X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49329
Przesłano:
Dział: Języki obce

Schule - szkoła. Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego
Klasa: 2 liceum ogólnokształcącego
Czas trwania: 45 minut

Temat: Schule - szkoła.

Cele ogólne:
Poszerzenie zakresu słownictwa związanego ze szkołą.

Cele szczegółowe:
Uczniowie potrafią wybrać poprawną odpowiedź na pytanie dotyczące obejrzanego filmu.
Uczniowie potrafią uzupełnić tekst brakującym słownictwem.
Uczniowie potrafią zadawać pytania i udzielić na nie odpowiedzi na podstawie przykładów podanych przez nauczyciela.

Formy pracy:

- indywidualna
- w parach
- zbiorowa

Metody:

- eksponująca: film
- problemowa: quiz „Kahoot” (https://create.kahoot.it/share/schule/e8a92cab-5449-4135-9c7f-3eaa6029ea18)
- podająca: praca z tekstem

Środki dydaktyczne:

- środki wzrokowe: chmura wyrazów, kserokopie ze słówkami, tekstem i pytaniami, aplikacja LearningApps (https://learningapps.org/view25278460), Wordwall (https://wordwall.net/pl/resource/31578400),
program Edpuzzle (https://edpuzzle.com/media/626e645458121342f0a308a3)
- środki wzrokowo – słuchowe: film pt. „Schule” (https://www.youtube.com/watch?v=jgdPdeQZ3T8)

Przebieg lekcji
Czynności organizacyjno – porządkowe
1. Sprawdzenie listy obecności
2. Sprawdzenie pracy domowej
Nauczyciel prezentuje chmurę wyrazów dotyczącą szkoły. Uczniowie mają za zadanie uzupełnić zdanie Wir sprechen über................, które jednocześnie stanowi temat lekcji.

Wprowadzenie

Uczniowie pracując w parach łączą wyrazy niemieckie z ich polskimi odpowiednikami. Poprawność wykonania zadania sprawdzana jest w aplikacji Wordwall.

Rozwinięcie

1. Uczniowie oglądają film, w momencie zatrzymania programu Edpuzzle wybierają poprawną odpowiedź na pytanie dotyczące obejrzanego fragmentu filmu.

2. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tekstem i wyświetla ponownie film. Zadanie uczniów polega na uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami (praca w parach). Ochotnicy podają brakujące słowa, które zaznaczane są w aplikacji Learningapps. Program sprawdza wykonane zadanie.

3. W kolejnym ćwiczeniu uczniowie zadają pytania i udzielają odpowiedzi na podstawie przykładów podanych przez nauczyciela. Chętni uczniowie prezentują swoje wypowiedzi na forum klasy.

Podsumowanie

Uczniowie rozwiązują quiz na platformie Kahoot. Osoba z najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
Aktywni uczniowie otrzymują plusy.

Praca domowa

Zadaniem uczniów jest rozwiązanie krzyżówki.

Stellt Fragen und antwortet. Zadawajcie pytania i odpowiadajcie.
1. Welche Schule besuchst du? Ich besuche ...
2. Welches Fach magst du? Ich mag ...
3. Kannst du in der Schule zu Mittag essen?
Ja, ich kann ....
4. Was befindet sich im Erdgeschoss in deiner Schule?
Im Erdgeschoss befinden sich ...
5. Wie heißt dein Lieblingslehrer? Mein Lieblingslehrer hei

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.