X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49440
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

PLAN PRACY

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2022 / 2023

TEMAT TYGODNIA / ZADANIA DO REALIZACJI / TERMIN

1. Poznajemy tradycje i zwyczaje naszej świetlicy szkolnej
• Uroczyste powitanie nowych uczniów naszej świetlicy szkolnej
• Poznajemy się- wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy
• Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy
• Pogadanka na temat poszanowania sprzętu, gier i zabawek znajdujących się w sali
• Opracowanie zbioru zasad i reguł dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania
• Przygotowanie i wyposażenie sali do pracy z dziećmi
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć
• Gromadzenie materiałów papierniczych i przyborów do prac manualnych
• Porządkowanie pomocy dydaktycznych
• Zorganizowanie kącików prac manualnych przygotowanych przez uczniów
Wrzesień
2. Zabawy integracyjne, zabawy grupowe, gry planszowe, stolikowe, układanie puzzli, zabawy zabawkami, czytanie bajek, prace plastyczne, manualne.
Pomoc uczniom mającym problemy z nauką
• Iskierka, Wesoły balon, Po mojej prawej ręce, Lustro, Supeł, Kto ma zapałkę, Zgadnij czyje słyszysz imię, W domku kipi mleko itp.
• Poznanie potrzeb edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce
• Indywidualna pomoc uczniom mającym trudności w nauce
• Nauka poprzez zabawę
Cały rok
3. Kultura, na co dzień
• „Czarodziejskie słowa” ułatwiające życie, przypomnienie o zasadzie życzliwości i uprzejmości wobec innych
• Pogadanka na temat kultury osobistej w szkole i poza nią
• Omawianie wybranych sytuacji z życia codziennego i związanych z nimi zachowań
• Rozmowy i zabawy kształtujące i utrwalające nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych
• Jak się zachowywać? – rozmowa nt. zachowania w miejscach publicznych ( np. sklep, stołówka szkolna, biblioteka szkolna, czytelnia itp. )
• Właściwe zwracanie się do siebie, pracowników szkoły, osób starszych
• Eliminowanie z własnego zachowania brzydkich wyrazów
• Dążenie do integracji uczniów z różnych środowisk
Wrzesień
4. Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego
• Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły – rozmowa, ćwiczenia praktyczne w terenie. Przechodzenie przez jezdnię, zwracanie uwagi na znaki drogowe
• Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy- oglądanie filmów edukacyjnych, odgrywanie scenek rodzajowych
• Odblaski- ważny element przy tornistrze
• Zagadki o tematyce ruchu drogowego
• Zgaduj-zgadula, czy znasz ten znak?
• Drogowy znak wie, co i jak – rozpoznawanie podstawowych znaków drogowych
• Rysowanie poznanych znaków
• Moja droga do szkoły- technika dowolna
Wrzesień
1. Dziecko jako osoba
• Wywieszanie zdjęć lub podobizn dzieci i ich imion w Sali
• Wyjaśnienie pojęć: godność, tolerancja, uprzedzenie, stereotyp
• Czytanie bajek terapeutycznych rozwijających postawę tolerancji, uczących szacunku i akceptacji innych osób A. Łaba: "Grzyb Borowik", M. Malicka "Pajączek"
• Zabawy z wykorzystaniem lustra ( naśladowanie min, obserwacja)
• Malowanie autoportretu, malowanie całej postaci
• Poczucie tożsamości, pojecie „Ja”
• Szacunek własnej osoby, poczucie własnej wartości
• "Jestem tolerancyjny"- pogadanka na temat podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa itp.
