X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 490
Przesłano:

Zebranie społeczności wychowanków Domu Dziecka w Pszczynie-Konspekt zajęć prowadzonych przez Radę Samorządu Wychowanków

1. Data:
2. Prowadząca:
3. Grupa: członkowie Rady Samorządu Wychowanków, pozostali wychowankowie
4. Czas trwania: 30 min
5.Temat: Zebranie społeczności wychowanków podsumowujące II semestr roku
szkolnego oraz Dzień Samorządności.
6. Cele zajęć:
poznawcze:
- zaznajomienie z przyznanymi przez wychowawców karami i nagrodami
regulaminowymi,
- zaznajomienie z zasadami bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego,
- podsumowanie działalności Rady Samorządu w II semestrze rokuszkolnego,
- zapoznanie z wynikami konkursów przeprowadzonych w ramach Dnia
Samorządności,
- przypomnienie zasad bezpiecznego przebywania przy ognisku kształcące:
- rozwijanie umiejętności przewidywania następstw swoich działań, wizualizacji zdarzeń,
- wzmacnianie zdolności skupienia uwagi i pamięci odroczonej,
- pokonywanie lęku przed wystąpieniami publicznymi (Rada Samorządu),
- rozwijanie samodzielności i operatywności działań( Rada Samorządu),
- integracja wychowanków, wychowawców wychowawcze:
- wdrażanie do kulturalnego wysłuchiwania wypowiedzi innych osób,
- wzmacnianie pozytywne zachowań akceptowalnych i przykładnych, wzmacnianie negatywne przypadków łamania regulaminu placówki,
- wyrabianie nawyku aktywnego i wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego,
- przestrzeganie reguł utrzymania w czystości terenu zajęć,
7. Pomoce:
dyplomy, nagrody rzeczowe, długopis, materiały informujące o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku wakacyjnego i działaniach Rady- w formie pisemnej, sprzęt nagłaśniający, w przypadku dobrej pogody- drewno, prowiant na ognisko, kosze na śmieci.
8. Przebieg zajęć:
- przygotowanie miejsca zajęć : jadalni lub kręgu ogniskowego w zależności od pogody, sprzętu nagłaśniającego, nagród i dyplomów, drewna, prowiantu,
- powitanie uczestników, przedstawienie celu zebrania i jego programu,
- przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego w lesie, nad wodą, w górach, bezpieczeństwa na drodze i podczas opalania się, bezpieczeństwa na terenie placówki (załączniki nr 1-6),
- podsumowanie działań Rady Samorządu za II semestr (załącznik nr 7),
- wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursów prowadzonych w ramach Dnia Samorządności,
- wręczenie kar i nagród regulaminowych (dyplomów, nagród rzeczowych),
- wystąpienie p. Dyrektor podsumowujące kończący się rok szkolny, zakończenie części oficjalnej,
- wspólna kolacja, w razie sprzyjającej pogody – w formie ogniska. Bezpieczeństwo na drodze (załącznik nr1)

Pieszy obowiązany jest korzystać z chodnika a w razie jego braku z pobocza,
Piesi, idąc po poboczu lub po jezdni, powinni:
- iść po lewej stronie drogi,
- zajmować miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni,
- ustępować nadjeżdżającym pojazdom,
- iść jeden za drugim.
Pieszy przechodząc przez jezdnię powinien:
- zachować szczególną ostrożność,
- korzystać z przejścia dla pieszych,
Przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Należy wtedy:
- ustąpić pierwszeństwa pojazdom,
- Do przeciwległej krawędzi jezdni kierować się drogą najkrótszą, to znaczy prostopadle do osi jezdni.


Zasady zachowania w lesie (załącznik nr 2)

- poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach, zwróć uwagę czy nie
obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe,
- słuchaj rad osoby dorosłej, opiekuna grupy, nie odłączaj się od grupy aby nie zabłądzić,
- nie hałasuj by nie płoszyć zwierząt,
- nie niszcz przyrody, nie zrywaj roślin, zwłaszcza tych będących pod ochroną,
- nie śmieć,
- nie rozpalaj ognisk.


Zasady zachowania nad wodą (załącznik nr 3)


- korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych, sprawdzonych przez dorosłych,
- zwróć uwagę na flagi zezwalające na kąpiel lub zakazujące jej ze względu na zanieczyszczenie wody,
- nie pływaj na materacu, gdyż grozi to szokiem termicznym w zetknięciu z zimną wodą, paraliżem a w najgorszym wypadku utonięciem,
- zachowuj się kulturalnie, by nie przeszkadzać w wypoczynku innym osobom,
- nie wchodź na tereny zajęte przez wędkarzy, by nie płoszyć im ryb,
- nie zaśmiecaj brzegu na którym wypoczywasz, śmieci zabierz ze sobą do
najbliższego kosza.


Zasady zachowania w górach ( załącznik nr 4)

- poruszaj się po wyznaczonych szlakach, wybierając odpowiedni do swoich
możliwości,
- wychodząc z miejsca swego zakwaterowania zgłaszaj właścicielowi
dokąd idziesz, kiedy masz zamiar wrócić, w sytuacji problemowej pozwoli to na
szybsze udzielenie ci pomocy,
- jeśli posiadasz telefon komórkowy to zabierz go ze sobą by móc wezwać
pomoc,
- pamiętaj, że pogoda w górach zmienia się bardzo niespodziewanie, weź
ze sobą odpowiednie ubranie, wygodne buty sportowe i trochę prowiantu,
- nie wchodź na tereny prywatne, pola uprawne, pomniki przyrody, rezerwaty i inne objęte zakazem wstępu,
- nie niszcz i nie zaśmiecaj przyrody.


