X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49053
Przesłano:
Dział: Języki obce

Bees - pszczoły. Scenariusz okolicznościowych zajęć z języka angielskiego na Dzień Pszczół

Scenariusz zajęć z języka angielskiego przeprowadzonych w grupie dzieci 5-letnich

Temat zajęć: Bees – pszczoły.

Cele ogólne – dziecko:
• rozumie bardzo proste polecenia w języku angielskim i reaguje na nie
• uczestniczy w grach i zabawach muzycznych oraz ruchowych
• powtarza proste zwroty i naśladuje odpowiadające im gesty
• wskazuje podane przez nauczyciela słownictwo na ilustracjach
• posługuje się prostym słownictwem w poznanym zakresie

Cele szczegółowe - dziecko:
• pokazuje, wybiera, dopasowuje i (za nauczycielem) nazywa części ciała pszczoły (head-głowa, eyes-oczy, nose-nos, mouth-buzia, back-plecy, tummy-brzuszek, wings-skrzydła, legs-nogi, antennae-czółki, stripes-paski, sting-żądło)
• ilustruje gestami rymowankę o pszczołach „Here Is The Beehive” Super Simple Songs
• powtarza poznane nazwy kolorów
• utrwala przeliczanie w zakresie 1-10
• powtarza nazwy emocji
• utrwala nazwy części ciała
• recytuje prostą rymowankę
• układa etapy rozwoju pszczoły
• aktywnie uczestniczy w zajęciach
• wykonuje polecenia nauczyciela

Podstawa programowa:

IV 21

Metody:
• reagowania całym ciałem – obrazowanie mimiką, gestem, czynnością
• audiolingwalna – wielokrotne powtarzanie grupowo i indywidualnie
• audiowizualna – użycie kart obrazkowych oraz nagrań audio
• komunikacyjna – powtarzanie zwrotów w określonym kontekście sytuacyjnym

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
• pacynka pszczółka, karty obrazkowe
• papierowe elementy do złożenia sylwety pszczoły
• żółto-czarne nakrętki – małe pszczółki
• kolorowe pomponiki – pyłek kwiatowy
• żółte tekturowe sześciokąty – plaster miodu

Czas trwania: 30 minut

Przebieg zajęć:

1. POWITANIE

Dzieci witają się z nauczycielem i śpiewają piosenkę na powitanie pt. „Hello! How Are You?” – „Cześć. Jak się masz?” Dzieci ilustrują piosenkę gestami i ruchami.

2. PSZCZELA UKŁADANKA

Nauczyciel przedstawia dzieciom pszczółkę oraz kartę obrazkową z częściami ciała pszczoły. Dzieci witają pacynkę, a następnie nazywają jej części ciała i zgadują, czego brakuje. Następnie dzieci budują z papierowych elementów sylwetę królowej pszczół. Nauczyciel układa różne pszczele minki, a dzieci nazywają jej nastrój.

3. KRÓLOWA ROZKAZUJE!

Dzieci otrzymują małe pszczółki z nakrętek. Jedno dziecko („królowa” pszczół) wskazuje części ciała, na których siadają pszczółki (dzieci kładą tam swoje nakrętki).

4. PREZENT DLA KRÓLOWEJ

Nauczyciel mówi dzieciom, że królowa potrzebuje kwiatowego pyłku (kolorowe pomponiki). Dzieci nazywają kolory wybranych pomponików, dopasowują je do odpowiednich kwiatów i przeliczają je w poznanym zakresie.

5. PSZCZÓŁKI W ULU

Zabawa paluszkowo-ruchowa – dzieci naśladują gestami i ruchami rymowankę o pszczołach i ulu; pszczółki chowają się w ulu, a następnie latają na różne sposoby.

6. CO BYŁO PIERWSZE?

Dzieci układają sekwencję obrazków z rozwojem pszczoły: jajko, larwa, poczwarka, dorosła pszczoła. Następnie ilustrują ruchami właściwą kolejność i nazywają.

7. PLASTER MIODU

Dzieci powtarzają słownictwo związane z pszczołami. Za każdą poprawną nazwę otrzymują komórkę (żółty sześciokąt), z której układają plaster miodu.

8. POŻEGNANIE

Dzieci żegnają się ze piosenką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.