Październik
2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
• Zapoznanie uczniów ze znaczeniem święta, jakim jest Dzień KEN
• Parę słów o naszej pani- rozmowa na temat pracy nauczyciela
• Cechy idealnego nauczyciela- burza mózgów
• Kto pracuje w naszej szkole- rozmowa kierowana
• Wyrabianie szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły
• Redagowanie życzeń z okazji Dnia KEN (przypomnienie zasad pisania życzeń, formy grzecznościowe, wielkie litery)
• Laurka lub kwiatek dla Pani- praca plastyczna mieszanymi technikami
• Mój wymarzony nauczyciel – portret
Październik
3. Jesień jako pora roku
• Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch , dotyk). Jak rozpoznać jesień? – kolor (wzrok), wicher ( słuch)
• Rozwiązywanie krzyżówki, rebusów i zagadek
• Ruch Ziemi dookoła Słońca i związane z nim zmiany zachodzące w pogodzie- filmy edukacyjne
• Omówienie pojęć: jesień kalendarzowa, jesień astronomiczna
• Czytanie wiersza J. Czechowicz "Jesień"
• Malujemy obraz poznanej jesieni
• Nazywanie drzew i segregowanie liści
• Wykonanie zielnika jesiennego
• Praca plastyczna – jesienne drzewo – wydzieranka z kolorowego papieru, stemple pomalowanymi liśćmi, wyklejanie grzybków z plasteliny, prace wykonywane z tworzywa naturalnego
• Jesienne nastroje w muzyce- słuchanie utworu Vivaldiego "Cztery Pory Roku- Jesień"
Październik
4. Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy w szkole i poza nią
• Poznajemy pojęcie agresji, jak się zachowywać w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami agresji, gdzie szukać pomocy- rozmowa kierowana
• Uczymy się żyć w przyjaźni. Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?. Układamy przepis na dobrego przyjaciela
• Dlaczego warto być miłym i uprzejmym?- burza mózgów
• Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje. Jak poradzić sobie z własnym gniewem- propozycje dzieci
• Asertywność, zachowanie w kryzysowych sytuacjach
• Jak wygląda złość?- praca plastyczna
Październik
1. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli
• Rozmowa na temat Święta Zmarłych- jak obchodzone jest to święto w Polsce, a jak w Stanach Zjednoczonych czy Meksyku
• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat tych, którzy odeszli- rozmowa kierowana
• Wszyscy pamiętajmy o grobach naszych bliskich
• Przypomnienie o właściwym zachowaniu na cmentarzu
• Czytanie wierszy "Zaduszkowe pomyłki", "Płoną znicze", "Zaduszki"
• Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza
• Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie
• Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń, wykonanie dyń z papieru
Listopad
2. 11 LISTOPADA – Święto Odzyskania Niepodległości
• Wyjaśnienie znaczenia symboliki święta
• Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jej obchodów
• Rozmowa na temat odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych i państwowych
• Znaczenie symboli narodowych: hymn, godło, flaga
• Wykonanie symbolu narodowego- technika dowolna
• Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem Polska
• Czytanie legendy o Powstaniu Państwa Polskiego
• Pogadanka na temat:, Kim jest Polak? Co to znaczy być patriotą
Listopad
3. Odlot ptaków
• Oglądanie i czytanie ciekawostek o ptakach
• Przeglądanie albumów przyrodniczych
• Jak zaopiekować się ptakami, które z różnych powodów nie mogą odlecieć- rozmowa kierowana
• Kolorowanie malowanek o ptakach
• Rozwiązywanie rebusów, wykreślanek, zagadek o ptakach
• Praca przestrzenna- Karmnik dla ptaków
• Origami płaskie i przestrzenne- ptaki
• Nauka piosenki o ptakach pt. "Ptaków śpiew"
Listopad
4. Andrzejki
• " W świecie magii i czarów"- pogadanka na temat zwyczajów wieczorów andrzejkowych
• Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek
• Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony
• Wróżby andrzejkowe, lanie wosku, konkursy
• Nocne obrazki- wydrapywanka na czarnym tle
• Umacnianie więzi między uczniami poprzez wspólną zabawę
• Imieniny- święta imion. Tradycja obchodzenia imienin (Andrzejki, Katarzynki)- poznajemy znaczenie naszych imion
Listopad
1. Wolontariusze- pomocnicy Mikołaja
• Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu
• Poznanie historii Świętego Mikołaja oraz tradycji z nimi związanych w różnych regionach Polski
• Nauka piosenek i wierszy o Świętym Mikołaju
• Wspólne redagowanie listu do Świętego Mikołaja
• "Mój wymarzony prezent"- praca pastelami
• "Dziadek Mróz"- praca plastyczna z papieru i waty
• Przygotowanie drobnych upominków dla najbliższych. Pogadanka na temat sprawiania przyjemności innym
Grudzień
2. 6 Grudnia Mikołajki
• Przyjmujemy w swoim gronie Świętego Mikołaja
• Choinka symbol świąt, czytanie legendy o pochodzeniu choinki
• Wykonanie różnorodnych ozdób, kartek świątecznych, wspólne redagowanie życzeń
• Tradycje Bożego Narodzenia
• Opowiadanie o przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia
• Słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd
• "Dziewczynka z zapałkami"- czytanie baśni; rozmowa na temat przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach
• Quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu
• Oglądanie filmów o Bożym Narodzeniu
Grudzień
3. Pomaganie oraz obowiązki dzieci i dorosłych
• Udzielanie pomocy dorosłym i dzieciom, dostrzeganie potrzeb innych
• Wypełnianie własnych, dziecięcych obowiązków w domu- rozmowa kierowana
• Udzielanie pomocy i jej przyjmowanie
• Obowiązki dziecka i dorosłego- pogadanka
Grudzień
4. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę
• Rozmowy o sposobach opieki nad zwierzętami zimą; np. dokarmianie ptaków
• Lepienie przy użyciu plasteliny wybranego ptaka
• Układanie zagadek o zwierzętach
• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wykorzystaniem atlasu
• Zachęcanie dzieci do opieki nad zwierzętami podczas zimy
• Ptaki zimujące w Polsce ( sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł, sójka)
• Kolorowanie malowanek o ptakach
• Origami płaskie lub przestrzenne- ptaki
• Ornitolog- kto to taki?
