X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1178
Przesłano:

Scenariusz zajęć wychowawczo - edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: "Być przyjacielem"

Miejsce zajęć: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim

Temat główny : Bawię się i uczę

Temat szczegółowy : „Być przyjacielem”

Czas trwania : 90 minut

Główne cele zajęć :
- kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych,
- poznawanie siebie,
- uczenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Cele operacyjne :
Dzieci :
- są świadome, że każdy jest inny,
- potrafią zachować postawę tolerancji wobec innych,
- wyrażają opinię o postępowaniu innych,
- rozumieją potrzebę udzielania pomocy potrzebującym,
- posiadają umiejętność współpracy w zespole,
- rozwijają twórczą ekspresję plastyczną,
- potrafią zredagować wypowiedź ustną na podany temat,
- rozwijają umiejętności teatralne.

Metody :
- drama,
- metoda niedokończonych zdań (Graffiti),
- słowne ( rozmowa, praca z tekstem),
- działań praktycznych, aktywizujące,
- metoda Dennisona,
- zabawy interakcyjne wg K.Vopla oraz
Ch.Liebertz.

Formy pracy :
- zbiorowa jednolita,
- grupowa jednolita i zróżnicowana,
- indywidualna jednolita.

Środki dydaktyczne :
- baśń „Brzydkie Kaczątko”,
- nagranie piosenki „Najlepiej razem”,
- gazety,
- bloki rysunkowe, kartki papieru,
- mazaki, kredki.


Przebieg zajęć:

1.Powitanie. Dzieci siedzą w kręgu.
Zabawy : „Iskra”, „Zgubione ręce”, „W niedźwiedzim lesie” ( Liebertz).

2.P. Dennison – afirmacje – „REFLEKSJA”.

3.Ułożenie na tablicy rozrzuconych sylab w tytuł baśni „Brzydkie Kaczątko”.
Przypomnienie treści na podstawie zadawanych pytań, ze szczególnym uwzględnieniem pytania : „Dlaczego zwierzęta nie lubiły kaczątka?”.

4.Przeprowadzenie gry dramatycznej : dzieci siedzą w kole, jedno z nich wchodzi do środka, jest Kaczątkiem, inne mówią mu, jakie jest brzydkie. Kilkakrotnie dzieci się zmieniają w środku koła.
Po zabawie na podstawie przeżyć, dzieci odpowiadają na pytania : „Jak czuły się zwierzęta odganiając Kaczątko ?”„Co Kaczątko czuło, gdy zostało wygnane z podwórka?”

5.Zabawa w komplementy : stajemy w kole, do środka wchodzi dziecko, a inne prawią mu komplementy.
Po zabawie dzieci porównują przeżycia i odczucia z poprzednim ćwiczeniem. Co czuliście, gdy byliście krytykowani, a co, gdy były komplementy?
Którą sytuację wolicie?

6.Zabawa „Podobieństwa i różnice” ( Vopel).

7.Zabawa integracyjna „Kładka”.

Przebieg zabawy :
Na środku sali rozłożona jest gazeta kładka. Dzieci mają tak przejść, aby nikt nie wpadł do rzeki. Po pewnym czasie papier składamy na połowę, potem znów na połowę. Dzieci powinny sobie pomagać, aby nikt nie wpadł do rzeki.
Wniosek : Musimy sobie wzajemnie pomagać, dbać nie tylko o siebie. Jak nazywa się osoba, która tak postępuje ? To PRZYJACIEL.

8.Śpiew piosenki „Najlepiej razem”, połączony z ruchem przy muzyce.

9.Burza mózgów – „Co to jest przyjaźń?”

10.Zabawa aktywizująca „Promyczkowe uszeregowanie” ze słowem PRZYJACIEL.

11.Zastanawiamy się, którą z tych cech posiadamy. Każdy wybiera jedną i przyczepia ją do swojego ubrania.

12.Uzupełnianie rozpoczętych wypowiedzi.
Przyjaciel to .........................................
Przyjaciel pomaga, kiedy..............................................
Z przyjacielem najlepiej..............................................

13. Odgrywanie scenek dramowych według przydzielonych zadań.
Tematyka scenek :
1.Kolega źle napisał sprawdzian – organizujecie mu pomoc koleżeńską.
2.Inne dzieci dokuczają waszej koleżance z powodu jej imienia. Co robicie ?
3.Kolega leży ciężko chory w domu. Jak mu pomagacie i jak go pocieszacie ?

13.Projektowanie i wykonanie emblematu pt. „Jestem przyjacielem”.

14.Prezentacja wykonanych prac plastycznych i ich omówienie.

15.Zabawy interakcyjne „Album poezji” oraz „Puste krzesło” ( Vopel )

16.P .Dennison – afirmacje „WIĘŹ”.

Ewaluacja : Dzieci odpowiadają na pytania :
- Jak się czujesz po zajęciach ?
- Dzisiaj nauczyłem(am) się ....................................................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.