X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49246
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Let's write about it"

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

Nauczyciel: Michalina Wagner
Rok szkolny: 2021/2022, II półrocze (luty 2022 – maj 2022)
Klasa: 5B
Szkoła: xxxxxxx
Tytuł innowacji: „Let’s write about it” (Napiszmy o tym)

Zrealizowana tematyka zajęć:
1) Krótki wpis o sobie i swoim przyjacielu w formie odcisku palca (praca projektowa)
2) Tworzenie wypowiedzi pisemnej: oferta pracy dla superbohatera (projekt)
3) Mapa swojego miasta/ dzielnicy wraz z krótkim opisem swoich ulubionych sklepów na karteczkach samoprzylepnych oraz oznaczenie ich strzałkami na mapie
4) Relacja z uczestnictwa w półkoloniach/kole zainteresowań (krótki opis tematu aktywności oraz komentarze pod 3 zdjęciami z zajęć)
5) My animal infographic - tworzymy infografikę i porównanie dwóch podobnych zwierząt.
6) Ratujmy ten gatunek! (opis wybranego zwierzęcia zagrożonego wyginięciem, jego wygląd, występowanie, odżywanie oraz co mu zagraża)
7) My best friend - opis najlepszego przyjaciela (wygląd, zainteresowania, szkoła, rodzina)
8) Moja droga do szkoły (przygotowanie mapy z charakterystycznymi miejscami które mijasz, uwzględniając skręcanie w prawo/lewo oraz przechodzenie przez pasy, ile zajmuje Ci dotarcie do szkoły)
9) Zaproszenie na przyjęcie urodzinowe (gdzie, kiedy, w jakiej formie, ilustracja)
10) Mój ulubiony sportowiec (opis sportowca z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, charakteru, pochodzenia oraz osiągnięć sportowych + dlaczego Ci imponuje, ilustracja)
11) Mój ulubiony bohater powieści fantasy mitologii angielskiej ("Harry Potter", "Władca Pierścieni") (opis postaci z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, charakteru, rodziny, przyjaciół oraz zainteresowań + ilustracja)
12) Infografika dotycząca tematu „Mój nietypowy sport” (stwórz kolorowe ilustracje i podpisz je opisując jak i gdzie się ten sport uprawia, jakie są różne sposoby uprawiania tego sportu, jakiego potrzebujesz wyposażenia)
13) Pocztówka z wakacji (redagujemy krótki wpis na pocztówkę, przygotowania do wakacji)
14) Wspólna selekcja najlepszych prac oraz przygotowanie wystawy prac w antyramach w holu szkoły (podsumowanie zajęć innowacyjnych).

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Let’s write about it” podyktowane było chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego w niestandardowy sposób ze szczególnym naciskiem na umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim w piśmie. Aspekt ten jest koronnym elementem sprawności monitorowanym podczas egzaminu ósmoklasisty. Niestety, bardzo często zredagowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej stanowi dla wielu uczniów największy problem – pod względem leksykalnym, gramatycznym, czasami nawet logicznym. Należy pochylić się nad tym problemem i coś na to zaradzić. Stąd mój pomył, aby zaproponować taka formę zajęć.
Innowacja pedagogiczna pt. „Let’s write about it” była realizowana przez grupę uczniów z klas 5B w roku szkolnym 2021/2022 (luty 2022 – czerwiec 2022). Innowacją objęci zostali chętni uczniowie, którzy pragnęli poszerzać swoją znajomość języka angielskiego. Innowacja realizowana była podczas zajęć dodatkowych w ramach działań statutowych.
Pierwsze zajęcia w ramach innowacji odbyły się 7 lutego 2022 i uczestniczyło w nich 12 uczniów z klasy 5B. Spotkania odbywały się cyklicznie, w każdy poniedziałek na pierwszej godzinie lekcyjnej (8:00 – 8:45). Z kolejnymi spotkaniami ilość uczniów chcących w nich uczestniczyć rosła, 23 marca 2022 sięgając 16 osób i ta liczba utrzymała się już do końca.

