X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49046
Przesłano:

Program zabaw sportowych dla dzieci ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami rozwojowymi

Program zabaw sportowych dla dzieci ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami rozwojowymi uczęszczającymi do Przedszkola Nr 7 w Łasku

Autor programu
mgr Katarzyna Białas

Łask 2019
Wstęp
Ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka i towarzyszy nam przez całe życie. Szczególne znaczenie odgrywa w dzieciństwie i młodości, gdyż stymuluje prawidłowy rozwój motoryczny oraz wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Systematyczna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na mineralizację kośćca, rozrost i wzmocnienie mięśni, funkcjonowanie gruczołów dokrewnych oraz poprawia system odpornościowy.
Rozwój ruchowy dzieci autystycznych i z zaburzeniami rozwoju ma dosyć różnorodny i nieharmonijny charakter, a także ścisły związek z codzienną aktywnością. Najczęstszymi problemami z zakresu motoryki dużej, które pojawiają się u dzieci autystycznych są to:
-brak dostatecznej siły mięśni
-zaburzenia równowagi
-niezgrabność w pokonywaniu przeszkód
-słabe panowanie nad szybkością i siłą
-obniżona koordynacja ruchowa
Występujące deficyty w sferze motorycznej mogą zwiastować również trudności w funkcjonowaniu poznawczym , emocjonalnym i społecznym, bowiem każdy etap rozwoju ruchowego dziecka umożliwia mu nabywanie nowych umiejętności pozwalających na swobodne odkrywanie świata.
W związku z zaobserwowaną dużą potrzebą ruchu i ciekawością poznawczą przedszkolaków przebywających podczas długich przerw na sali gimnastycznej, poznawszy ich możliwości rozwojowe, postanowiłam opracować program zabaw sportowych. Realizując go, dzieci będą miały okazję ćwiczyć, utrwalać i prezentować swoje umiejętności, wspólnie się bawić, a także wdrażać do aktywności ruchowej, tak istotnej dla ich ogólnego rozwoju.

Uwagi o realizacji programu
Niniejszy program został utworzony dla dzieci ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami rozwojowymi uczęszczającymi do Przedszkola Nr 7 w Łasku, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Program ten będzie realizowany 1 raz w tygodniu, podczas długiej przerwy przy udziale wychowawców grup przedszkolnych i ich pomocy oraz będzie obejmował okres 3 lat, od 02.09.2019r. do 31.05.2022r.
Miejscem prowadzonych zajęć będzie sala gimnastyczna.

Cele programu

Cele główne:
-wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci poprzez działalność ruchową;
-ukazanie sposobu na aktywne wykorzystanie czasu wolnego-wdrażanie do zachowań prozdrowotnych;

Cele szczegółowe:
-zaangażowanie dzieci w dostosowane do ich poziomu rozwoju ćwiczenia i zabawy;
-usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz doskonalenie wytrzymałości fizycznej;
-zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie granic swoich możliwości;
-rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach podczas wspólnej zabawy, przestrzegania ustalonych reguł;
-rozwijanie umiejętności naśladowania gestów, ruchów, mowy, schematów zachowań;
-danie możliwości wykazania się odwagą, dzielenia się radością ze zdobytych medali poprzez udział w "Olimpiadzie Przedszkolaka".

Treści
Podstawową formą działalności dziecka stosowaną podczas realizacji programu jest zabawa. Natomiast treści programu składają się z ćwiczeń usystematyzowanych w 5 grupach:
1.Ćwiczenia lokomocyjne.
2.Ćwiczenia skoczne.
3.Ćwiczenia równoważne.
4. Ćwiczenia rzutne.
5.Ćwiczenia kopne.

1. Ćwiczenia lokomocyjne obejmują:

– chody w przód na całych stopach z pomocą i samodzielnie,
– chody w przód na palcach z pomocą i samodzielnie,
– chody o bosych stopach po kamieniach rzecznych,
– chody w tył z pomocą i samodzielnie,
– chody w bok ( z pomocą), krok odstawno – dostawny,
– obroty wokół podłużnej osi ciała ( w lewo, prawo),
– chód z omijaniem przeszkód (slalomy),
– chód po różnego rodzajach przeszkodach,
– chody po linii prostej i w ograniczonej przestrzeni pomiędzy dwoma liniami,
– zmiany pozycji z niskiej do półwysokiej i wysokiej,
– zmiany pozycji z wysokiej do niskiej (do chodu na czworakach),
– zmiany pozycji z leżenia tyłem do siadu prostego i skulonego,
– szybkie chody, szybkie obroty,
– próba biegu, bieg dookoła, na określonym dystansie (tzw. bieg wahadłowy),
– wejścia i zejścia po jednym stopniu (dostawianie stopy),
– pokonywanie przeszkód (przejścia przez ławeczki, laski gimnastyczne, obręcze itp.),
–pełzanie i chód na czworakach,
– przetaczanie wokół podłużnej osi ciała (z leżenia przodem, bokiem i tyłem ),
– siady proste z rękami na kolanach,
– siady proste podparte, siady klęczne i klęki.

