X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4911
Przesłano:

Konspekt zajęć - funkcjonowanie w środowisku

Klasa II a

Temat: Porządkujemy swoje otoczenie – zabawy matematyczne.
Cel ogólny: utrwalanie umiejętności porządkowania, segregowania wg
określonej cechy.
Cele szczegółowe:
- utrwalanie umiejętności dbania o porządek;
- utrwalanie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów wg
określonych cech – tworzenie zbiorów;
- oznaczanie liczebności zbiorów;
- porównywanie liczebności zbiorów, zastosowanie znaków >, <, = ;
posługiwanie się liczebnikami;
- utrwalanie umiejętności wyróżniania zbioru pustego;
- utrwalanie umiejętności pisania ze słuchu krótkich wyrazów;
- utrwalanie znajomości kolorów;
- zastosowanie w działaniu zdobytej wiedzy;
Prezentowanie umiejętności uczniów:
- potrafią klasyfikować przedmioty, obrazki wg określonej cechy;
- potrafią utworzyć zbiór, wyróżnić w otoczeniu;
- przeliczają elementy zbioru, przyporządkowują odpowiednią cyfrę:
- wyróżniają w otoczeniu zbiór pusty, oznaczają cyfrę;
- potrafią porównać liczebność zbioru, stosują znaki <, >, = ;
- potrafią napisać ze słuchu krótkie wyrazy;
- rozróżniają podstawowe kolory;
- rozumieją potrzebę dbałości i znaczenia porządku.
Metody
- problemowa;
- przypadków;
Środki dydaktyczne
Wyposażenie klasy w porządkowanym zakresie, obrazki, tablica, kreda, karty pracy, klocki
(różne rodzaje), pojemniki, cyfry, znaki <, >, =, ołówki.
Forma pracy
- Indywidualna z elementami zbiorowej.

Tok zajęć

1. Przypomnienie wiadomości o porach roku.
2. Charakterystyka obecnej pory - zima.
3. Przypomnienie słów piosenki „Zła zima”.
Słowa piosenki:
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!
(Tekst: Maria Konopnicka)

4. Omówienie treści słów piosenki przez nauczyciela.
5. Zaśpiewanie słów piosenki.
6. Wyklaskiwanie rytmu (miarowy, mieszany) piosenki „Zła zima”.
7. Wprowadzenie instrumentów perkusyjnych i ich nazewnictwo: tamburino, trójkąt, bębenek, grzechotka, dzwoneczki.
8. Zabawa z instrumentami perkusyjnymi w kółku do piosenki „Zła zima”.
9. Śpiew piosenki połączony z grą na instrumentach.
10. Odzwierciedlenie słów piosenki za pomocą gestów:
- pokaz gestów przez nauczyciela;
- naśladowanie przez uczniów.

11. Odzwierciedlenie słów piosenki - wykonanie zbiorowego kolażu plastycznego.

12. Podsumowanie zajęć:
- śpiew piosenki połączony z grą na instrumentach;
- samodzielne wypowiedzi uczniów na temat zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.