X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49392
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie roczne z pracy świetlicy

Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach

Obrubniki,09.06.2022r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY
ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Opis działań:
Z opieki świetlicy korzysta 96 uczniów z klas I- VIII. Zajęcia i opiekę sprawowało 6 nauczycieli. Świetlica czynna jest w godzinach od 6:45 do 7:45 oraz 11:40 do 16:45.

2. Stopień realizacji celów:
Świetlica działa w oparciu o plan pracy z uwzględnieniem obowiązującego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Zajęcia świetlicowe uwzględniały potrzeby edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży. Podjęte przez wychowawców działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokojenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Świetlica spełniając swoją funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staraliśmy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, były to zajęcia:
• plastyczne, muzyczne i techniczne
• gry i zabawy ruchowe
• gry i zabawy dydaktyczne
• zajęcia integrujące
• zajęcia czytelnicze
• zajęcia audiowizualne
• zajęcia sportowe
• gry planszowe
• zajęcia zachęcające do zdrowego odżywiania się
• pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych.
Zajęcia prowadzone były według tygodniowych bloków tematycznych, które uwzględniały zmiany zachodzące w przyrodzie, edukację ekologiczną, zdrowotną, profilaktyczną oraz uroczystości i święta występujące w kalendarzu.

3. Osiągnięcia:
a) Uczniowie Klas I-III brali udział w konkursie
- „Coś z niczego”. Dzieci wykonały prace przestrzenne na dość wyrównanym poziomie. Pierwsze miejsce zajęli: ....
- „Piękna nasza Polska Cała”. Prace plastyczne wykonane zostały techniką dowolną. W tym konkursie pierwsze miejsce zdobył.....
- „Zamek królowej Bony”- prace wykonało 40 uczniów klas I-VI. Pierwsze miejsce zajęła ....
b) Rozwijanie w dzieciach empatii poprzez angażowanie w działalność społeczną.
* Wzięcie udziału w Akcji Bożonarodzeniowej „Pocztówka dla Bohatera”.
* Zorganizowanie kiermaszu na rzecz zwierząt przebywających w schronisku w Białymstoku.
* Zbiórka karmy bezdomnym kotom, podopiecznym Fundacji Kotkowo.
* Zachęcanie do angażowania się w zbiórkę korków. Dochód z nich przeznaczony był na chore dzieci.
c) Rozwijanie postaw proekologicznych i zdrowotnych. Uczenie dzieci tworzenia zdrowych posiłków i angażowanie o przyrodę wokół szkoły, powtórne wykorzystywanie odpadów.
d) Stworzenie przyjaznej atmosfery w świetlicy, organizowanie zabaw sportowych integrujących dzieci.
e) Stworzenie klipu, w którym zaśpiewali i wystąpili uczniowie naszej szkoły.
f) Pomoc przy organizowaniu Tygodnia Profilaktyki.
g) Współorganizowanie gry terenowej dla klas 1- 3.

2. Wnioski:
Uczniowie chętnie przebywali na świetlicy. Po skończonych zajęciach ochoczo korzystali z ruchu na świeżym powietrzu. Większość podopiecznych z zaangażowaniem brała udział w przedsięwzięciach proponowanych przez nauczycieli. Dzieci codziennie chciały przebywać na świeżym powietrzu, nawet w deszczowy dzień. W miarę możliwości pogodowych wychodziliśmy na podwórko. W sali były tworzone różne kąciki tematyczne, uczniowie sami wybierali, w której aktywności chcą uczestniczyć. Mogli tworzyć prace plastyczne, bawić się klockami LEGO, klockami magnetycznymi oraz układać koraliki PYSSLA. Korzystali z gier planszowych i karcianych. Często sięgali w zabawie po zabawki rozwijające koordynację całego ciała. Pomagali sobie wzajemnie przy odrabianiu lekcji.
3. Rekomendacje:
Nadal organizować czas w przyjaznej atmosferze.
Urozmaicać zajęcia manualne, tak aby były jeszcze bardziej atrakcyjne.
Stwarzać klasom starszym warunki do integrowania się.
Organizować zajęcia uświadamiające ważność wzajemnej tolerancji i szacunku do drugiego człowieka oraz uczące poszanowania wspólnego mienia.

Dorota Siewko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.