• Oglądanie filmów przyrodniczych
Grudzień
1. Ciało człowieka
• Rozpoznawanie części ciała, poznawanie ich nazw
• Wiedza o własnym ciele, budowie i działaniu wybranych organów- praca z atlasem
• Porównywanie swojego wyglądu ( włosy, oczy, wzrost itp.) - zabawa w grupach
• Wykonanie ćwiczeń ruchowych w formie zabawy, ćwiczenia relaksacyjne
• Styczeń
2. Zabawy zimowe
• Konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
• Pogadanka na temat niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu jezdni
• Pogadanka o prawidłowym ubieraniu się zimą. Jak dbać o zdrowie zimą- rozmowa kierowana
• Zabawy zimowe- praca plastyczna przy użyciu pasty do zębów
• Przysłowia związane z zimą
• Zimowe dyscypliny sportowe,
• Gry i zabawy dramowe; "Odgadnij jaki to sport?"
Styczeń
3. Rodzice naszych rodziców- pamiętajmy o święcie Babci i Dziadka
• Rozmowa na temat Babci i Dziadka ( szacunek, pomoc dla osób starszych)
• Układanie życzeń dla dziadków
• Malowanie portretu Babci i Dziadka- technika dowolna- wystawa prac w sali
• Wykonanie upominków dla dziadków
• Słuchanie piosenki o babci i dziadku pt: "Dzień Babci i Dziadka"
Styczeń
4. Promocja zdrowia
• Rozmowa na temat: Dlaczego należy dbać o zdrowie?
• Słuchanie piosenki „Witaminki” i „Śnieżnobiały uśmiech”
• Poznawanie zasad właściwego odżywiania i różnych produktów żywnościowych-, co jest zdrowe a co szkodliwe
• Praca pielęgniarki szkolnej- Czy jest ważna?- pogadanka
• Pogadanka na temat ruchu i aktywności fizycznej dla profilaktyki zdrowia
• Wykonanie plakatu grupowego na temat zdrowego odżywiania
Styczeń
1. Zimowe wieczory w baśniowym świecie
• Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką
• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, bajkami, baśniami, poezją
• Promowanie czytelnictwa wśród dzieci
• Dlaczego warto czytać baśnie?- Wypowiedzi dzieci
• Czym charakteryzuje się baśń?- Budowa, treść, bohaterowie- rozmowa kierowana
• Co to jest bajka?- Różnica między bajką i baśnią. Czy lubimy czytać bajki i baśnie? Jeśli tak, to dlaczego?
• Czytanie wybranych baśni Hansa Christiana Andersena i braci Grimm oraz bajek I. Krasickiego
Luty
2. Walentynki
• Kim był święty Walenty i dlaczego jest patronatem zakochanych?- rozmowa kierowana
• Pozytywne uczucia- znamy i wymieniamy. Wypowiedzi dzieci na temat uczuć takich jak: miłość, szacunek, sympatia, radość
• Wysłuchanie wiersza "Walemtynki"
• Kto kogo kocha, kto kogo lubi, kto kogo szanuje? Zagadki słowne
• Wykonanie serduszek- wzajemne obdarowywanie się prezentami
• Zabawy walentynkowe przy muzyce: "Tańczące balony"
Luty
3. Ruch i rekreacja
• Zabawy ruchowe, które lubimy - rozmowa
• Konieczność ruchu dla prawidłowego funkcjonowania ciała człowieka - rozmowa kierowana
• Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportu
• Mój ulubiony sportowiec- portret- wystawa prac w sali
• Oglądanie czasopism o sporcie- wyjście do czytelni szkolnej
Luty
1. Dzień Kobiet
• Historia święta Kobiet – pogadanka
• Sławne Polki i ich osiągnięcia – pogadanka
• Mamy, ciocie, babcie – też kobiety – wykonanie kwiatka lub laurki techniką dowolną
• Czytanie wiersza H. Łochckiej: "Tyle kobiet dookoła"- wspólna interpretacja wiersza
