X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4910
Przesłano:

Konspekt zajęć w klasie I gimnazjum - Zabawa z instrumentami perkusyjnymi do piosenki "Zła zima"

Konspekt zajęć w klasie I a
Rodzaj zajęć: muzyka
Czas trwania zajęć: 45 min.

Cel ogólny:
- kształtowanie umiejętności posługiwania się instrumentami perkusyjnymi.
Cele szczegółowe:
- utrwalanie słów piosenki „Zła zima”;
- utrwalanie wiadomości o porach roku;
- doskonalenie umiejętności różnicowania i nazywania instrumentów perkusyjnych;
- kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych w rytmie miarowym;
- nauka gestów do piosenki „Zła zima”;
- rozwijanie percepcji muzycznej i twórczej ekspresji muzycznej.
Prezentowane umiejętności uczniów:
- znają treść piosenki „Zła zima”;
- potrafią odróżnić pory roku;
- rozróżniają i nazywają wybrane instrumenty perkusyjne;
- potrafią grać na instrumentach perkusyjnych (z pomocą nauczyciela lub bez);
- potrafią naśladować gesty do piosenki „Zła zima”;
- potrafią wyrazić treść piosenki w ekspresji plastycznej.

Metody:
- metoda Orfa;
- rozmowa dydaktyczna;
- oglądowe;
- praktycznego działania;
- aktywizujące:
- kolaż.

Środki dydaktyczne:
Wybrane instrumenty perkusyjne i ich ilustracje, ilustracje przedstawiające cztery
pory roku, odtwarzacz CD, płyta z piosenką „Zła zima”, rysunek przedstawiający
zimę w postaci kobiety, materiały plastyczne do kolażu.

Forma pracy:
zbiorowa zindywidualizowana.
Tok zajęć:
1. Przypomnienie wiadomości o porach roku.
2. Charakterystyka obecnej pory - zima.
3. Przypomnienie słów piosenki „Zła zima”.
Słowa piosenki:
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!
(Tekst: Maria Konopnicka)

4. Omówienie treści słów piosenki przez nauczyciela.
5. Zaśpiewanie słów piosenki.
6. Wyklaskiwanie rytmu (miarowy, mieszany) piosenki „Zła zima”.
7. Wprowadzenie instrumentów perkusyjnych i ich nazewnictwo: tamburino, trójkąt, bębenek, grzechotka, dzwoneczki.
8. Zabawa z instrumentami perkusyjnymi w kółku do piosenki „Zła zima”.
9. Śpiew piosenki połączony z grą na instrumentach.
10. Odzwierciedlenie słów piosenki za pomocą gestów:
- pokaz gestów przez nauczyciela;
- naśladowanie przez uczniów.
11. Odzwierciedlenie słów piosenki - wykonanie zbiorowego kolażu plastycznego.
12. Podsumowanie zajęć:
- śpiew piosenki połączony z grą na instrumentach;
- samodzielne wypowiedzi uczniów na temat zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.