X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49110
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was isst du zum Frühstück? - nazwy artykułów spożywczych. Przykładowa lekcja języka niemieckiego w szkole podstawowej

Konspekt lekcji języka niemieckiego

Klasa: VII Szkoły Podstawowej
Temat lekcji: Was isst du zum Frühstück? - nazwy artykułów spożywczych.
Podręcznik: Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej. Poziom A1.
Nauczyciel prowadzący: Anna Gaura

Cele operacyjne:
Uczeń zna nazwy artykułów spożywczych.
Potrafi powiedzieć, co jada sie i pije na śniadanie oraz na kolację w Niemczech.
Uczeń potrafi opowiedzieć, co zazwyczaj je na śniadanie i na kolację.
Uczeń potrafi zastosować w zdaniu zaimek nieosobowy "man".

Cele dydaktyczno-wychowawcze:
Doskonalenie sprawności poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych - zadawanie pytań i przekazywanie informacji w formie dialogu.
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Rozwijanie umiejętności słuchania – uzupełnianie tekstu z lukami.
Wyrabianie umiejętności współpracy z innymi (praca w parach, plenum).

Metody pracy:
aktywizująca (asocjogram)
problemowa (metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

Formy pracy:
zbiorowa (tworzenie asocjogramu)
w parach (prowadzenie dialogów)
indywidualna (wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń)

Środki dydaktyczne:
karty obrazkowe do demonstrowania słownictwa z zakresu: artykuły spożywcze
magnetofon, płyta CD,
podręcznik str. 86-87.
zeszyt ćwiczeń str. 58.

Przebieg zajęć:
1. Sprawy organizacyjne: sprawdzenie obecności, uzupełnienie tematu w dzienniku lekcyjnym.
2. Rozgrzewka językowa: Tworzenie asocjogramu na podstawie pojęć nadrzędnych "Essen und Trinken" – zapisywanie internacjonalizmów na tablicy.
3. Zapoznanie uczniów z nazwami artykułów spożywczych przy pomocy kart obrazkowych.
4. Słuchanie i ćwiczenie wymowy na podstawie zad.1 (podręcznik, str.86)
5. Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego – uzupełnianie tekstu z lukami (zad.2, str. 86)
6. Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu czytanego – uzupełnienie zdań właściwymi informacjami. (zad.3, str.87)
7. Samodzielne tworzenie reguły gramatycznej dotyczącej zaimka nieosobowego "man" na podstawie zdań podanych przez nauczyciela (metoda problemowa).
8. Tworzenie dialogów na podstawie zad. 5 i 6 (podręcznik, str.87)
9. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń (str. 58, zad. 1 i 2)
10. Podsumowanie lekcji (określenie przez uczniów, czego nauczyli się na lekcji i w jakim celu zapoznali się z tym tematem), wyznaczenie zadania domowego (str.58, zad.3 i 4), odnotowanie "plusów" za aktywność w trakcie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.