Bezpieczne opalanie się (załącznik nr 5)


W upalne i słoneczne dni:
- unikaj przebywania na słońcu a zwłaszcza biernego opalania się między
godz.11tą a 15tą,
- używaj emulsji do opalania z odpowiednim filtrem,
- zadbaj o nakrycie głowy aby uniknąć udaru słonecznego,
- spożywaj duże ilości wody mineralnej,
- w szczególnie upalne dni poszukaj lepiej zacienionego miejsca i zrezygnuj z opalania się.

Bezpieczne wakacje na terenie placówki (załącznik nr 6)


- ostrożnie korzystaj z urządzeń elektrycznych( czajników, żelazek,
magnetofonów), nie baw się prądem by uniknąć porażenia elektrycznego lub pożaru,
- nie wymyślaj niebezpiecznych zabaw na drzewach lub dachach budynków,
- nie wchodź na teren ogrodów sąsiadów, place budowy,
- ostrożnie korzystaj z rowerów, jeżdżąc w miejscach do tego
wyznaczonych przez wychowawców (nie po ulicy) i zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
- nie urządzaj zabaw przed wejściem głównym i na ulicy, udaj się na plac rekreacyjny i boiska,
- nie rozpalaj samowolnie ognisk, nie pal papierosów,
- rozsądnie korzystaj z internetu i telewizji na rzecz aktywnych form wypoczynku,
- nie zaśmiecaj terenu placówki i nie niszcz swojego domu,
- przewiduj skutki swoich działań.


Załącznik nr 7 Oto co zrobiliśmy w trakcie II semestru:
· Opracowanie regulaminu rankingu postępów szkolnych, plansz i
haseł konkursowych, uzupełnianie zapisów w miarę otrzymywania ocen
wychowanków,
· Organizacja i prowadzenie zebrania społeczności wychowanków
podsumowującego I semestr nauki, wręczenie kar i nagród regulaminowych,
przedstawienie planów działań samorządu, zaznajomienie z zasadami rankingu ocen
,
· Opracowanie planu zajęć podczas ferii zimowych,
· Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Samorządu,
· Organizacja i prowadzenie zebrania społeczności wychowanków
podsumowującego II semestr nauki, wręczenie kar i nagród regulaminowych,
podsumowanie działalności samorządu, przypomnienie zasad bezpieczeństwa w
różnych sytuacjach wypoczynku wakacyjnego,
· Organizacja akcji profilaktycznej „Dziecko w sieci”,
· Wizyta w Domu Dziecka w Cieszynie zaznajamiająca z warunkami
pobytu dzieci w placówce tożsamej z naszą, przy okazji odbioru nagród w
konkursie plastycznym organizowanym przez ten dom, do udziału w którym Rada
Samorządu podjęła zaproszenie,
· Szkolenie wychowanków w zakresie znajomości przepisów pożarowych,
· Zorganizowanie próby ewakuacji pożarowej
· Zorganizowanie poczty walentynkowej,
· Wyjazd na lodowisko w Tychach,
· Seans DVD „Król lew” cz.III
· Udział w konkursie plastycznym Domu Dziecka w Kożuchowie
„Budowle europejskie- symbole Europy”,
· Konkurs na logo Domu Dziecka,
· Ouiz wielkanocny o tradycjach i zwyczajach świątecznych,
· Konkurs kolorowanek dla maluchów,
· Konkurs plastyczny w temacie „Rajd Uśmiechu, Piknik
Rodzinny”,
· Organizacja Dnia Samorządności z podsumowaniem II semestru nauki,
rozdaniem kar i nagród, z zabawami i konkursami dla wychowanków,
· Organizacja ogniska integracyjnego dla Rady Samorządu
· Oprowadzanie gości z Żor, gimnazjalistów i licealistów,
zapoznawanie ze specyfiką domu dziecka jako placówki, oprowadzanie po budynku,
· Układanie i adresowanie w imieniu wychowanków życzeń
świątecznych , podziękowań dla sponsorów, wykonywanie upominków dla nich,
· Działalność grupy taneczno-wokalnej EX TEMPORE, reprezentowanie
placówki w środowisku lokalnym (występ o Unii Europejskiej- prezentacja
Niemiec przed gośćmi w placówce i w Domu Dziecka w Cieszynie, udział w
Międzyszkolnym Festiwalu Układów Tanecznych w Pszczyńskim Centrum
Kultury,występ na turnieju piłki nożnej w Goczałkowicach, występ na Rajdzie
Uśmiechu i Pikniku Rodzinnym w Parku Pszczyńskim z programem artystycznym
„Złote myśli w oczach dziecka”,
· Wykonanie podziękowań i dyplomów dla organizatorów
Samochodowego Rajdu Uśmiechu oraz ich wręczenie,
· Zebrania robocze Rady Samorządu,
· Wykonywanie gazetek ściennych (m.in. gazetki wielkanocnej, z
okazji Dnia Dziecka, informujących o konkursach, ich wynikach i innych
działaniach Rady)
· Opieka nad jadalnią.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.