X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49049
Przesłano:

Poznajemy zawód archeologa

Scenariusz zajęć otwartych podsumowujących wiedzę o bogactwach ziemi oraz pracy archeologa i paleontologa.
Temat:Poznajemy zawód archeologa.
Imię i nazwisko prowadzącego: Agnieszka Rybak -Paryga
Data: 23.05.2022r.
Grupa /Klasa: II a
Przedmiot:Świetlica szkolna.
CELE OGÓLNE:
 przedstawienie pracy archeologa
 ukazanie znalezisk odkrywanych podczas wykopalisk archeologicznych, wspomaganie badań historycznych
 ćwiczenia percepcji wzrokowej
 rozwijanie ciekawości świata i wyobraźni
CELE OPERACYJNE (SZCZEGÓŁOWE):
Po skończonych zajęciach uczeń potrafi:
- wyjaśnić i posługiwać się pojęciami: archeolog, wykopaliska,
- opowiedzieć o pracy archeologa podczas wykopalisk w kilku zdaniach,
- przedstawić przykłady źródeł materialnych odkrywanych podczas wykopalisk,
Metody pracy;
 prezentacja zdęć,
 pokaz prawdziwych znalezisk archeologicznych,
 bezpośrednie spostrzeganie i przeżywanie,
 praktycznego działania,
 wystawa (ekspozycja)
Formy pracy; indywidualna, zespołowa
Środki dydaktyczne;
 zdjęcia z miejsc związanych z archeologią,
 plansza dydaktyczna,
 mapa z wykopalisk zaznaczonych obiektów z opisem,
 skamieniałości i inne odkrycia archeologiczne
 pojemniki z piaskiem i ukrytymi „skarbami”
 pędzelki i inne narzędzia archeologa.
Przebieg lekcji:
Część wstępna;
1. Powitanie rodziców uczniów wraz z uczniami na zajęciach otwartych. Przedstawienie
rodzicom i uczniom informacji, czego będą dotyczyły dzisiejsze zajęcia otwarte .
2. Zaprezentowanie zdjęć autorskich z pracy na wykopaliskach, omówienie zawodu archeologa.
Część praktyczna;
1.Przypomnienie zasad w pracy i podstawowych informacji nt. wykopalisk.
Zaproszenie dzieci na wykopaliska – stanowiska z przygotowanym piaskiem.
2. Zabawa badawcza: „Nasze wykopaliska – uczniowie podzieleni na kilka mniejszych grup za pomocą „test s trenczów”, pędzelków i innych narzędzi archeologicznych szukają w piasku znalezisk archeologicznych- historycznych, śladów dawnych czasów.
3. „Wystawa znalezisk” - każdy zespół przedstawia swoje znaleziska, opisuje je. Uczniowie
III. Część końcowa ;
Czynności organizacyjne - porządkowe.
Podziękowanie rodzicom za ich uczestnictwo w zajęciach auczniom za ich zaangażowanie podczas zajęć.
Literatura; materiały własne.
Agnieszka Rybak- Paryga

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.