• Zagadki dotyczące zawodu kobiet
• Co możemy zrobić dla kobiet w dniu ich święta? wypowiedzi dzieci
Marzec
2. Wiosna ach to ty!
• W marcu jak w garncu- swobodne wypowiedzi dzieci, cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność
• Zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta- rozmowa kierowana
• Wyjście na boisko szkolne w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny
• Malowanie farbami plakatu pt. „Wiosna radosna”
• Pogadanka na temat: Wiosenne prace w ogrodzie
• Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce wiosennej – praca w grupach
• Wysłuchanie opowiadania "Wiosna w lesie" i "Szukamy Wiosny" H. Zdzitowieckiej
Marzec
3. Poznajemy zawody kobiet i mężczyzn
• Jakie zawody wykonują kobiety i mężczyźni?, poznanie różnych zawodów- zawody nieznane i zapomniane
• Kim chciałbym zostać jak dorosnę?, Mój wymarzony zawód- malowanie kredkami, farbami
• Rozwiązywanie zagadek związanych z różnymi zawodami- praca w grupach
• Zabawa pantomimiczna-, Jaki to zawód?
• Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem: "Znam zawody"
Marzec
4. Teatr i Ty możesz zostać aktorem
• Rozbudzanie u uczniów postaw twórczych
• Pogadanka nt. zachowania się w teatrze, odpowiedniego ubioru do teatru
• Dlaczego ludzie chodzą do teatru?- swobodne wypowiedzi dzieci, odwołanie się do własnych doświadczeń
• Kto pracuje w teatrze?- rozmowa kierowana
• Zabawa w rozwijanie zdań, zabawy w naśladowanie
• Czytanie wierszyków łamiących języki
• Praca plastyczna- kukiełka
• Zabawa w teatr- odgrywanie scenek z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych kukiełek
Marzec
1. Poznajemy tradycje wielkanocne
• Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świątecznym, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach
• Wykonanie palmy wielkanocnej z materiałów zgromadzonych przez dzieci
• Wykonanie kartek świątecznych- technika dowolna
• Układanie życzeń świątecznych
• Wykonanie ozdób świątecznych (wydmuszki, stroiki itp.)
• Symbolika koszyka- rozmowa kierowana nt. produktów znajdujących się w koszyku wielkanocnym i ich symboliki
• Zając z podarunkiem- przestrzenna praca plastyczna
Kwiecień
2. Ziemia- nasz wspólny dom
• Rozwijanie poczucia piękna i dostrzegania harmonii w przyrodzie- wdrażanie dzieci do szanowania Ziemi- naszej planety
• Poszerzanie wiedzy na temat recyklingu i segregowania śmieci
• Swobodne wypowiedzi dzieci nt. Jak powinniśmy szanować naszą planetę?
• Rozmowa nt. zagrożeń środowiska- wyszukanie informacji w Internecie
• "Ratujmy przyrodę"- mini debata ekologiczna
• "Recykling" - objaśnienie znaczenia, rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków
• Rebusy i szarady ekologiczne
• Układanie haseł o ochronie przyrody
• Cuda z makulatury- praca plastyczna
Kwiecień
3. Najbliższa okolica
• Kto mieszka blisko mnie?- pogadanka
• Pojęcia sąsiad, blisko, daleko ,obok, naprzeciwko
• Wiedza na temat najbliższej okolicy, umiejętność poruszania się w przestrzeni
• Poznawanie drogi do domu- co spotkam po drodze ze szkoły do domu?- pogadanka
• Ważne miejsca w naszej miejscowości np. apteka, szpital, dom kultury, urząd miasta, kościół itp.
