że uczniowie bardzo często pytają o zadania dodatkowe, i to nie tylko pod koniec semestru, ale w ciągu całego roku szkolnego. Jest to spowodowane różnymi czynnikami - niekiedy materiał z podręcznika jest za trudny, czasem jest mniej ciekawy, a często zadania dodatkowe są dla uczniów ambitnych sposobem na wyjście poza podręcznikowy schemat. Mamy obecnie bardzo niepewną sytuację w szkolnictwie - nie wiadomo, czy i kiedy przejdziemy na naukę zdalną albo hybrydową - dlatego zdecydowałam się na umieszczanie zagadek w formularzu Google. Formularze te są stosunkowo nową formą pracy z uczniami. Jest ona możliwa do realizacji w czasie tradycyjnych zajęć lekcyjnych, przy wykorzystaniu szkolnych komputerów, a także w czasie nauki zdalnej, w domowym zaciszu, nawet na telefonach komórkowych. Najnowsze badania sugerują, że uczniowska umiejętność skupienia uwagi jest obniżona, dlatego zdecydowałam się na zagadki - na teksty krótkie, śmieszne, rymowane, które będą w stanie uczniów zmotywować do podjęcia wyzwania, zmotywować i nie zanudzić czy zniechęcić.
W formularzach wykorzystywane będą autentyczne teksty wyszukane przeze mnie w fachowej literaturze, a także w źródłach internetowych.
Wyniki i uwagi zostaną opracowane w semestralnych sprawozdaniach.
Cele innowacji
Cel główny: zachęcenie uczniów do poszerzania swoich umiejętności z języka niemieckiego
Cele szczegółowe:
- kształtowanie u uczniów postawy ciekawości oraz logicznego myślenia,
- zdobycie dodatkowej wiedzy z różnych dziedzin,
- rozszerzenie zakresu słownictwa.
Metody i formy pracy
- wykorzystanie TiK
- praca indywidualna - uczniowie klas 7 i 8, praca w parach/ grupach na zajęciach języka mniejszości narodowej
Przewidywane korzyści wdrożenia innowacji
Uczniowie:
✔ Zdobywają wiedzę jednocześnie poprawiając swoje umiejętności z pracą z narzędziami TiK
✔ Uczą się bez stresu, z zaangażowaniem - zadania w formularzach nie są obowiązkowe, ale pojawiają się cyklicznie, uczeń ma możliwość wybrania interesującego go tematu i pasującego mu terminu,
Nauczyciel:
✔ Wykorzystuje naturalny potencjał uczniów do zdobywania nowych umiejętności.
✔ Proponuje uczniom zdobywanie nowych wiadomości z wykorzystaniem narzędzi TiK
✔ Wzmacnia pozytywnie uczniów umożliwiając im zdobycie dodatkowych ocen/ plusów w ciągu całego roku szkolnego, a nie tylko w okresie ustalania ocen śródrocznych czy końcoworocznych

Tematyka formularzy
Pierwszy formularz - planowany na Europejski Dzień Języków dotyczy ciekawostek związanych z poszczególnymi krajami.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Tc9iSveDIzIv0C6TAOADG_KrQDl82WmQAwhEMxf8u-tpzw/viewform?usp=sf_link

Pozostałe uwzględnią tematy takie jak - święta i uroczystości w państwach niemieckiego obszaru językowego, tematy związane z przyrodą i ekologią, co jest zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2021/22, być może także tematy zaproponowane przez uczniów.
Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, rozmowy z rodzicami wg potrzeb.
Zestawienie rozwiązanych formularzy pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów.
Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.

Spodziewane efekty
Wpływ na pracę szkoły:
✔ Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez nowatorskie działania
✔ Rozwój samoświadomości uczniów
✔ Pomoc uczniom ze SPE oraz uczniom migrantom chcącym rozwijać umiejętności językowe
✔ Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów
✔ Promocja szkoły w środowisku lokalnym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.