2. Ćwiczenia skoczne obejmują:
– próba podskoku w górę w miejscu,
– próba przeskoku obunóż przez przeszkodę (np. szarfa, laska gimnastyczna),
– próba przeskoku obunóż przez przeszkodę – poszerzenie przeszkody, np. dwie linie, dwie laski itp.,
– zeskoki w dół z (np. z ławki),
– skoki obunóż na odległość, podskoki jednonóż,
– seryjne podskoki obunóż w przód,
– wieloskoki (z nogi na nogę).

3.Ćwiczenia równoważne obejmują:
– przejścia po linii, chody na palcach,
– przejścia po szerokiej ławeczce ( z pomocą i samodzielnie),
– przejście po wąskiej ławeczce (z pomocą i samodzielnie),
– przejścia po równoważni (z pomocą lub samodzielnie),
– przejścia z woreczkiem położonym na głowie lub 2 woreczkami na barkach lub z woreczkiem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni,
– wytrzymanie krótkotrwałe wspięcia na palcach (od 2-10 sekund),
– postawy równoważne na jednej nodze (ok. 2-3 sekund),
– obroty na ławeczce.

4.Ćwiczenia rzutne obejmują:
– nauka uchwytu woreczka gimnastycznego,
– próba wypchnięcia na odległość woreczka gimnastycznego,
– wrzuty woreczka gimnastycznego do pudełka z góry w dół,
– wrzuty woreczka gimnastycznego do pudełka (stopniowe zwiększanie odległości),
– podnoszenie woreczków z podłoża,
– zrzucanie woreczków z wysokości poprzez wejście na ławeczkę,
– nauka chwytu piłki dużej ,
– nauka chwytu piłki mniejszej ,
– toczenie piłki po podłożu (do partnera, do celu, między dwoma pachołkami),
– rzuty piłki jednorącz i oburącz na odległość (od dołu, znad głowy),
– chwyt i podanie do partnera,
– próba kozłowania piłki (odbicie od podłoża),
– rzut piłką do celu,
– uderzenie piłki ręką (w celu odbicia się piłki od podłoża),
–próba odbicia piłki o ścianę i chwyt.

5.Ćwiczenia kopne obejmują:

– kopanie piłki dużej w przód z miejsca,
– kopanie piłki dużej w przód z marszu,
– kopanie piłki na określoną odległość, do celu lub pomiędzy pachołkami.

Procedury osiągania celów
1. Prowadzenie zajęć według zasad pedagogicznych.
2. Stosowanie wielu metod realizacji zadań ruchowych, głównie tych aktywizujących dzieci - metody zabawowo-klasycznej, metody zabawowo-naśladowczej, bezpośredniej celowości ruchu.
3. Rozwijanie wszechstronnej osobowości dzieci poprzez wykorzystanie metod wychowawczych (metody wpływu osobistego, metody wpływu sytuacyjnego, metody wpływu społecznego).
4. Wykorzystanie różnych form organizacyjnych zajęć (forma frontalna, forma zajęć w zespołach, forma strumieniowa).
5. Stosowanie wielu środków dydaktycznych (wierszyki, przybory gimnastyczne, różnorodne rekwizyty).
6. Kierowanie się nadrzędną zasadą dostosowania wymagań do rzeczywistych możliwości oraz potrzeb rozwojowych dzieci.

Przewidywane osiągnięcia
1. Rozwój sprawności fizycznej poprzez nabyte doświadczenia i nawyki ruchowe.
2. Zaangażowanie dzieci podczas zajęć.
3. Samodzielne lub z pomocą nauczyciela wykonywanie zademonstrowanych zadań.
4. Wzmocnienie obrazu samego siebie poprzez zdobyte umiejętności.

Ewaluacja programu
W prezentowanym programie będzie prowadzona ewaluacja cząstkowa, polegająca na systematycznym obserwowaniu dzieci w trakcie zajęć, w celu właściwego kierowania ich rozwojem.
Na koniec każdego półrocza zostanie przeprowadzona ankieta, skierowana do nauczycieli uczestniczących w zajęciach oceniająca efektywność realizowanego programu.
Kończąc roczny cykl zajęć z zabaw sportowych dzieci zaprezentują swoje umiejętności w "Olimpiadzie Przedszkolaka".

Ankieta dla nauczycieli uczestniczących w zajęciach.

1.Czy dziecko podejmowało aktywność ruchową? Tak Nie
2.Czy dziecko skupiało się na wykonywanych zadaniach? Tak Nie
3.Czy dziecko samodzielnie wykonywało powierzone zadania? Tak Nie
4.Czy dziecko z pomocą nauczyciela wykonywało zadania? Tak Nie
5.Czy zauważalny jest wpływ programu na rozwój ruchowy dziecka?
(jeśli tak , to jaki?) Tak Nie

6.Czy dziecko nabyło nowe umiejętności ruchowe?
(jeśli tak , to jakie?) Tak Nie

7.Czy zauważalne są zmiany w zachowaniu dziecka?
(jeśli tak , to jakie?) Tak Nie

8.Czy uważa Pani , że tego rodzaju zajęcia są potrzebne? Tak Nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.