Podczas zajęć korzystaliśmy z różnych materiałów, począwszy od naszego podręcznika do języka angielskiego i realizując prace pisemne i projekty tam zaproponowane, poprzez materiały źródłowe z innych podręczników, teksty z Internetu oraz prace stworzone autorsko przez nauczyciela prowadzącego.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i podobała im się formuła prowadzonych zajęć. Za każdym razem nie wiedzieli co będą robić – forma wypowiedzi którą mieli poznać miała charakter niespodzianki. Najpierw nauczyciel prezentował uczniom przykładową wypowiedź pisemną, wspólnie ją tłumaczyliśmy, analizowaliśmy jej poszczególne elementy, omawialiśmy co powinien zawierać tekst, a co ilustracja do tekstu. Po prezentacji danej formy wypowiedzi, dzieci zaczynały pracę nad swoimi własnymi projektami jeszcze na lekcji. Mogły w tym celu posługiwać się telefonami (łącze internetowe), aby wyszukiwać informacji o sportowcach, super bohaterach, bohaterach powieści czy zwierzętach. Dużą rolę odgrywało też poznanie posługiwania się słownikami internetowymi w celu dokonania tłumaczenia.
Ważnym elementem prac, oprócz bogactwa i poprawności językowej, było wzbogacenie pracy o plastyczną reprezentację ilustracyjną. Ten element był szczególnie ważny podczas tworzenia map: „mojej drogi do szkoły” oraz „mapy mojego miasta/dzielnicy z wyszczególnieniem sklepów, które najczęściej odwiedzam”. Tworzyliśmy też infografiki: jedna dotyczyła „nietypowego sportu”, a druga porównania cech fizycznych i miejsca występowania dwóch wybranych przez dzieci gatunków zwierząt.
Ponadto, uczniowie mieli okazję przećwiczyć tworzenie wypowiedzi autoprezentujących ich samych, jak i opowiadających o najlepszym przyjacielu czy przyjaciółce. Tutaj szczególną uwagę poświęcono poprawności form gramatycznych przy zastosowaniu czasów Present Simple wobec różnych osób gramatycznych.
Innym razem, przyjrzeliśmy się z bliska liście zwierząt zagrożonych wyginięciem, z której uczniowie mieli za zadanie wybrać zwierzę, które ich zainteresowało i je opisać (wygląd, występowanie, odżywianie oraz co mu zagraża). Poszerzyło to z pewnością wiedze uczniów na temat gatunków zagrożonych, skali tego zjawiska oraz nasunęło pomysły jak chronić te gatunki. W obecnym świecie świadomość ekologiczna jest niezwykle ważna.
Następnie, dzieci tworzyły też wypowiedzi dużo bardziej użytkowe, jak zaproszenie na urodziny czy pocztówkę z wakacji. Są to krótkie i proste wypowiedzi, odpowiednie dla uczniów klasy 5. Zakres przećwiczonych treści niewątpliwie przyda się podczas egzaminu ósmoklasisty za trzy lata, jak i w codziennym życiu prywatnym.
Co tydzień otrzymywałam od uczniów prace językowo – plastyczne na dany temat. Zapoznawszy się z nimi, poprawiałam ewentualne błędy uczniów, oceniałam je pod względem językowym oraz estetyczno-plastycznym, a wpisy o pracach i ocenach zamieszczałam w dzienniku specjalnie założonym do prowadzenia zajęć z innowacji.
Podczas ostatnich naszych zajęć, 30 maja 2022, wraz z uczniami dokonaliśmy selekcji najlepszych prac oraz umieściliśmy je w sześciu dużych antyramach. Powstała z nich piękna wystawa prac stworzonych w tym półroczu podczas naszych zajęć. Znajduje się ona w holu głównym szkoły, gdzie każdy ma możliwość zapoznania się z pracami uczniów klasy 5B i podziwiania ich.
Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na zajęcia innowacyjne oraz są dumni ze swoich prac. Dodatkowo, otrzymałam też pisemne podziękowanie od mamy jednego z uczniów za realizację tego projektu.

Korzyści dla uczniów:
• zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu posiadanych kompetencji kluczowych
• podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego
• lepsza orientacja w strukturach gramatycznych oraz wyższa poprawność językowa
• wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów
• umocnienie wiary w swoje możliwości językowe, większa pewność siebie
• przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym
• wzmocnienie motywacji do pracy
• nabycie umiejętności posługiwania się słownikiem dwujęzycznym online oraz wyszukiwania informacji o otaczającym nas świecie
• podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat gatunków zagrożonych wyginięciem
• pokonanie strachu przed włączeniem się do udziału w konkursach przedmiotowych w przyszłości i prezentowaniem swoich umiejętności
• poprawa umiejętność pracy w grupie
• zdobycie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych w języku angielskim
• lepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Efekty dla szkoły:
• poprawa jakości pracy szkoły
• lepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty.
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków.

Wyniki ewaluacji:
8 czerwca 2022 przeprowadzono ewaluację zajęć innowacyjnych, prosząc uczestników zajęć o wypełnienie krótkiej ankiety. Wszyscy uczniowie zdeklarowali, że chętnie uczestniczyli w zajęciach i że były ciekawe i przydatne. Zdecydowana większość poleciłaby je też swoim koleżankom/kolegom. Wśród zaproponowanych tematów największym zainteresowaniem i entuzjazmem cieszyły się: „Oferta pracy dla super bohatera”, „Zaproszenie na przyjęcie urodzinowe” oraz „Infografika dwóch podobnych do siebie gatunków zwierząt”.
Na pierwsze pytanie otwarte „Co najbardziej podobało Ci się w zajęciach” uczniowie udzielili następujących odpowiedzi:
- „to, że mogę spędzić więcej czasu na zajęciach z języka angielskiego”
- „że Pani mówiła po angielsku”
- „robiliśmy ciekawe prace i opisy”
- „nowe słownictwo języka angielskiego”
- „zabawa przez naukę”
- „podobała mi się atmosfera, wszyscy byli spokojni i nie krzyczeli”
- „Pani nas dobrze rozumiała i pozwalała używać tłumacza”

Wśród odpowiedzi na drugie pytanie otwarte „Czy jest coś co można byłoby poprawić” pojawiły się następujące:
- „brak”
- „zrobienie czegoś o Avengersach lub Star Wars”
- „więcej pracy w grupie”

Autor i koordynator innowacji pedagogicznej:
Michalina Wagner

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.