• Praca plastyczna pt. Moja okolica"
Kwiecień
4 Moje hobby, zainteresowania
• Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną
• Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego
• Hobby, kolekcje dzieci- pogadanka
• Tworzenie albumów
• Oglądanie ciekawostek i skarbów przyniesionych przez dzieci
• Robienie zabawek i wykorzystanie ich do zabaw w grupie
• Kształtowanie poczucia wartości, ważności oraz dumy, poczucia tożsamości, szanowania prywatności
• Kalambury, scenki rodzajowe- jakie to hobby?
Kwiecień
1.Wiosenne poezjowanie
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
• Prezentacje słowne ulubionych książek, wierszy, autorów- rozmowa kierowana
• Oglądanie bajek przyniesionych przez dzieci
• Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książki a oglądaniem filmu
• Wyjaśnienie pojęcia: autor, pisarz, druk, ilustrator, okładka, ilustracja
• Rebusy i zagadki związane z wybranymi wierszami poetów dziecięcych
• Konkurs na najładniej odczytany wiersz
• Wyjście do biblioteki szkolnej
• Mali poeci- tworzenie utworów wierszowanych (tematyka dowolna) przez dzieci indywidualnie lub w grupach. Odczytywanie prac na forum grupy
• Praca plastyczna- wykonanie zakładki do książki
Maj
2. W świecie owadów
• Owady i ich świat- rozmowa kierowana
• Biedronka- cechy charakterystyczne, wykonanie biedronki z papieru
• Motyl- kolorowy cud przyrody
• Pszczoła- owad pożyteczny
• Kolorowa łąka- wykonanie dekoracji i umieszczenie wykonanych owadów w sali
• Słuchanie piosenek owadach
• Rozwiązywanie rebusów, wykreśanek
Maj
3. Mój dom moja rodzina
• Rola rodziny w życiu człowieka- rozmowa kierowana
• Rodzina bliższa i dalsza- wyjaśnienie pojęć takich jak: kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa itp.
• Tworzenie drzewa genealogicznego własnej rodziny
• Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach- burza mózgów
• Wykonanie upominków dla mamy i taty przy użyciu masy solnej
• Nauka piosenki o mamie i tacie pt. "Dziękuję mamo, dziękuję tato"
Maj
4. Kosmiczne podróże • Omówienie pojęć: planeta, Układ Słoneczny, gwiazda, gwiazdozbiór, Słońce
• Jak powstał Układ Słoneczny?- pogadanka z wykorzystaniem informacji z Internetu
• Słońce- centralne ciało Układu Słonecznego- praca z encyklopedią
• Projekcja filmów: "Tajemnice Słońca", "Czerwona planeta Mars"
• Praca plastyczna- "Życie na Marsie, "Słońce"- technika dowolna
• Przedstawienie krótkiej historii pierwszego człowieka w kosmosie
• Napisanie listu do kosmity o życiu na Ziemi
• Rysunek kosmity wg. opisu nauczyciela
Maj
1. "Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat"
• Pogadanka nt. Dlaczego obchodzony jest Dzień Dziecka?, Kiedy został ustanowiony?, Czy wszystkie dzieci są w tym dniu szczęśliwe?
• Dzieci- ich prawa i obowiązki-, dlaczego została ustanowiona Konwencja Praw Dziecka- omówienie poszczególnych punktów Konwencja Praw Dziecka
• Rozmowa nt. obchodów Dnia Dziecka w innych krajach
• Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka- technika dowolna, praca w grupach
Czerwiec
2. Dobre rady na wakacje
• Rozmowa nt. bezpieczeństwa podczas wakacji, swobodne wypowiedzi dzieci nt. Jak bezpiecznie podróżować?
• Zapoznanie dzieci z podstawowym wyposażeniem apteczki turystycznej; kształcenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach- zasady udzielania pierwszej pomocy, czyli co mogę zrobić sam- nauka bandażowania, dezynfekcji ran itp.
• Bezpiecznie na wakacjach- różne zagrożenia w czasie zabaw: nad wodą, w górach, w lesie, na podwórku
• Co możemy robić ciekawego jak pada deszcz- pogadanka
• Nauka piosenek o tematyce wakacyjnej
Czerwiec
3. " Co wy na to? Są wakacje i jest lato!"
• Obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie, swobodne wypowiedzi dzieci na temat lata i sposobów spędzenia czasu wolnego
• Jak spędziliśmy rok w świetlicy- refleksje na doświadczeniami, przeżyciami w kończącym się roku szkolnym
• ABC bezpieczeństwa podczas wakacji - przypomnienie zasad
• Wykonanie gazetki ściennej z ilustracjami i zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji
Czerwiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.